V dnešní době narůstá počet uživatelů předplatného MSDN, kteří si veškerý software podle svých potřeb stahují z určených stránek. Mnohdy je ale příjemné mít pěkně pohromadě všechna DVD a místo stahování si je pouze podat z poličky v dobře uspořádaném „šanonu“ (ten je také součástí první dodávky, tzv. Welcome Pack). Všechno, co jste kdy chtěli vědět o dodávkách médií pro předplatitele MSDN, najdete v tomto článku.

Jitka FrolíkováJitka Frolíková
MSDNMSDN
08.06.2010 17:23:0008.06.2010 17:23:00

Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Dodávky médií

Aktualizováno 30. srpna 2011

Posílá centrála MSDN média automaticky?

Ne, dodávky jsou zasílány až po registraci předplatného, u MSDN v multilicencích dokonce pouze v případě, že je uživateli přiřadí administrátor MSDN dané smlouvy (viz dále).

Je ke každé licenci MSDN nárok na média?

Ke každému předplatnému pořízenému jako krabice (FPP – 1 rok) je nárok na zasílání jedné bezplatné sady médií včetně updatů.

Pro předplatné v Open License OLP (max. 2 roky) vzniká nárok na média při otevření nové smlouvy OLP a pro každých 5 licencí jedné edice předplatného počínaje první.

Pro předplatné v ostatních multilicenčních smlouvách – Open Value (Non Company Wide, Company Wide, Subscription), Select, Enterprise Agreement (max. 3 roky) – vzniká nárok na jednu sadu médií s aktualizacemi na jednu celou smlouvu včetně jakýchkoli doobjednávek licencí.

Pokud nám ve firmě média nestačí na daný počet předplatitelů, můžeme dodatečné sady dokoupit?

Ve všech typech předplatného kromě 1letého máte možnost objednat si další sady médií. Cena, kterou vám sdělí prodejce nebo Informační centrum MSDN, je ve srovnání s cenou samotné licence poměrně vysoká a určitě se vyplatí zvážit, zda si nebudete software raději stahovat podle potřeby z MSDN Subscriber Downloads.

Co má obsahovat Welcome Pack u nového předplatného?

První zásilka nového předplatného, tzv. Welcome Pack, obsahuje veškerý aktuální software, který je obsažen v dané úrovni předplatného, a pořadače. Software je dodáván pouze na DVD. U jednoletého předplatného navíc očekávejte i plastikovou kartu s důležitými údaji. Uschovejte ji! (Někdy může přijít i v extra zásilce.) Na plastikové kartě naleznete tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • identifikační číslo předplatného
 • datum expirace předplatného

Identifikační číslo (ID) na plastikové kartě umožňuje např. přístup na webovou stránku Subscriber Download, kde jsou k dispozici ke stažení produkty a další software okamžitě v den uvolnění (bez čekání na fyzickou dodávku) a kde najdete i stránku s Product Keys, potřebnými pro instalaci určitých produktů dodaných v MSDN. ID je ověřováno i při vyžádání vývojářské podpory přímo od české pobočky společnosti Microsoft.

Jaké zásilky obdržím během předplatného?

Další dodávky obsahují nové verze, service packy, doplnění. Jejich počet se však snížil. Obsah zásilky si můžete ověřit:

Termíny odeslaných zásilek můžete sami ověřovat:

 • u 1letého předplatného po přihlášení k účtu předplatného v odkazech View my Latest MSDN Shipments a View my Historical MSDN Shipments
 • u předplatného pořízeného v multilicenčních smlouvách (Open License, Open Value Subscription, Open Value Company Wide, Open Value Non Company Wide, Select, Enterprise Agreement) může informace zjistit pouze administrátor předplatných na stránce VLSC (návod k přihlášení) v nástroji Správa předplatného MSDN – v Seznamu uživatelů je odkaz Hledání dodávek.

Co má obsahovat první dodávka při prodloužení předplatného?

