Zajímejte se o možnosti prodloužení, dokud je předplatné ještě aktivní! Po skončení lhůty předplatného je nutno vždy koupit nové předplatné – na výběr je 1, 2 a 3leté. Cena nového předplatného vždy převyšuje (u týmových edic Visual Studio s MSDN Premium i několikanásobně) cenu obnovy. Pravidelné obnovování předplatného (Renewal/Software Assurance) je tedy levnější než nové předplatné.

Jitka FrolíkováJitka Frolíková
MSDNMSDN
08.06.2010 19:04:0008.06.2010 19:04:00

Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Prodloužení předplatného MSDN

Aktualizace 24. srpna 2011

Kdy je potřeba podat objednávku na prodloužení předplatného?

Objednávku na prodloužení předplatného MSDN je nejlepší vyřídit tak, aby obnovené předplatné navazovalo na původní. Po skončení lhůty předplatného je nutno vždy koupit nové předplatné – na výběr je 1, 2 a 3leté. Cena nového předplatného vždy převyšuje cenu obnovy. Pravidelné obnovování předplatného (Renewal/Software Assurance) je tedy levnější než nové předplatné. Pokud zamýšlíte měnit edici předplatného (zejména pokud chcete přejít na bohatší edici), informujte se, zda máte platit pouze prodloužení, či prodloužení včetně poplatku Step-Up.

Kde zjistím, kdy předplatné končí?

U tzv. krabicové verze předplatného je datum expirace uvedeno na plastikové kartě, kterou jste obdrželi v první dodávce z Irska, nebo na webové stránce po přihlášení s vaším ID Subscription Number. U předplatného včetně Software Assurance (SA) zakoupeného v rámci multilicenčních smluv je datum expirace MSDN shodné s datem ukončení smlouvy.

Kdy si mohu koupit jednoroční prodloužení předplatného v krabici (FPP) – Renewal?

Pokud jste majitelem dosud aktivního předplatného MSDN, můžete si včas objednat a aktivovat tento Renewal. Doporučujeme Renewal objednat minimálně měsíc před koncem předplatného (obvykle jsou dlouhé doby dodání), aby pokračování předplatného navazovalo na původní. Pozdější obnova předplatného není možná. Po promeškání lhůty pro obnovu je nutno jít cestou nového předplatného.

Upozornění: Možnosti změny edice předplatného při jeho prodlužování se mohou lišit podle toho, zda se jedná o jednoleté předplatné či předplatné v rámci multilicenčních smluv.

V některých případech povýšení edice předplatného spol. Microsoft vyžaduje příplatek Step-Up.

Kdy si mohu koupit prodloužení předplatného jako Software Assurance (SA only) v multilicenčním programu?

Pokud jste majitelem dosud aktivního předplatného od úrovně MSDN Operating Systems (včetně), můžete si před datem expirace koupit Software Assurance (jen prodloužení na další dva roky, bez nové licence). Možnosti změny edice předplatného při jeho prodlužování se mohou lišit podle toho, zda se jedná o jednoleté předplatné či předplatné v rámci multilicenčních smluv. Pokud zamýšlíte měnit edici předplatného (zejména pokud chcete přejít na bohatší edici), informujte se, zda máte platit pouze prodloužení, či prodloužení včetně poplatku Step-Up.

Mohu si při prodlužování předplatného měnit jeho edici na vyšší (nižší) úroveň?

Ano, ale možnosti se liší podle toho, zda se jedná o jednoleté předplatné či předplatné v rámci multilicenčních smluv. Snížit edici lze vždy. Možnosti povýšení edice předplatného u jednoletých předplatných naleznete na stránce Upgrades and Subscription Renewal Information. U víceletých předplatných se vychází z aktuálního materiálu Volume License Product List, který najdete na stránce Volume Licensing Overview. Aby bylo možno uplatnit nárok na sníženou cenu obnovy, je nutno dodržet časovou návaznost prodloužení na předplatné, které je prodlužováno.

Pokud zamýšlíte měnit edici předplatného (zejména pokud chcete přejít na bohatší edici), informujte se, zda máte platit pouze prodloužení, či prodloužení včetně poplatku Step-Up. Například:

  • Z aktivního MSDN Operating System lze přejít na Visual Studio Professional s MSDN Professional.
  • Při obnově lze povýšit z Visual Studia Professional/MSDN na Visual Studio Premium/MSDN pouze s příplatkem Step_Up v 3letém programu.