Pokud pořizujete software společnosti Microsoft, museli jste se už jistě setkat s pojmem Software Assurance. Je to terminus technicus a nám bohemistům nenavozuje úplně jasnou představu obsahu. Angličané ale na tom nejsou o mnoho lépe, protože ten obsah bývá jednak značně komolen různými interprety – a nedosti na tom, on se ještě stále vyvíjí a mění. Tak zůstává Software Assurance zahalena tajemstvím, a to přesto, že je velmi významnou součástí konceptu licenční politiky společnosti Microsoft, a že nejde o žádnou „žhavou novinku“. Software Assurance (SA) kompletně nahradila jednorázové upgrady programového vybavení už 1. 10. 2001.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
LicenceLicence
01.02.2006 22:56:0001.02.2006 22:56:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Co je to Software Assurance?

Aktualizováno 8. 12. 2009

Pro mnoho zákazníků zůstává pojem Software Assurance zahalen tajemstvím, a to přesto, že je velmi významnou součástí konceptu licenční politiky společnosti Microsoft, a že nejde o žádnou „žhavou novinku“. Software Assurance (SA) kompletně nahradila jednorázové upgrady programového vybavení už 1. 10. 2001.

Jaké jsou výhody Software Assurance?

  • Software Assurance pomůže snížit náklady na administrativu, školení a technickou podporu tím, že poskytuje efektivní prostředky ke standardizaci softwarového vybavení podniku.
  • Software Assurance umožňuje kdykoli přechod na nejnovější verze daných  produktů za výhodných podmínek.
  • Produkty zahrnuté do Software Assurance se započítávají do celkového počtu objednávaných licencí v multilicenčních nákupech. To vede k výhodnějším množstevním slevám, i když nenakupujete velké množství nových licencí.
  • Software Assurance též přináší přímé konkrétní výhody a možnosti všem zákazníkům, kteří se pro pokrytí SA rozhodli či rozhodnou. Nabídky programu Software Assurance, jako je elektronické školení, zvýhodněný nákup licencí pro práci doma, lepší ceny k pořízení softwaru pro zábavu apod., jsou rozděleny podle toho, pro které typy produktů, v jakém počtu a v jakém typu multilicenční smlouvy byla Software Assurance pořízena. Přesný rozpis výhod, kterých dosáhl daný podnik či společnost, lze s použitím autorizačního čísla smlouvy a čísla příslušné licence snadno zjistit na stránkách Volume Licensing Service Center. Budete-li mít potíže s využitím této stránky, neváhejte se obrátit na DAQUAS.

Jak Software Assurance co nejlépe využít?

  • Chcete být připraveni na přechod k nové verzi, kdykoli je to potřeba, a přitom mít dopředu jasno, co to bude stát? Pak je určitě dobré zvolit některou z dvouletých či tříletých multilicenčních smluv společnosti Microsoft, ve kterých je Software Assurance pevnou či volitelnou součástí. Výběr je bohatý, každému klientovi správně padne některá z nabídek.
  • Chcete vydržet až do poslední chvíle, kdy si okolnosti vynutí přechod na aktuální verzi? Můžete počkat a kdykoli to bude třeba, koupit si licence nové.
  • Pro jednotlivá PC pokrytá licencemi samostatných produktů je stále k dispozici balený produkt v krabici (i jako upgrade). Takto balené produkty ovšem budou v mnoha případech vyžadovat tzv. Aktivaci produktu, která příslušnou softwarovou instalaci pevně „svazuje“ s daným hardwarem (pokud si nevystačíte s oficiálními zdroji, tak se o technologii Aktivace produktu můžete dozvědět i od nás).

Kdo může využít Software Assurance?

  • Každý, kdo si otevře smlouvu Open License! V její nabídce je sestava tzv. License and Software Assurance Package (L&SA) téměř k jakémukoliv produktu Microsoft. Tímto nákupem pořídíte jednak novou licenci na software a zároveň i právo na všechny další verze, které se objeví během dvou let, na něž je smlouva uzavřena. Po skončení platnosti smlouvy stačí už dokoupit pouze samotnou Software Assurance pro další období. Tím si udržíte nárok na nové verze produktů.
  • Software Assurance v některé z multilicenčních smluv je rovněž možné dokoupit k operačním systémům a serverovým produktům pořízeným jako OEM. To pak má zajímavé (pozitivní) licenční následky! Informujte se u nás.

Jaká je cena Software Assurance?

Cena Software Assurance na 12 měsíců je určována procenty z ceny nové licence.

29%

Aplikace (Office, FoxPro, Project, Visual Studio…)

29% z ceny upgrade

Operační systémy (Windows 7 Professional)

25%

Servery (Windows Server 2008, Exchange Server, SQL Server)

Software Assurance tedy v praxi znamená, že za neustále „čerstvý“ software zaplatíte pravděpodobně méně, než za  jeho obměnu „čas od času“ – průměrné firmy kupovaly upgrade (za cca 65% z ceny nové licence) či přecházely na „druhá vydání“ – R2  jednou za dva, tři roky. Software Assurance se hradí pravidelně každé dva roky (v OLP), nebo se stává součástí ročního poplatku v tříletých smlouvách. Výdaje za nové verze softwaru jsou tedy zcela předvídatelné, naprosto přesně plánovatelné co do výše i časování. Samozřejmě je možné při výběru multilicenční smlouvy zvolit, zda pod Software Assurance budou zahrnuty všechny licence, které podnik používá, nebo jen jejich část.

Jaké jsou podmínky pro objednání Software Assurance v rámci multilicenčních programů?

K produktům pořizovaným v některé multilicenční smlouvě lze Software Assurance přidat pouze v okamžiku nákupu licence. Po skončení smlouvy se (s výjimkou smluv pronájemních) pokračuje v dalším cyklu již jen platbou za Software Assurance. Operační systémy a serverové produkty koupené jako OEM lze do Software Assurance zahrnout nejpozději do 90 dnů od jejich nákupu.