V první dodávce při prodloužení aktivního předplatného již nedostanete Welcome Pack, ale pouze aktualizace produktů, které se objeví po vaší registraci. U jednoletého předplatného v případě změn i novou plastikovou kartu.

Organizace médií předplatného

První zásilka obsahuje veškerý dostupný software dané úrovně předplatného včetně pořadačů, nálepek a oddělovačů, které mají pomoci při uspořádání médií. Média jsou rozdělena podle typu softwaru a jazykových verzí.

 • The Index (stříbrná): obsahuje seznam veškerého softwaru v měsíční zásilce
 • SDKs and DDKs (šedá)
 • Platformy (zelená): zahrnuje operační systémy a Windows servery
 • Vývojářské nástroje (žlutá): zahrnuje Visual Studio, Visual FoxPro
 • Servery (červená): zahrnuje Microsoft Server Test Platform
 • Aplikace (modrá): zahrnuje produkty jako Visio, Office, Project
 • Library

Další dodávky

Média s aktualizacemi mají stejné číslo s .1, .2, .3 na konci. Tyto aktualizace zcela nahradí původní disk, např. Disc 100.3 nahrazuje Disc 100.2.

Kontakt na kurýrní společnost, která zásilky dodává

Zásilky dodává UPS (tel: 800-18-11-11). Zákazník neplatí žádné celní ani přepravní náklady.

Budu platit nějaké celní nebo poštovní poplatky?

Ne. Všechny poplatky byly zahrnuty v ceně předplatného a nyní jdou pouze k tíži odesílatele.

K čemu slouží údaje z plastikové karty? Dostanu ji vždy?

Údaje z plastikové karty, hlavně identifikační číslo Subscription # (ID – zadává se devítimístné, tj. bez první 0), se používají jako identifikátor vašeho předplatného při veškeré komunikaci s Informačním centrem MSDN v ČR a s předplatitelským střediskem v Irsku. Tyto údaje umožňují:

 • přístup na webovou stránku Subscriber Download, kde jsou k dispozici ke stažení produkty a další software okamžitě v den uvolnění (bez čekání na fyzickou dodávku), zde je stránka s Product Keys, potřebnými pro instalaci určitých produktů dodaných v krabicové verzi MSDN
 • přístup do účtu předplatného, který využijete pro změnu adresy, jména uživatele, jazykového balíku, monitorování vašich zásilek
 • vyžádání vývojářské podpory přímo od české pobočky společnosti Microsoft

Plastikovou kartu dostávají od zimy 2005 pouze předplatitelé jednoletého MSDN. Ostatní naleznou potřebné údaje v nástroji Aktivace odběrů MSDN (Výhody MSDN Subscriptions) na stránkách Vlome Licensing Service Center (návod k přihlášení).

Kam se mám obrátit, pokud jsem jako uživatel jednoletého předplatného neobdržel plastikovou kartu?

Pokud jste u jednoletého předplatného neobdržel plastikovou kartu, obraťte se na Informační centrum MSDN v ČR. U víceletých předplatných kartu neočekávejte, přístupové údaje dostanete e-mailem nebo si je vyžádejte u administrátora multilicenční smlouvy.

Kam se mám obrátit, pokud se domnívám, že na plastikové kartě u krabicové verze MSDN je uvedeno nesprávné datum expirace?

Na plastikové kartě z krabicové verze předplatného zkontrolujte, zda datum expirace odpovídá očekáváním. Pokud ne, obraťte se na Informační centrum MSDN v ČR, aby nedošlo k předčasné expiraci.

Některá média jsou označena nápisem „Volume License“. Co to znamená?

Tato média dostávají pouze předplatitelé v multilicenčních smlouvách (Open License, všechny 3 typy Open Value, Select, Enterprise Agreement). Jsou k dispozici u produktů, které běžně vyžadují aktivaci (např. Windows 7, Windows Server). Pro větší pohodlí při testování na různých operačních systémech je může vývojář použít, ALE tato média vyžadují zvláštní instalační klíče, Volume License Product Keys – viz Časté otázky (Q&A) v sekci Instalace software, Product Keys, aktivace.