Daquas 30 let


Igor Vít

Microsoft Most Valuable Professional DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Igor Vít

Po TechEd & DevCon 2010 v Praze

V minulém vydání QUASu jsme vás zvali na neobvyklé pokračování konference DevCon v Praze. Ta letos proběhla koncem dubna jako součást konference TechEd a můžeme tedy srovnávat, hodnotit a trochu i plánovat pro příště.


Semináře k Microsoft Visual FoxPro v Praze

Se společností Microsoft připravujeme v jejím pražském sídle večerní semináře pro vývojáře již několik let. Jejich smyslem je nejen vzájemné setkávání podobně zaměřených odborníků, které poskytuje platformu pro sdílení poznatků z programátorské praxe, ale také přináší možnost vracet se k tématům, o nichž se na naší Visual FoxPro DevCon sice před lety již hovořilo, ale jsou pro některé foxaře stále (nebo teprve nyní) aktuální. Některé z večerů také pootevírají okénka do jiných, zhusta však velmi blízkých světů (SQL Server, .NET, Office…). Semináře samozřejmě neposkytují takový prostor daným tématům jako několikadenní kurzy. Jsou spíše rozcestníkem, dodávají náměty k zamýšlení o dalším profesním vývoji a prostor pro diskuzi silné vývojářské komunity, která využívá některou z verzí Microsoft Visual FoxPro. Nejsou ovšem jistě uzavřeny ani ostatním zájemcům. Účast na seminářích o délce přibližně 3 hodiny je bezplatná a vyžaduje pouze registraci předem na webu www.altairis.cz.


Konference DevCon, Praha 2010

Letošní pokračování dvanáctileté tradice má výrazně jinou podobu, než bývala naše dosavadní „klasika“. Společně s počítačovou školou GOPAS uspořádáme akci, která svou nabídkou přednášek předčí vše, co u nás v branži dosud proběhlo. Spojili jsme síly, abychom zájemcům nabídli v koncentrované podobě čtyřdenní konferenci s více než šedesátkou odborných přednášek, které proběhnou 26. až 29. dubna 2010 v komfortním prostředí multikina na Černém Mostě v Praze pod hlavičkou TechEd & DevCon Praha 2010.


Aktuální kurzy

Každý účastník jakéhokoli vzdělávacího procesu má jasno v tom, že je velký rozdíl, zda vám přednáší bohapustý teoretik nebo ten, kdo přednášené téma důvěrně zná i z praktického života. Mnozí také máme zkušenosti s tím, že „umět“ ještě neznamená „umět naučit“. My jsme ovšem při postupném budování nabídky našich kurzů měli na lektory nebývale šťastnou ruku. Vyberte si z našich kurzů k Visual FoxPro, jimiž vás naši osvědčení lektoři provázejí od roku 2010 na novém místě, které se na počítačové kurzy léta specializuje: v počítačové škole GOPAS.


Lektoři kurzů

Naši lektoři jsou uznávaní odborníci – profesionálové, kteří s předváděnými nástroji a technologiemi pracují už léta a znají je do hloubky. O své zkušenosti se ochotně dělí nejen na těchto kurzech, ale také na každoroční pražské konferenci DevCon nebo na seminářích.


Visual FoxPro pro začátečníky

Kurz je sestaven tak, aby ho zužitkovali ti, kteří chtějí ve Visual FoxPro začít programovat. Buď ještě vůbec s Visual FoxPro nepracovali, nebo např. v jeho prostředí pracovali pouze interaktivně s daty. Může jít také o programátory, kteří sice pracovali ve verzích 2.x, ale nevědí jak začít ve verzi „Visual“. Výklad je provázen předváděním příkladů (práce na počítači s lektorem) i cvičeními (samostatné řešení příkladů). Vše probíhá v prostředí Visual FoxPro 9.0.


Přehlídka užitečností ve Visual FoxPro

Kurz je odpovědí na nejčastější požadavky z praxe při dnešním moderním využívání Visual FoxPro: jak spolupracovat s Office, jak využívat Visual FoxPro optimálně.


Visual FoxPro jako klient pro Microsoft SQL Server

Kurz pro všechny, kteří se již rozhodli použít Visual FoxPro v roli klienta pro databázový SQL Server, zkusili si zprovoznit přes ODBC vzdálený pohled a znají výhody spolupráce Visual FoxPro s databázovým SQL Serverem.


Z okolí Visual FoxPro

Podzim 2009 nabízel dvě tradiční konference zaměřené na Visual FoxPro a také se ohlížíme po spolupráci Visual FoxPro s novějšími verzemi softwaru, jako je Windows 7.


DevCon, Praha 2009

Letos v červnu jsme si podruhé vyzkoušeli, jak naplnit dva a půl dne přednáškami pro dva na pohled nesourodé okruhy zájemců pod střechou jedné konference pod „tradičním“, a přesto poprvé použitým, názvem „DevCon Praha“. Tradiční je na něm to, že zkráceně jako „DevCon“ jsou navyklí označovat naši konferenci účastníci řady minulých konferencí Visual FoxPro DevCon v Praze. Poprvé jsme však letos přistoupili k obecnému názvu a opustili jsme popisování jedné konference dvěma hlavičkami (SQL Server DevCon a Visual FoxPro DevCon). S více než třemi stovkami zájemců z řad profesionálů o databázová a vývojářská témata jsme se tedy sešli, abychom si vybírali z celkového počtu 63(!) vystoupení.