Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Jitka Frolíková

Možnosti pořízení MSDN

Kombinace, variace, permutace… Dobře zvolit, jak budete investovat prostředky do Visual Studio s předplatným MSDN, to je málem věda. Jednak máme k dispozici několik různých úrovní MSDN s různým obsahem softwaru i dalších služeb, jednak se otvírá manipulační prostor v podobě různých typů nákupu licence a různých délek předplatného. Základní informace shrnuje článek, dobrou radu vám poskytne Informační centrum MSDN pro ČR, které DAQUAS provozuje.


Přístup k Downloads

Vývojáři, kteří jsou již po několik let předplatiteli MSDN, nebo pracují ve skupině vývojářů, případně jsou netrpěliví na nejžhavější novinky, ti všichni pravděpodobně nebudou na prvním místě požadovat pravidelné měsíční zásilky fyzických sad médií (DVD), ale o to více je bude zajímat přístup na MSDN Subscriber Downloads. Alfou a omegou tohoto přístupu je registrace a použití Windows Live ID.


Přístup k informacím o průběhu předplatného

Vzhledem k charakteru MSDN jako předplatného s omezenou dobou trvání je důležité mít přístup k informacím o tom, od kdy do kdy předplatné trvá, jaká je lhůta pro jeho obnovení. Také je možné po celou dobu předplatné spravovat, upravovat sadu zásilek, případně změnit uživatele, jemuž je předplatné přiděleno, atd. Otázky a odpovědi pokrývají nejčastější úkony. S těmi výjimečnými vám jistě poradíme.


Instalace softwaru, Product Keys, aktivace

Software lze instalovat z médií, která dostáváte v pravidelných měsíčních zásilkách. Druhou možností je stáhnout si software ze serveru MSDN Subscriber Downloads, kde se dají aktuální verze softwaru získat dříve, než přijde fyzická zásilka médií. Téměř všechny produkty vyžadují v průběhu instalace zadání Product Key. U některých produktů (Windows Server, Windows, Office…) je třeba po provedení instalace produkt ještě aktivovat.


Dodávky médií

V dnešní době narůstá počet uživatelů předplatného MSDN, kteří si veškerý software podle svých potřeb stahují z určených stránek. Mnohdy je ale příjemné mít pěkně pohromadě všechna DVD a místo stahování si je pouze podat z poličky v dobře uspořádaném „šanonu“ (ten je také součástí první dodávky, tzv. Welcome Pack). Všechno, co jste kdy chtěli vědět o dodávkách médií pro předplatitele MSDN, najdete v tomto článku.


Registrace předplatného MSDN

Předplatné MSDN je potřeba registrovat, protože teprve tento úkon vám zajistí přístup na stránky s informacemi a softwarem ke stažení. Podle způsobu pořízení MSDN se liší i kroky potřebné pro jeho registraci. Naše otázky a odpovědi vás jimi bezpečně provedou.


Obecně o MSDN

Sada otázek a odpovědí vám nabízí první seznámení s rozsahem a výhodami nabídek předplatného služby MSDN. MSDN slouží jednak jako Software Assurance (tj. především zvýhodněná cesta k novým verzím) pro vývojářské nástroje, ale hlavní přínos spočívá v tom, že dobře zvolená sada předplatného zajistí každému programátorovi, aby měl neustále v pohotovosti všechny prostředky pro práci – testovací verze produktů, betaverze, servicepacky, dokumentaci, SDK/DDK… a to i v různých jazykových mutacích.


Základní informace o obsahu TechNet Subscription

TechNet Subscription je předplatné infomací a softwaru společnosti Microsoft určené odborníkům a poradcům v oboru IT. Poskytuje velmi důležité prostředky pro plánování, nasazování a správu řešení postavených na technologiích Microsoft. Pokud narazíte na jakékoli problémy, kontaktujte Informační centrum MSDN / TechNet pro ČR: technet@daquas.cz.


Jak získat předplatné TechNet?

TechNet Subscription mohou zájemci získat v podstatě čtyřmi různými cestami. Jako roční či víceleté předplatné, které jim umožní i po skončení používat licence produktů pro testování, které získali. Jako časově omezené předplatné v tříletých cyklech. A dokonce zdarma, jako jednu z výhod Software Assurance, kterou získají při některých nákupech licencí pro serverové produkty.


Jak funguje služba předplatného TechNet?

Principem a smyslem předplatného TechNet je, aby profesionálové v oboru IT (především administrátoři IT infrastruktury, IT manageři, CIO a jejich spolupracovníci) měli k dispozici pravidelný a pohodlně dostupný zdroj všech potřebných informací nejen k tomu, aby udrželi své infrastruktury v chodu, ale také aby mohli smysluplně plánovat jejich rozvoj. V přehledné struktuře otázek a odpovědí se dozvíte, jak to v praxi vypadá.