Předplatné MSDN je potřeba registrovat, protože teprve tento úkon vám zajistí přístup na stránky s informacemi a softwarem ke stažení. Podle způsobu pořízení MSDN se liší i kroky potřebné pro jeho registraci. Naše otázky a odpovědi vás jimi bezpečně provedou.

Jitka FrolíkováJitka Frolíková
MSDNMSDN
08.06.2010 16:59:0008.06.2010 16:59:00

Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Registrace předplatného MSDN

Aktualizováno 17. listopadu 2014

Jakým způsobem mám aktivovat tzv. krabicovou verzi – jednoleté předplatné?

25místné aktivační číslo naleznete na aktivačním formuláři v krabici. Ochrannou fólii ze stíracího kuponu odstraňte opatrným seškrábáním! Aktivace nového předplatného i prodloužení se provádí na stránkách Microsoftu přes odkaz „Activate your ...“ v nabídce vpravo nahoře. Při obnovování předplatného je nezbytné provést aktivaci bez prodlení! Návaznost na předchozí předplatné se dokazuje zadáním původního Subscription #, tzv. ID.

Postup:

  • Výběr v nabídce vpravo nahoře: Activate your New ... – noví uživatelé MSDN
  • Activate your Renewal/Upgrade ... – jen aktivní předplatitelé (dále se zadává aktivní ID)
  • Pozorně zadejte aktivační číslo. Při nesprávném zadání čísla lze postup opakovat jen 2×! Aplikace číslo akceptuje a můžete přistoupit k zadávání údajů o předplatiteli. Nepoužívejte diakritická znaménka, vaše přihlašovací údaje by mohly být nesprávně identifikovány! Údaje si uložte pro pozdější kontrolu před kliknutím na tlačítko Submit.  

Kdy je nutno provést aktivaci krabicové verze předplatného?

Aktivaci nového předplatného MSDN (krabicové verze) lze provést i v pozdějším termínu, který nebude přesně odpovídat datu pořízení. Ke zkrácení lhůty 12 měsíců nedochází. Při velkém odstupu data aktivace od data nákupu však může dojít ke změně podmínek fungování jednotlivých úrovní předplatného např. z těchto důvodů: změna aktivační procedury, uvedení nového vývojářského produktu společnosti Microsoft na trh. Pro aktuální informace se obraťte na Informační centrum MSDN pro ČR (msdn@daquas.cz).

Při aktivaci prodloužení předplatného MSDN Renewal (krabicové verze) je potřeba zachovat návaznost budoucího předplatného a aktivovat nejlépe před expirací. Návaznost na předchozí předplatné se ověřuje při aktivaci zadáním původního devítimístného Subscription ID (2xx..).

Jakým způsobem mám registrovat MSDN pořízené v multilicenčních programech?

Novou licenci je nutno registrovat co nejdříve od uzavření smlouvy, jinak předplatné plyne bez užitku a nelze ani přistupovat na stránku Downloads. Prodloužení předplatného, tzv. Software Assurance (SA), je nutno registrovat co nejdříve, tj. v měsíci expirace původního předplatného MSDN nebo následujícím. Registrace se provádí na stránkách Volume Licensing Service Center (VLSC) pro všechny typy smluv Microsoft Open License, Open Value i Select a Enterprise Agreement. Pro přihlášení na VLSC web je nutné použít Live ID (dříve Passport) – návod k přihlášení na stránky VLSC. Pak je možné udělat registraci předplatného.

Registraci může provést administrátor MSDN (u Open License to může být i osoba, která má k dispozici čísla smlouvy, u ostatních multilicenčních smluv je to pouze osoba, která dostane od hlavní kontaktní osoby dané multilicenční smlouvy oprávnění k přístupu). Při používání stránek VLSC doporučujeme využít Středisko odborné pomoci, tel: 800 142 359, mvlshelpe@msdirectservices.com, VLservem@microsoft.com, odkud vás budou navigovat a ušetří čas, který potřebuje administrátor smlouvy k seznámení s fungováním tohoto nástroje.

Doporučujeme, aby uživatel hned poté, co obdrží své BAN e-mailem, toto číslo asocioval se svým Windows Live ID (dříve Passport) při přístupu na MSDN Subscriber Download! Teprve pak má uživatel on-line všechny zdroje.

V případě problémů s registrací se obraťte na Informační centrum MSDN pro ČR (msdn@daquas.cz).