Mnoho lidí se domnívá, že licenční politika společnosti Microsoft je naprosto příšerná. Někteří členové našeho týmu se jí intenzivně věnují již přes 17 let (což je nejspíš déle, než kdokoli v Microsoftu nejen u nás, ale i v Redmondu). A tak víme, že je v podstatě nejlepší, jaká může být, vzhledem k tomu jaké portfolio produktů a zákazníků se pokouší obsáhnout. Lepší už to nebude, chtělo by se zvolat s Jackem Nicholsonem. Než vás pečlivé studium licenční problematiky přivede do „Kukaččího hnízda“ (abychom připomněli další z jeho úžasných rolí), vydejte se k nám. Naučíme vás, jak licenční politice Microsoft porozumět a jak si v ní správně vybírat.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
LicenceLicence
02.01.2006 23:24:0002.01.2006 23:24:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Typy multilicenčních smluv Microsoft

Víte, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou? Optimista se domnívá, že svět, ve kterém žijeme, je ten nejlepší ze všech možných. A pesimista se obává, že je tomu skutečně tak! A co vy? Jste licenčním pesimistou nebo optimistou?

Představte si, jak by asi vypadala sloučená licenční politika tolika různých výrobců softwaru, kolik by se jich muselo dát dohromady, aby společně pokryli portfolio produktů, typů a velikostí zákazníků jaké obsluhuje Microsoft. Pokud jste někdy nějakou licenční smlouvu přečetli aspoň do poloviny, tušíte, kolik produktů Microsoft nabízí, a máte dost velkou fantazii, je vám jistě jasné, že to, co máme v rukách je „nejlepší svět ze všech možných“.

Tentokrát se ale nebudeme věnovat orientaci v produktové licenční politice, ale „jen“ v nejznámějších multilicenčních programech a ve zkratkách, kterými se označují v cenících, na webu a v další komunikaci se společností Microsoft.

schéma způsobu pořízení licencí Microsoft

OEM (Original Equipment Manufacturer) – Software lze pořizovat zároveň s nákupem kompletních počítačových sestav. Touto cestou je dostupný jen omezený výběr produktů (především operační systémy pro stanice i servery, některé edice Office a další software). Cena těchto produktů je zahrnuta do celkové ceny počítačové sestavy, ale produkt sám musí být jednoznačně popsán ve specifikaci sestavy (s uvedením názvu, edice, verze, jazyka, platformy atd.) Osud takto pořízeného softwaru je jednoznačně svázán s osudem daného hardwaru. Spolu s ním se musí prodat (když na to dojde), spolu s ním zaniká (pokud je hardware poškozen po záruční lhůtě), spolu s ním jej pozbydete (pokud je hardware třeba ukraden či zničen živelnou pohromou).

FPP (Full Package Product) – tzv. krabicové balení softwaru. Tato cesta pořízení je ekonomicky nejméně výhodná a nejvíce pracná z hlediska evidence, uchovávání dokladů pro prokázání legálního nabytí. Naopak jako jediný ze způsobů pořízení umožňuje přejít na novější verzi (především kancelářských aplikací a vývojářských nástrojů) za výhodnější cenu upgrade. Je to způsob pořizování určený především pro domácí uživatele a drobné živnostníky.

Microsoft Open License (označována zkráceně OLP či OPEN) je multilicenční smlouva umožňující nakupovat se slevou, kterou zákazník získává i na další nákupy v průběhu dvou let. Smlouva opravňuje instalovat a užívat konkrétní software společnosti Microsoft na potřebném počtu počítačů. Využitelnost programu Microsoft Open License začíná již u firem, které mají i jen 1-2 osobní počítače, a sahá až k firmám, jež mají více než 500 osobních počítačů. Je tedy vhodná pro všechny: malé, menší, střední i poměrně značně velké zákazníky. Ti, kdo využívají Open License, si ušetří starosti s Aktivací produktů po jejich instalaci.

