Microsoft ohlásil, že nebude vyvíjet Visual FoxPro 10

Fakta

V březnu 2007 Microsoft ohlásil, že Visual FoxPro 10 existovat nebude a že současná práce na projektu, který rozšiřuje funkčnost Visual FoxPro 9.0 a který má označení Sedna, bude po dokončení uvolněna všem uživatelům k bezplatnému používání jako Shared Source.

Texty oznámení v originále (anglicky) a česky.

K Visual FoxPro 9.0 bude rovněž vydán ještě Service Pack 2, a to během roku 2007. Jeho hlavním cílem je, aby Visual FoxPro 9.0 byla přizpůsobena provozu na Windows Vista.

Visual FoxPro 9.0 se bude prodávat dále a má od Microsoftu zaručenu podporu do roku 2015.

Souvislosti

Od uvedení Visual FoxPro 9.0 do prodeje (v březnu 2005) visela ve vzduchu otázka, co bude následovat. Microsoft měl plány na další rozšiřování a postupně je zveřejňoval prostřednictvím tzv. RoadMap, ale nebyla jasná forma, jak se něco nového po VFP 9 konkrétně dostane mezi programátory.

Ještě během roku 2005 jsme se na konferencích u nás i ve světě dozvěděli, že „někdy v roce 2007“ by mělo být jasné, v jaké podobě se výsledky práce na vylepšování VFP9 budou distribuovat. A to se tedy březnovým ohlášením naplnilo.

Dále uvádíme podrobnější komentáře k jednotlivým částem ohlášení a také často kladené otázky s odpověďmi.

Co obnáší Service Pack 2 k Visual FoxPro 9.0 a kdy?

Service Pack 1 k Visual FoxPro 9.0 byl k dispozici v době, kdy se ještě nedodával operační systém Windows Vista. Hlavním smyslem SP2 teď je, aby se Visual FoxPro snášela s Vistou co nejlépe. Je zaznamenána řádka nedokonalostí v souhře Visual FoxPro zejména s grafickým prostředím nového operačního systému a právě příští Service Pack je má odstranit. Dle dubnové zprávy Program Managera, pod kterého Visual FoxPro spadá, je naplánován na „léto 2007“. Již nyní však existují k některým neduhům návody na odstranění, např. na blogu jednoho z klíčových vývojářů Visual FoxPro, kterým je Calvin Hsia.

Co je Sedna?

 Sedna je názvem pro projekt, který zahrnuje řadu dílčích produktů, jejichž smyslem je obohatit možnosti používání Visual FoxPro 9.0 a rozšířit spolupráci Visual FoxPro 9.0 s „okolím“. Jinými slovy: Sedna neobsahuje žádnou novou verzi Visual FoxPro a kdo chce používat jednotlivé součásti Sedny, musí mít Visual FoxPro 9.0.
Všechny dílčí výsledky projektu Sedna budou uvolněny bezplatně – jako Shared Source (zdrojové programy, které si bude moci každý modifikovat) ke stažení během roku 2007. Microsoft pro podobné projekty (tj. nejen Visual FoxPro) provozuje tento server. Přes něj je přístupná i na Microsoftu nezávislá iniciativa VFPX.

Pro lepší představu, co je obsahem Sedny, uveďme některé konkrétní implementace:

 • Inovované nástroje pro generování sestav 
  Generátor sestav je od Visual FoxPro 9.0 externí aplikací (tj. není součástí VFP9.exe). Detailní přehled nabídne např. specializovaná přednáška na toto téma během letošní pražské konference. 
 • Nový Upsizing Wizard
  Je přepracovaný, takže funguje rychleji s SQL Serverem 2005 a na rozdíl od předchozích verzí i v národním prostředí – s daty v našich kódových stránkách. Lze ho volat v režimu bez jakékoliv interakce s uživatelem – tj. pro převádění dat z DBF na SQL ho lze integrovat přímo do aplikace a volat ho s parametry.
 • Nový DataExplorer
  Obsahuje řadu drobných vylepšení proti dřívějším verzím a kdo jej umí používat, dlouho si vystačí bez toho, že by spouštěl na SQL Serveru Enterprise Manager nebo Management Studio.
 • NET4COM
  Knihovna DLL, která umožňuje z Visual FoxPro volat součásti .NET Frameworku.
 • My for Visual FoxPro
  Implementuje „namespace“ My, který standardizovaným objektovým způsobem zpřístupňuje funkce z nejrůznějších kategorií. Například pro namapování disku se použije volání:
  My.Computer.Network.MapNetworkDrive('W:','\\Server0\Work')
 • VistaDialogs4COM
  Ve Visual FoxPro zpřístupňuje volání některých dialogů, které jsou ve Windows Vista.

