Kombinace, variace, permutace… Dobře zvolit, jak budete investovat prostředky do Visual Studio s předplatným MSDN, to je málem věda. Jednak máme k dispozici několik různých úrovní MSDN s různým obsahem softwaru i dalších služeb, jednak se otvírá manipulační prostor v podobě různých typů nákupu licence a různých délek předplatného. Základní informace shrnuje článek, dobrou radu vám poskytne Informační centrum MSDN pro ČR, které DAQUAS provozuje.

Jitka FrolíkováJitka Frolíková
MSDNMSDN
08.06.2010 18:56:0008.06.2010 18:56:00

Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Možnosti pořízení MSDN

Aktualizováno 24. srpna 2011

Jaké jsou varianty předplatného a jakým způsobem se dají pořídit:

  • MSDN Operating Systems
  • Visual Studio Professional/MSDN
  • Visual Studio Professional/MSDN Embedded
  • Visual Studio Test Professional/MSDN
  • Visual Studio Premium/MSDN
  • Visual Studio Ultimate/MSDN

Varianta předplatného Doba trvání
krabicová verze FPP – nová předplatné trvá 1 rok
krabicová verze FPP – Renewal pouze aktivního předplatného předplatné se prodlužuje o 1 rok
Open License
licence včetně Software Assurance – nová předplatné trvá max.* 2 roky
jen Software Assurance – prodloužení aktivní licence předplatné se prodlužuje o max.* 2 roky
Open Value Company Wide (OV CW) i Non Company Wide (OV NonCW) – splátkový program, trvalé licence
licence se Software Assurance (nová i prodloužení) max.* 3 roky, záleží na době, kdy se MSDN zahrne do smlouvy
Open Value Subscription (OVS) – splátkový program, pouze pronájem licencí s možností odkupu na konci smlouvy
licence se Software Assurance max.* 3 roky, záleží na době, kdy se MSDN zahrne do smlouvy

* Předplatné trvá vždy do konce dané multilicenční smlouvy!

U smlouvy typu OVS se jedná pouze o pronájem licencí!

Co se rozumí pod pojmem krabicová verze – Full Packed Product (FPP)?

Tato verze je jednoleté předplatné, jehož úvodní dodávku obdržíte v krabici. U této verze je někdy doba dodání velice dlouhá, což komplikuje především návaznost při prodlužování předplatného. Informujte se na víceleté varianty. Krabice obsahuje:

  • kupón se stíracím políčkem s číslem Subscription Activation Number (25 číslic)

Předplatné je potřeba aktivovat u předplatitelského střediska MSDN v Irsku, odkud budete pravidelně dostávat aktuální verze softwaru, který je součástí příslušné úrovně MSDN Subscription.
Kupón uschovejte! Je pro předplatitelské středisko v Irsku dokladem prokazujícím, že jste skutečně majiteli příslušného předplatného MSDN. V případě jeho ztráty před registrací nelze dodávku MSDN nijak zajistit.

Bez aktivace nemůže předplatitel využívat žádné výhody předplatného – nemá dodávky softwaru, přístup na MSDN Subscriber Download, support atd.!

Co se rozumí pod pojmem licence Microsoft Open License (OLP)?

Licence MSDN v OLP pokrývá maximálně dvouleté předplatné, jelikož součástí licence je zároveň i Software Assurance (L/SA nebo SA). Občas se lze setkat s označením multilicence, tím je však popsán způsob pořízení licence (celého balíku softwaru) v rámci MSDN pro jednoho vývojáře. Nejedná se o multilicenci předplatného pro více vývojářů. Přístup k softwaru formou dodávek nebo stahováním z MSDN Downloads (i v případě prodlužování MSDN) získáte výhradně po registraci na stránce VLSC.

Bez registrace není předplatné aktivní! Nové předplatné i jeho prodloužení registrujte co nejdříve – opožděná registrace zkracuje trvání předplatného!
Předplatné MSDN včetně Software Assurance (SA) pořízené v Open License platí po dobu trvání smlouvy OLP, nikoliv od data registrace v Irsku.

