Vývojáři, kteří jsou již po několik let předplatiteli MSDN, nebo pracují ve skupině vývojářů, případně jsou netrpěliví na nejžhavější novinky, ti všichni pravděpodobně nebudou na prvním místě požadovat pravidelné měsíční zásilky fyzických sad médií (DVD), ale o to více je bude zajímat přístup na MSDN Subscriber Downloads. Alfou a omegou tohoto přístupu je registrace a použití Windows Live ID.

Jitka FrolíkováJitka Frolíková
MSDNMSDN
08.06.2010 18:18:0008.06.2010 18:18:00

Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Přístup k Downloads

Aktualizováno 30. srpna 2011

Co je server MSDN Subscriber Downloads?

Každý registrovaný  předplatitel, který má předplatné aktivní, se může přihlásit pomocí Windows Live ID (dříve Passport) na server MSDN Subscriber Downloads

Odtud lze:

  • stáhnout nejaktuálnější verze softwaru dříve, než přijde fyzická zásilka médií
  • získat tzv. Product Key, potřebný pro instalace téměř všech produktů předplatného MSDN
  • stáhnout některé produkty, které jsou dostupné pouze přes tento server
  • získat i jiné jazykové verze sw, když jsou výjimečně potřeba

Co je služba Windows Live ID?

Windows Live ID vám umožní jednodušší, ale zabezpečené přihlašování. Přístup ke službě je bezplatný. Jakmile vytvoříte přihlašovací pověření (e-mail a heslo), můžete se přihlásit k jakémukoli webu, který je označen symbolem Microsoft Passport Network nebo Windows Live ID. Ke všem těmto webům se budete přihlašovat pomocí stejné e-mailové adresy a hesla a navíc z libovolného počítače s přístupem k Internetu. Za účelem ochrany informací o účtu využívá služba Windows Live ID výkonnou technologii zabezpečení online a řídí se přísnými zásadami ochrany osobních údajů.

Jak mohu stahovat software z MSDN Subscriber Downloads?

Nejdříve se zaregistrujete do oblasti MSDN Subscriber Download na stránce přes možnost „Subscriber ID“ v pravé části obrazovky, tím připojíte účet Windows Live ID k předplatnému. Při dalších přihlašováních (již pouze tlačítkem „Sign in“) se vždy připojujete přes stejný účet Windows Live ID, který jste zvolili při prvním přihlášení a který tak je spojený s vaším předplatným. Tato registrace bude nadále sloužit jako vaše osobní identifikace pro přístup k danému webu.

Jak probíhá první přihlášení (registrace) ke službě serveru MSDN Subscriber Downloads? Jak připojit předplatné MSDN k účtu Microsoft Passport?

Během přihlášení k MSDN Subscriber Downloads proběhne propojení zvoleného účtu Windows Live ID s předplatným MSDN. Postup:

  • na stránce MSDN Subscription volbou „Subscriber ID" v pravé části obrazovky zobrazíte stránku Přihlášení k účtu služby Windows Live ID. Pokud tento účet ještě nemáte vytvořen, musíte si vytvořit nový (odkaz „Můžete jej získat nyní“ nebo „Sign up now“; zde vyplníte zobrazený formulář)
  • po přihlášení se dostanete k formuláři pro propojení účtu Windows Live ID s předplatným MSDN a zde vyplníte:
  • odsouhlasíte licenční podmínky výběrem „I Accept“ a stisknete tlačítko „Continue“. Poté se zobrazí stránka MSDN Subscription Management spolu s přehledem výhod, které máte jako aktivní uživatel k dispozici: Subscriber Downloads and Product Keys, Online Concierge Chat, Support Incidents a Managed Newsgroups.

Mohu používat již existující Live ID k přístupu na MSDN Subscriber Downloads?

Pokud jste si již dříve vytvořili Microsoft Passport (nyní Windows Live ID), stačí použít pouze své přihlašovací jméno a přístupové heslo. Tento účet bude poté trvale svázán s předplatným. Můžete si ale vytvořit i jiný účet, kterým se budete přihlašovat pouze k předplatnému MSDN.

Jak lze změnit Windows Live ID spojené s MSDN Subscriber Downloads?

Pokud je potřeba změnit vazbu mezi Windows Live ID a účtem MSDN, např. odejde původní uživatel, je postup jiný u předplatného pořízeného v jakémkoliv multicenčním programu, a jiný u ročního předplatného. V prvním případě se musí změnit zaregistrovaný uživatel předplatného na stránkách VLSC a nový uživatel pak sváže nové údaje se svým Windows Live ID na stránkách downloadu. V druhém případě, kdy se jedná o roční předplatné, obraťte se prosím na Informační centrum MSDN (msdn@daquas.cz). V obou případech však platí, že přeregistraci na nového uživatele, je možné udělat jen v době aktivního předplatného.

Mohu k jednomu Windows Live ID připojit více předplatných?

Od podzimu 2005 je to možné. Postup asociování předplatného a Windows Live ID je stejný. Mezi předplatnými můžete kdykoli přepínat.

Mohu využívat služeb serveru MSDN Subscriber Downloads, pokud mé předplatné expirovalo?

Pokud předplatné vypršelo, nemáte již možnost přistupovat do oblasti MSDN Subscriber Downloads. Doporučujeme stáhnout si produktové klíče z MSDN Subscriber Downloads ještě před expirací předplatného!!!

Jak se stránka MSDN Subscriber Downloads liší od stránky MSDN Online Library? Mohu využívat přístup k oběma?

MSDN Subscriber Downloads je zabezpečná oblast se všemi verzemi softwaru, který patří do dané úrovně MSDN, a je tudíž součástí podpory vymezené pouze pro předplatitele MSDN. MSDN Online Library obsahuje nejaktuálnější informace o nových technologiích společnosti Microsoft. Přístup je bezplatný. Předplatitel MSDN může využívat obě tyto stránky.

Mám potíže s přilogováním na MSDN Subscriber Downloads. Kam se mohu obrátit?

V případě potíží s přihlášením kontaktujte Informační centrum MSDN v ČR (msdn@daquas.cz).