Mnoho IT oddělení v současné době, která zrovna nepřeje navyšování rozpočtů, čelí výzvám, kam ukládat neustále rostoucí objemy dat. Vezmeme-li v úvahu, že tato data je nutno nejlépe v několika verzích a kopiích ještě zálohovat, může se jejich nárůst stát noční můrou nejednoho IT manažera. Naštěstí se v poslední době stále častěji setkáváme s technologiemi, které od ní pomáhají.

externí autořiexterní autoři
SoftwareSoftware
21.06.2011 10:19:0021.06.2011 10:19:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

Microsoft

Články o různých produktech Microsoft, které nemají vlastní seriály
 1. Sedm důvodů pro Microsoft Office 2007 SB Edition
 2. Správný čas pro Microsoft Office 2007!
 3. Windows Product Activation
 4. Microsoft Expression 2
 5. SBS, EBS… aneb naše malé už i pro velké
 6. Jak dlouho si vystačíte se starými verzemi
 7. Migrace ze SourceSafe na Team Foundation Server
 8. Fenomén Windows 7
 9. Office 2007 a Vy
 10. Windows Vista a Visual Studio
 11. Dobře upletená síť
 12. SQL Server – mozek vaší organizace: Postarejte se o něj!
 13. Windows 7? Teď je ještě stihnete!
 14. Windows 7 - další dotek...
 15. Co to pořád s těmi licencemi máte?!
 16. Dokonalá komunikace
 17. Windows Essential Business Server
 18. Virtualizace ve sféře Small Businessu
 19. Windows Server 2008 R2
 20. Instalace Exchange Serveru 2010
 21. Exchange Server 2010
 22. Group Policy Preferences: báječný doplněk vašich politik!
 23. Novinky v Team Foundation Serveru 2010
 24. SharePoint – velká posila vašeho týmu
 25. BPOS: vskutku atraktivní hostitel
 26. Office 2010 ve firmě i doma,zadarmo i za peníze
 27. Expression Studio 4 Web Professional skoro zadarmo?
 28. Už není proč čekat: SharePoint 2010
 29. Nový způsob komunikace – Office Communicator, Live Meeting
 30. Licence pro desktopy v datacentrech: VDA, VDI, VECD
 31. BI, SQL a Excel
 32. Visual Studio Team Foundation Server 2010
 33. Business Inteligence pro každého: PowerPivot
 34. Visual Studio Test Professional 2010
 35. Enrollment for Education Solutions (EES)
 36. Internet Explorer 9
 37. Forefront Endpoint Protection 2010 - cesta k optimalizaci provozu desktopů
 38. Zcela jiný pohled na zabezpečení dat
 39. Bezpečnost, dostupnost, výkon
 40. Mějte informace po ruce. V SharePointu.
 41. Průvodce městem E CAL Town
 42. Aplikační servery v cloudu – vítaná změna podmínek
 43. Produkty System Center pro vaše pohodlí
 44. Opalis(ace)
 45. Úspory v datových centrech
 46. Office 365 aneb produktivita mezi nebem a zemí
 47. Jak vybrat licenční model pro poskytování IT služeb?
 48. Požadavky v organizaci a jejich vyřízení
 49. Dodejte své firmě energii jádra!
 50. Windows Server 2008 R2
 51. Exchange Server 2010 – víc než jen Mail Server
 52. Microsoft SharePoint 2010
 53. LYNC Standard CAL jako součást CORE CAL
 54. Forefront Endpoint Protection 2010
 55. SCCM: Chodí to dobře. A seje to!
 56. Microsoft Visual Studio LightSwitch
 57. Windows Intune
 58. Microsoft Product Activation
 59. Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích.
 60. Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích PODRUHÉ.
 61. Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích POTŘETÍ.
 62. Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích POČTVRTÉ.
 63. Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích Q & A.
 64. Síla mraku výhodně
 65. Office 365 s ostružinkou
 66. Studenti a legální software
 67. Mráčky a zase mráčky
 68. System Center 2012: licenční změny
 69. CRM? Zapomeňte na písmeno C
 70. Komunikace 21. století pro všechny…
 71. Co nikdy nedělat s SBS 2008/2011
 72. Slevy pro vývojáře
 73. VDI je cesta. Ale k čemu?
 74. Ochrana obsahu a informací – je to i pro mě?
 75. Active Directory Right Management Services – licence
 76. Windows Intune – efektivní správa koncových zařízení, která nejsou pod jednou střechou
 77. Lék na nemoci vývoje – je na co se těšit!
 78. Nástupce Windows SBS 2011 – Windows Server 2012 Essentials
ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Úspory v datových centrech

Mnoho IT oddělení v současné době, která zrovna nepřeje navyšování rozpočtů, čelí výzvám, kam ukládat neustále rostoucí objemy dat. Vezmeme-li v úvahu, že tato data je nutno nejlépe v několika verzích a kopiích ještě zálohovat, může se jejich nárůst stát noční můrou nejednoho IT manažera. Naštěstí se v poslední době stále častěji setkáváme s technologiemi, které od ní pomáhají.

V poslední době je velmi často zmiňovaným pojmem deduplikace, což je jedna z technologií pomáhajících snížit objemy ukládaných dat. Stranou nelze ponechat ani archivaci – proces přesunu starých a nepoužívaných dat na levnější úložiště, což rovněž pomůže snížit náklady na uložení.