Program Microsoft Open License nabízí dvě varianty řešení – a také různé úrovně slev – podle potřeb zákazníka: OLP NL (minimem je alespoň pět licencí při prvním nákupu) a OLP C (pro zákazníky, kteří chtějí získat větší počet licencí), zde jsou minima pro otevření smlouvy nastavena výrazně výš. V obou případech se do počtů zahrnují i položky Software Assurance (SA).

Select a Enterprise Agreement (EA) Pro největší zákazníky, kteří mají řádově stovky PC, jsou určeny speciální smlouvy Microsoft Select a Enterprise Agreement. Microsoft Select  je multilicenční smlouva určená organizacím a firmám s více než 500 počítači. Uzavírá se na dobu tří let s možností prodloužení o jeden nebo tři roky. Enterprise Agreement je zvláštním typem smlouvy Select, určeným pro organizace nebo firmy s více než 250 počítači. Zákazník má za výhodných cenových podmínek možnost užívat produkty z tzv. standardní konfigurace na VŠECH stolních počítačích v organizaci. Platby jsou definovány výší poplatku z každého počítače.

Open Value (OLV) je obdobou Enteprise Agreement pro menší podniky. V tomto programu zákazník cestou postupných splátek získá licence, které budou v jeho užívání trvale. Roční poplatek je samozřejmě vyšší, než u pouhého pronájmu licencí, ovšem některým firmám tato cesta bude pravděpodobně vyhovovat lépe. Můžete se rozhodnout, že ji uzavřete pro celou firmu – pro všechna oprávněná PC v podniku. To je obdoba podmínek pro OVS (viz níže). Jedná se pak o Open Value Company Wide (OLV CW) a cena je o cca 10% nižší než ve druhé – tzv. necelopodnikové variantě Open Value Non-Company Wide. OLV NCW lze uzavřít pro nejméně 5 počítačů, ale nemusí to být všechna PC a skladba softwaru, který lze do smlouvy zahrnout je stejně pestrá jako u Open License (OLP).

Pronájem softwaru

Podle velikosti firmy, či lépe řečeno podle počtu používaných počítačů, mohou organizace zvolit mezi dvěma modely na bázi pronájmu softwaru od společnosti Microsoft – Open Value Subscription a Enterprise Agreement Subscription (EAs). Tato nabídka je určena zákazníkům, kteří chtějí provozovat v celé firmě standardní softwarové vybavení a přitom nechtějí licence trvale vlastnit. Software je neustále aktuální a počty licencí se mohou rok do roku měnit.

Open Subscription License je speciální nabídka pro firmy, které mají alespoň 5 PC.

Enterprise Agreement Subscription (EAs) umožňuje pronájem licencí softwaru organizacím a firmám s více než 250 počítači.

SPLA – Service Provider License Agreement

Software, který si pronajmete, vám nezestárne! To platí bezezbytku i pro další, čím dále tím populárnější variantu zacházení se softwarem – licence pro poskytovatele služeb. Tento tip licencí nabízejí svým klientům firmy, které provozují hosting, outsource či leasing hardwaru a softwaru. Dodavatelé služeb totiž nemohou nakoupit běžné licence či multilicence produktů Microsoft a ty přenechat k použití svým zákazníkům. Výslovně to zakazují ustanovení licenčních smluv, ať jde o OEM, krabicová balení či multilicence, a bez ohledu na to, jestli je služba poskytnuta jako pronájem, zápůjčka či jen možnost občasného použití. K tomu je určena pouze licenční smlouva o poskytování služeb (Services Provider License Agreement, SPLA). Je jedinou povolenou cestou, jak poskytnout určité řešení, které využívá produktů Microsoft, více uživatelům, navzájem nezávislým zákazníkům, kteří je budou „sdílet“. V mnoha jiných případech je ekonomicky velmi zajímavou alternativou, díky níž získá i menší či střední podnik přístup k velice robustním a sofistikovaným řešením, jejichž realizace by byla jinak příliš nákladná.