Co je VFPX?

Zatímco Sedna je projekt pod správou lidí z týmu Visual FoxPro v Microsoftu, VFPX je nezávislá komunitní iniciativa, v jejímž rámci vznikají další komponenty, které obohacují Visual FoxPro.

Dílčích projektů je celá řada, a tak uveďme pro lepší představu, na co jsou zaměřeny, jako příklad jen několik z nich:

 • GDIPlusX
  umožňuje přirozenější přístup ke grafickým nástrojům GDI+
 • OutLook2003Bar
  formulář, který prostředky Visual FoxPro simuluje vzhled panelu z Outlooku
 • Tab Menu
  formulář, který prostředky VFP simuluje vzhled ribbonu z Office 2007

Centrálním vstupem je VFPX. Dříve existoval další podobný projekt – VFPY, ale aktivity obou skupin se nedávno sloučily.

Co březnové ohlášení ve skutečnosti znamená?

Tuto otázku si kladou foxaři po celém světě a odpovědi jsou opravdu velmi různorodé. Někteří foxaři zdůrazňují, že ohlášení na jejich práci nemá vliv, jiní to považují za konec své programátorské kariéry. A někde mezitím je samozřejmě celá řada dalších postojů.

Pro inspiraci uvádíme odkazy na místa, kde názory foxařů zaznívají.

Vyhledávané jsou názory foxařů, nositelů titulu MVP. Někteří mají své blogy, kde své postoje vyjádřili:

 • Doug Hennig
 • Rick Schummer
 • David Stevenson
 • Také zde „zazněla“ bohatá škála názorů
 • Koneckonců i Alan Griver se podělil o své dojmy brzy poté, co ohlášení za Microsoft prezentoval na Summitu držitelů titulu MVP.
 • Početná latinskoamerická skupina foxařů např. spustila petiční iniciativu, ve které Microsoft vyzývá, aby své rozhodnutí vzali zpět.

Máme přestat používat Visual FoxPro?

Rozhodně nikoliv!

Jednak si nemůžeme dovolit přerušit rozdělanou práci a hlavně: i kdybychom chtěli začít používat něco jiného, těžko budeme hledat adekvátní náhradu za nástroj, který nám v tolika ohledech vyhovuje!

Důvody pro FoxPro jsou jednak technické, ale i ryze ekonomické.

Výtečně je zhodnotil Steven Black v materiálu pro svou přednášku (FOX20), která zazní i na Visual FoxPro DevCon, Praha 2007. Ta přednáška je něco jako „školení před mým dalším jednáním se zákazníkem o projektu, který budu programovat ve Visual FoxPro“.

Klíčové body (i debata k nim) jsou přehledně sesbírané na foxwiki.

A co u nás?

Tuzemská debata proběhla na pandoře a příliš se v rozptylu názorů neliší od té celosvětové.

Poměrně častým příspěvkem do debaty o „příští verzi Visual FoxPro“ je zamyšlení nad tím, co technicky od ní očekáváme nebo co bychom si přáli.

Nakolik potřebují programátoři u nás novou verzi Visual FoxPro?

Občas to vypadá, že nám stačí, co máme teď. Dosavadní dvouletý rytmus nových verzí Visual FoxPro byl pro mnohé nezvladatelný, a tak bude teď dost času konečně tu hromadu nepoznaných a nevyužívaných možností vstřebat. Je to totiž podobné jako kupříkladu s aplikacemi z Office: dostáváme na stůl nové a nové verze Wordu a Excelu, z nichž jsme schopni využívat vytrvale se snižující procento z celkové funkčnosti.

