ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Všechny texty zveřejněné na těchto webových stránkách jsou autorské a byly napsány k užitku a potěšení společnosti ALSO Czech Republic s.r.o. a jejích klientů.

Chcete-li odtud přebírat články, či jejich pasáže, nezapomeňte uvádět zdroj, jinak porušujete nejen ustanovení autorského zákona, ale co horšího – též mravy ustálené mezi slušnými lidmi.

Chcete-li odtud čerpat informace, vězte, že jsme texty připravovali s maximální péčí, přesto nemohou být absolutně chybyprosté, už proto, že se celá oblast IT včetně licenční politiky vytrvale vyvíjí a mění, a je dost obtížné všechny tyto proměny sledovat, natož na ně včas adekvátně písemně reagovat. Závazné je vždy pouze znění oficiálních dokumentů vydaných příslušnými firmami.

Informace nalezené na stránkách doporučujeme verifikovat osobním jednáním po telefonu, mailu či naživo.