MSDN v rámci ostatních multilicenčních smluv

Předplatné MSDN v rámci pronájemní smlouvy Open Value Subscription (OVS), jejího dobíhajícího předchůdce Open Subscription License (OSL) nebo v rámci splátkové smlouvy Open Value Company Wide (OV CW) je považováno za tzv. doplňkový produkt. Předplatné MSDN v rámci splátkové smlouvy Open Value Non Company Wide (OV Non CW) lze získat i samostatně. Podrobnosti sdělíme v Informačním centru MSDN. Informace o MSDN v rámci smluv Select, Enterprise Agreement a Enterprise Agreement Subscription by vám měl poskytnout především váš dodavatel. Pokud není dostatečně informován, obraťte se na Informační centrum MSDN pro ČR (msdn@daquas.cz), pokusíme se vám pomoci.

Jaké jsou podmínky získání MSDN jako licence v rámci smlouvy Microsoft Open License (OLP)?

Doporučujeme pořizovat MSDN vždy v nové smlouvě OLP, jinak se předplatné zkracuje a trvá pouze do konce smlouvy OLP, ačkoli cena je stále stejná. Jednu sadu médií k MSDN zdarma lze také získat pouze nákupem licence v nové smlouvě OLP. Přístup k softwaru formou dodávek nebo stahováním z MSDN Downloads (i v případě prodlužování MSDN) získáte výhradně po registraci na stránce VLSC. Podmínkou pro otevření OLP je při prvním nákupu pořídit minimálně 5 licencí produktů Microsoft nebo kombinací licence + Software Assurance.

U MSDN je povolena výjimka.
Smlouvu lze otevřít i s jednou licencí MSDN, ev. jenom s jejím prodloužením. MSDN OLP je pouze licence, bez médií. Ke každým 5 licencím (počínaje první) pořízeným pro jednu edici předplatného v rámci jedné smlouvy OLP máte nárok na jednu sadu médií zdarma, ostatní budou mít po registraci nárok pouze na download. Další sady médií lze objednat v centrále MSDN v Irsku nejpozději 60 dnů před koncem smlouvy OLP.

Jaké doklady je třeba uschovat jako důkaz, že jsem skutečným majitelem MSDN?

Je třeba uchovat doklady prokazující vlastnictví licence MSDN:

  • u krabicové verze kupón s Subscription Activation Number
  • a samozřejmě (jako u všeho softwaru) nabývací doklad – fakturu apod.

Proč je nutné registrovat předplatné?

Předplatné je nutno nastartovat registrací u centrály MSDN, jinak nedostáváte žádné zásilky softwaru a nemáte možnost přistupovat na stránku Downloads (stahovat software, zjišťovat produktové klíče a ani využívat podporu).

Proč je výhodné kupovat MSDN i jeho prodloužení vždy k nové smlouvě OLP?

Pořízením licence MSDN v rámci již běžící smlouvy Open License ztrácíte nárok na zasílání jedné sady médií zdarma a zkracujete si trvání předplatného. Média (Welcome Pack) k takovéto licenci MSDN byste získali pouze zakoupením v Irsku. Cena předplatného MSDN je stále stejná bez ohledu na to, v kterém měsíci dvouleté smlouvy OLP je budete pořizovat. Předplatné trvá vždy jen do konce smlouvy OLP (dva roky od data otevření smlouvy – nikoli od data nákupu MSDN nebo od data registrace MSDN v Irsku)! Přitom nová smlouva Open License se dá otevřít nákupem již jediné licence předplatného od úrovně MSDN Operating System až do úrovně Visual Studio Ultimate/MSDN, takže to lze učinit velmi snadno.

Mohu si koupit „prodloužení“ předplatného (jednoroční Renewal nebo pouze Software Assurance), když vlastním starší Visual Studio nebo expirované MSDN?

Nikoli. Upgrady a pozdní obnovy expirovaného předplatného byly s uvedením Visual Studio 2005 na trh úplně zrušeny. Pouze ti uživatelé MSDN, kteří mají ještě AKTIVNÍ předplatné, mohou toto prodloužení zakoupit, registrovat a tím aktivovat veškeré výhody.