Užívání jakéhokoli softwaru se řídí poměrně složitými podmínkami, o nichž pojednává licenční smlouva nazývaná dříve End User License Agreement (EULA) a nyní Microsoft Software License Terms (MSLT). Protože právní jazyk (ještě zpestřený tím, že MSDN je globálním produktem, takže ujednání je ke čtení pouze v angličtině) není úplně triviální, shrnujeme zde ty nejzásadnější informace, jimiž se každý uživatel MSDN řídit prostě musí. Subtilnější otázky s vámi rádi budeme řešit v osobní komunikaci.

Jitka FrolíkováJitka Frolíková
MSDNMSDN
25.10.2015 15:50:0025.10.2015 15:50:00

Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Licenční otázky k MSDN

Aktualizováno 25. října 2015

Pro kolik uživatelů je předplatné MSDN, Visual Studio s MSDN?

Licenční smlouva opravňuje každou osobu s licencí MSDN užívat všechen software, který je zahrnut v předplatném, pro účely vývoje, testování a předvádění aplikací. Předplatné je určeno pro jednoho vývojáře. Každý, kdo užívá produkty z MSDN, musí mít vlastní licenci. 

Mohu využívat software z předplatného MSDN pro běžné každodenní použití?

Ne. Software z předplatného MSDN je podle licenčního ujednání určen pouze pro vyvíjení, testování a předvádění aplikací. Výjimkou je licence MS Office Professional Plus 2016 v edici Visual Studio Enterprise/MSDN, které může držitel licence použít i pro běžnou kancelářskou práci, a Team Foundation Server.

Příklad: Aplikaci vyvinutou pomocí vývojového nástroje z MSDN mohu bezplatně šířit. Serverový operační systém je určen pouze pro testování, nelze ho používat jako základ počítačové sítě vývojářského oddělení.

K jakým účelům lze podle licenčního ujednání používat software z předplatného MSDN?

Všechen software z předplatného MSDN lze používat pouze za účelem vývoje, testování a předvádění aplikací. Vyvinuté aplikace lze šířit bez dalších poplatků.

Příklady zakázaného použití licencí z MSDN:

  • instalování Windows Enterprise 10 jako operačního systému pro hraní her či pro kancelářskou práci
  • instalování Windows Serveru a jeho využívání jako operačního systému pro provozování vlastních či firemních webových stránek
  • operační systémy získané v rámci MSDN nahradí ve firmě běžné maloobchodní koncové licence, pokud je daný počítač používán i k jiným účelům než pouze k testování a vyvíjení aplikací
  • vývojář má Visual Studio Enterprise/MSDN. Sám používá Visual Studio, ale Windows Server a Exchange Server používá jeho firma pro provozování poštovních služeb

Příklady povoleného použití:

  • instalování Windows Enterprise 10 pro testování hry, kterou vyvíjíte
  • instalování Windows Enterprise 10 na 5 počítačů a jejich používání ve spojení s Exchange Serverem Standard 2016 pro testovací posílání a přijímání pošty
  • instalování Windows 2012 Serveru a jeho využívání jako operačního systému pro testování vyvinutých webových stránek
  • instalování Windows 2012 Serveru a SQL Serveru 2014 při testování sběru dat prostřednictvím vyvinuté aplikace

Jsou licence produktů získaných v rámci předplatného MSDN trvalé?

Ano. Licence všech verzí softwaru, který získáte během předplatného (s výjimkou MSDN v rámci smlouvy Open Value Subscription a Enterprise Agreement Subscription), jsou trvalé a náleží vám i poté, když se rozhodnete předplatné neobnovit. V takovém případě si ještě v době trvání předplatného pečlivě uložte instalační klíče ke všem produktům (naleznete je na zabezpečeném serveru MSDN Downloads).

Pokud licenci MSDN koupí společnost – firma, mohou ji využívat všichni vývojáři ve firmě?

Rozhodně ne! Společnost dedikuje právo využití licence vždy jednomu ze svých vývojářů.

Lze převést, prodat, ev. darovat část předplatného MSDN jinému subjektu, pokud ho ve firmě již nebudeme využívat?

Balík produktů, jako je MSDN, lze prodat nebo převést na jiného majitele pouze jako celek. Všechen software, který jste obdrželi během doby předplatného včetně předchozích verzí a všech na sebe navazujících prodloužení, je nutné převést na nového vlastníka. V případě jednoletého MSDN stačí uzavřít kupní smlouvu. U dvouletého předplatného v Open License, či tříletého předplatného v programu Open Value je možno převod uskutečnit za specifických podmínek. Bližší informace získáte na msdn@daquas.cz.

Mohu převést předplatné jako celek na jiného kolegu – vývojáře ve své firmě?

Ano. Lze to provést, pokud je předplatné aktivní. U jednoletého předplatného stačí požadavek zadat po přihlášení k původnímu účtu MSDN přes volbu „View/Update MSDN account details“ v pravém horním menu. U předplatného pořízeného v Open License se provede změna na stránce VLSC. Návod naleznete v Sekci otázek „Přístup k informacím o průběhu předplatného“. U předplatného v ostatních multilicenčních smlouvách (Open Value Subscription, Open Value Non Company Wide, Open Value Company Wide, Select, Enterprise Agreement) lze změny provést také na stránce VLSC. Návod naleznete v článku Přístup k informacím o průběhu předplatného. V případě, že předplatné již expirovalo, lze přidělení jinému uživateli provést pouze interně ve firmě. Měnit účet MSDN nelze.

Hodilo by se mi nainstalovat si vývojové prostředí nejen na stolní počítač, ale také na notebook, který používám na cestách k uživatelům. Potřebuji dvě licence?

Nikoli! Vývojář (majitel licence vývojového nástroje) má právo s jednou licencí nástroje instalovat vývojové prostředí na všechny počítače, kde je potřebuje a kde zajistí, že je jediným uživatelem dané instalace.

Často jezdím k zákazníkům dělat drobné úpravy do mnou vyvinutých aplikací. Vše se komplikuje, když je musím kompilovat ve vývojovém prostředí u nás ve firmě a ne přímo u zákazníka.

Máte možnost nainstalovat si vývojové prostředí pod svou licencí na některý počítač přímo u zákazníka, za předpokladu, že zajistíte, že je nevyužívá nikdo jiný než vy – uživatel licence. Doporučuje se sepsat v tom smyslu dohodu s koncovou firmou: v dohodě jednak uvedete zákaz používat danou instalaci vývojového prostředí ostatním uživatelům, jednak chráníte koncovou firmu v případě kontroly legality softwaru – pomocí této dohody vysvětlí, jak se na jejím počítači objevil vývojový software, k němuž nevlastní patřičnou licenci.

Mohu poskytnout část produktů z předplatného MSDN jinému koncovému uživateli (vývojáři)?

Každý, kdo používá software z předplatného MSDN, musí mít vlastní licenci. Software z předplatného nelze sdílet s někým, kdo předplatné nemá. (Výjimkou jsou případy, kdy se software z MSDN využívá JEN pro testování aplikace a testující NENÍ vývojář, ale např. sekretářka, účetní apod. Více informací vám poskytne msdn@daquas.cz.)

Mohu využívat Office, Project a Visio pro vývoj a testování aplikací?

Ano. Office, Project a Visio mohou být využívány během vývojových a testovacích fází vytváření aplikací. Jednu kopii Office Professional Plus 2016, z předplatného Visual Studio Enterprise/MSDN může ve firmě použít daný vývojář i v produkčním prostředí.