Z okolí Visual FoxPro

Jak si stojí Visual FoxPro 9.0 při spolupráci s nejnovějšími softwarovými přírůstky

Bylo to na pražské DevCon v roce 2007, kde se nejvíce diskutovalo o tom, jaké překážky mohou v budoucnu nastat, když Visual FoxPro navždy setrvá ve verzi 9. Tehdy jsme zakoušeli první pokusy s provozem Visual FoxPro na Windows Vista, a i když to nebylo zcela hladké, nakonec jsme dospěli k závěrům, že s ohlídáním několika drobností <s>, jako je kupříkladu UAC, Visual FoxPro na Vistách běžně budeme provozovat. Přesto visela ve vzduchu otázka: a co příště, co se bude dít, až Microsoft přijde s další verzí operačního systému? Ten okamžik nedávno nadešel a tentokrát jsou tu Windows 7. Bohudík není z hlediska Visual FoxPro moc o čem mluvit a závěry jsou až překvapivě stručné: je to ještě snazší než s Windows Vista.

Dalším nováčkem, který by mohl budit zájem foxařů, je SQL Server 2008. Opět samé dobré zprávy. Ať už použijete driver pro SQL Server 2000, 2005 nebo SQL Native Client, k SQL Serveru 2008 se připojíte. Přesto si určitě ponechte nějaký čas na testování. Každý z těch driverů se chová v konkrétních dílčích případech trochu jinak a kusy kódu, které byly léta hladce v provozu, vystrčí růžky v podobě nečekaných hlášení. Nejde tu teď o to, vyjmenovat všechny zádrhele – na to nemáme sesbíráno dost podkladů (a jistě by to bylo zajímavé téma pro přednášejícího na příští DevCon <s>) – ale skrze dva příklady naznačíme:

  • volání uživatelských funkcí na SQL Serveru přes EXEC „snese“ v různých driverech různou syntaxi
  • datum zadávané dosud ve tvaru '2008-11-27' jako parametr v příkazu SQL je třeba pro SQL 2008 zadat jako '20081127' (nebo řádně prověřit výchozí nastavení pro zacházení s údajem typu datum)

Konference ve světě

Během podzimu proběhly dvě tradiční zahraniční konference. Na obou – stejně jako ostatně na naší červnové pražské – se samozřejmě projevil opatrnický krizový přístup firem k financování účasti na podobných akcích. V říjnu proběhla SouthWestFox v Arizoně, která nabídla přes 40 přednášek pro více než stovku účastníků. Rovnou byl ohlášen i termín pro ročník 2010.

V listopadu se pak sešlo přes 120 účastníků na konferenci ve Frankfurtu. Tam byla přednášek necelá čtyřicítka a počítá se s dalším ročníkem i příští rok. Z této konference podal poutavé zpravodajství osvědčený reportér Jan Vít (najdete je na webu Universal Thread – sekce Coverages).

Nový kurz k jazyku SQL

Po několika letech jednotlivých vystoupení s tématem „jazyk SQL“ na přednáškách během DevCon sesbírala své podklady do uceleného jednodenního kurzu Hana Horová a my tak můžeme na seznamu svých školení nabídnout „speciál“ Základní příkazy jazyka SQL. Kurz je určen začínajícím i mírně pokročilým uživatelům jazyka SQL. Krom užitečných použití příkazu SELECT včetně OUTER JOIN či UNION obsahuje kurz i aktualizační a „administrátorské“ příkazy jako INSERT, UPDATE či CREATE TABLE samozřejmě s řadou konkrétních příkladů.

Další kurzy

Kompletní nabídku našich kurzů VFP 9 a SQL Serveru najdete na našem webu.