Krom tématu „rozšiřující se funkčnosti“ je tu ještě otázka, nakolik si poradí Visual FoxPro 9.0 s budoucími verzemi operačních systémů Windows. Do roku 2015 je tu jistá garance od Microsoftu, že se Visual FoxPro vypořádá i s budoucími verzemi Windows. Na druhou stranu můžeme mít pocit (podle obsahu odborných konferencí a celkového marketingu Microsoftu), že „co není .NET, jakoby neexistovalo“. Skutečnost je ale mnohem prostší: například ani kód Office 2007 (a celá řada dalších klíčových aplikací Microsoftu) není psaný ve VS.NET. A Microsoft dobře ví, že po světě existuje opravdu ohromné množství aplikací napsaných bez .NET, které musejí ještě dlouho fungovat – i na budoucích operačních systémech.
Při pohledu na to, co bude po roce 2015, bychom se měli ohlédnout i do minulosti – jak jsme zacházeli s novými verzemi Visual FoxPro dosud. Ze statistik odpovědí účastníků konference vyplývají zajímavé výsledky. V našich dotaznících z pražské foxovské konference jsou specifické otázky na používání FoxPro. Zde jsou hodnocení odpovědí. 

Otázka: Jakým způsobem mám pořízenou poslední verzi VFP (možné odpovědi – vůbec, krabice/licence, MSDN)?

Z odpovědí, které znamenají „mám aspoň nějak“, vyplývá:

 • 2002 - 63% (VFP7) *
 • 2003 - 44% (VFP8)
 • 2004 - 62% (VFP8)
 • 2005 - neptali jsme se
 • 2006 - 72% (VFP9)

*) čteme takto: v roce 2002 mělo pořízenu poslední dostupnou verzi VFP 63% odpovídajících účastníků; tehdy to byla VFP7

Otázka: Jaké je rozložení času vaší programátorské práce mezi jednotlivé verze FoxPro?

Z poslední konference v září 2006 jsme získali tento přehled:

 • 23% tráví až 25% svého času ve FoxPro 2.x (!)
 • 25% používá aspoň nějakou část svého času VFP6
 • 15% aspoň nějakou část svého času VFP7
 • 29% aspoň nějakou část svého času VFP8
 • 54% aspoň nějakou část svého času VFP9

Závěry z uvedených odpovědí?

 • Po osmi letech od ukončení podpory (v roce 1999) stále 23% respondentů používá FoxPro 2.x.
 • Po dvou letech od uvedení VFP9 do prodeje 72% respondentů sice má VFP9 pořízenou, ale 46% ji stejně nepoužívá.

Pro úplnost zdůrazněme, že účastníci konference patří k těm pokrokovým – snaží se být v obraze a inovovat. Ze zkušeností u účastníků např. foxovských školení víme, že ti, co na konferenci nechodí, používají v mnohem větší míře starší verze FoxPro.

Otázky a odpovědi

Proč si mám pořizovat VFP9, když bude volně ke stažení z Internetu?

Volně ke stažení bude nadstavbová část, která je součástí projektu Sedna. Vlastní VFP9.exe Microsoft k volnému používání neuvolní. Kdo chce používat nadstavbové části ze Sedny (případně komponenty vzniklé v rámci iniciativy VFPX), musí mít licenci Visual FoxPro. Ta se přitom nadále bude prodávat a nabídka za 9 990,- Kč do 30. června je tedy skutečně výhodný způsob, jak k ní přijít! Později to bude zase za původní cenu.

Proč pořádáte konferenci věnovanou produktu, který končí?

Nikdo z vývojářů, kteří mají rozdělanou práci ve Visual FoxPro, přece po březnovém ohlášení o tom, že nebude VFP 10, nemůže projekt zavřít a začít dělat něco jiného. Visual FoxPro budou programátoři nadále používat řadu let a Microsoft v tomto smyslu například potvrdil, že titul MVP bude za aktivity pro foxovskou komunitu udílet jednotlivcům tak dlouho, dokud budou komunitě sloužit. A životnost komunity lze analogicky s dnešním používáním nejstarších verzí FoxPro (8 let po ukončení podpory) dobře odhadnout: ve VFP 9 se bude pracovat přinejmenším do roku 2023.

Když bude FoxPro Shared Source, může si každý změnit funkčnost podle svého?

Jako Shared Source budou uvolněny součásti z projektu Sedna, ale ne VFP9.exe.