Deduplikace

Podívejme se nejprve na deduplikaci. Ta byla ještě v nedávné době doménou velkých podnikových řešení a od toho se také odvíjela cena. Postupem času se však na trhu začala objevovat řešení, která deduplikaci zpřístupnila i menším podnikům.
Deduplikace se může odehrávat na několika úrovních – na primárním diskovém úložišti, souborovém systému nebo v zálohovacím či archivačním řešení. V případě deduplikace na primárním úložišti lze mluvit o nejlepší formě poskytující nejvyšší efektivitu. Diskové technologie umožňují identifikaci bloků, obsah každého z nich je uložen pouze jedenkrát a další výskyty se na něj pouze odkazují. Tato deduplikace se zpravidla odehrává až po uložení dat na disky – tzv. post-processing. 
Na druhé straně, co se efektivity týče, stojí deduplikace souborovým systémem, který umožňuje rozpoznat obsah jednotlivých souborů a v případě shody je soubor uložen pouze jednou. Pokud ale dojde ke změně byť jediného bitu v jedné z kopií, je celý soubor vnímán jako nová kopie a je celý uložen. Pro tuto deduplikaci se častěji používá název jednoinstanční ukládání (Single Instance Storage – SIS). 
Někde uprostřed stojí deduplikace na úrovni segmentů. Tu využívají zálohovací nástroje pro snížení objemu uložených zálohovaných dat při zachování možnosti obnovit všechna data z kterékoliv zálohy. Každý soubor je během zálohování rozdělen na menší části – segmenty, kde pro každý segment je vypočten kontrolní součet (hash), který vychází z jeho obsahu. Ten je uložen v databázi, jež obsahuje informace definující umístění segmentu v jednotlivých souborech. Každý segment je v zálohovacím systému uložen pouze jednou. Deduplikace během zálohování může probíhat buď na zdroji (počítač, klient), který provádí rozdělení souboru na segmenty a zjišťuje jejich existenci na zálohovacím serveru, nebo na zálohovacím serveru. Deduplikace klientem nachází uplatnění všude tam, kde je potřeba zálohovat větší objemy dat, jež nejsou sítě schopny přenést z kapacitních důvodů. Typickým příkladem je třeba zálohování vzdálených poboček připojených pomocí technologie ADSL na centrálu. Je však důležité zmínit, že v tomto případě převážnou část procesu provádí samotný klient, což znamená zvýšené požadavky na výpočetní výkon.
Tam, kde tyto požadavky nelze uspokojit nebo kde je dostatečná síťová konektivita, lze s výhodou využít deduplikace na straně zálohovacího serveru, který přebere veškerou zátěž procesu. Zálohovaný počítač tak posílá všechna zálohovaná data po síti na server, který jednotlivé segmenty uloží v případě jejich neexistence v zálohovacím systému, nebo pouze uloží metadata, když segment v záloze je. Existují také zálohovací nástroje, které dokážou krom těchto dvou metod využít funkcionality diskového úložiště popsané výše. Jednou z výhod tohoto řešení je možnost posílat zálohovaná data z klienta přímo na zařízení při zachování možnosti spravovat a řídit tyto zálohy pomocí daného nástroje.

Archivace

Další možností, jak ušetřit náklady za datová úložiště, je archivace starých a mnohdy i nevyužívaných dat – jejich přesun na levnější úložiště. To navíc může snížit zátěž produkčních serverů a oddálit jejich případný upgrade. Archivace může také snížit objem dat uložených v archivu díky eliminaci duplicit v celém prostředí. Je-li archivován soubor ze souborového systému a tentýž soubor je jako příloha třeba i několika různých mailů na poštovním serveru nebo jako dokument SharePoint serveru, může být v archivu uložen pouze jedenkrát. Uživatelský přístup k archivovaným datům se podle použitého řešení může lišit. Nejzákladnější přístup může zajistit webový portál, kde uživatel může do archivu přistupovat a data si z něj stahovat. O něco rychlejší je použití hypertextových odkazů. Nejvyšší komfort však zajistí transparentní přístup původní aplikací do archivu. Uživatel tak může vidět archivované maily jako virtuální PST ve svém Outlooku a jednoduše k nim přistupovat a vyhledávat. Navíc lze toto virtuální PST nosit sebou a přistupovat do archivu bez nutnosti připojení do firemní sítě. Doba uložení dat může být definována pravidly daného archivačního nástroje a po uplynutí této doby budou data z archivu odstraněna. Alternativně lze archivní systém propojit s dalšími systémy – antispamovou ochranou, která může na základě obsahu přiřadit archivační pravidla, klasifikací, která tuto možnost poskytne také, systémy pro správu obsahu (CMS), které mohou řídit životní cyklus dat v archivu, data loss systémy, které označí archivovaná data pro jednodušší zpracování. Archiv může také zpřístupnit nadstavbové funkce – například eDiscovery – jiným oddělením (právním, obchodním, bezpečnostním), která by jinak vyžadovala při řešení svých kauz asistenci IT odborníků.
Jak vidno, existuje několik řešení, které napomohou IT oddělením vměstnat se do napnutých rozpočtů. Tato řešení již nejsou pouze doménou velkých podniků a najdou uplatnění i v menších firmách. Jediné, co je zapotřebí, je vybrat tu správnou technologii.

P e t r   D a v i d   |   S y m a n t e c