Kurz je sestaven tak, aby ho zužitkovali ti, kteří chtějí ve Visual FoxPro začít programovat. Buď ještě vůbec s Visual FoxPro nepracovali, nebo např. v jeho prostředí pracovali pouze interaktivně s daty. Může jít také o programátory, kteří sice pracovali ve verzích 2.x, ale nevědí jak začít ve verzi „Visual“. Výklad je provázen předváděním příkladů (práce na počítači s lektorem) i cvičeními (samostatné řešení příkladů). Vše probíhá v prostředí Visual FoxPro 9.0.

Igor VítIgor Vít
KurzyKurzy
27.01.2010 12:00:0027.01.2010 12:00:00

Igor Vít

Microsoft Most Valuable Professional

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Visual FoxPro pro začátečníky

Kurz je sestaven tak, aby ho zužitkovali ti, kteří chtějí ve Visual FoxPro začít programovat. Buď ještě vůbec s Visual FoxPro nepracovali, nebo např. v jeho prostředí pracovali pouze interaktivně s daty. Může jít také o programátory, kteří sice pracovali ve verzích 2.x, ale nevědí jak začít ve verzi „Visual“. Výklad je provázen předváděním příkladů (práce na počítači s lektorem) i cvičeními (samostatné řešení příkladů). Vše probíhá v prostředí Visual FoxPro 9.0.

Délka kurzu je 2 dny

Cena 4 900,- Kč

Lektoři: Petr Bílý a Jitka Majetičová

Hlavní témata kurzu:

Úvodní příklad – velmi jednoduchý formulář

Formulář slouží jako vstupní brána do programování ve Visual FoxPro a na něm si oživíme základní potřebné pojmy a techniky. Později práci s formulářem prohloubíme.

Základy práce s daty

Vyzkoušíme si zobrazování a úpravu dat jedné tabulky i práci s daty uloženými ve dvou propojených tabulkách. Popíšeme organizaci tabulek v databázi a práci s daty, která jsou sdílena více uživateli.

Projekt

Představíme projekt jako cestu k organizaci potřebných souborů a základ k vytvoření aplikace – provádění naprogramovaných aktivit. Na příkladu projdeme sestavení a práci s projektem.

Objektový přístup

I když nepracujeme přímo objektově, velká část naší práce ve VFP je podložena technikami a prostředky OOP. Seznámíme se s tím, co je v pozadí, a naučíme se základům skutečného objektového programování. Budeme pracovat se zabudovanými třídami, vytvářet vlastní, organizovat je do knihoven a vytvářet instance objektů na formulářích.

SQL

Bez použití SQL se lze sice mnohdy obejít, řada praktických příkladů od nejjednodušších až po středně náročné úlohy výběru dat ale ukáže přednosti použití SQL.

Typické nastavení prostředí pro spuštění VFP (příprava pracoviště)

Seznámíme se s tím, co je vhodné připravit a znát pro úspěšný vývoj aplikace ve VFP. Na příkladu projdeme nejdůležitější konfigurační prvky nastavení prostředí. Popíšeme způsoby tohoto nastavení a zjištění stavu. Řekneme si, jak aplikaci VFP nastartovat.

Programovat již umíme?

Přestože se v průběhu kurzu průběžně programuje, zde některé vlastnosti a techniky uvedeme v přehledu, na příkladech probereme některé základní i méně známé vlastnosti (např. předávání parametrů procedurám a funkcím, deklarování proměnných, substituci jmen, použití fráze „for each“...) .

Nástroje

Práci s VFP usnadňuje řada zabudovaných nástrojů (tzv. wizardy, buildery, designery). Absolvujeme stručný úvod do těch nejdůležitějších, mj. IntelliSense, Class Browser, Object Browser, Code References, Task Pane, Component Gallery a dalších.

Ladění a ošetřování chyb

Základní pravidla ladění, zabudované příkazy a funkce pro ošetření chyb a jejich efektivní použití.

Reporty – výstupní sestavy

Vytvoření sestavy je jedním z běžných způsobů prezentace výstupů z aplikace. Na sadě příkladů v postupně vzrůstající složitosti projdeme základní postupy vytváření sestav. Zmíníme i nové možnosti ve tvorbě sestav ve VFP 9.0.

Distribuce aplikace

Aplikaci, kterou jsme v průběhu kurzu vytvořili, připravíme k použití na jiných počítačích.

Předpokládané vstupní znalosti:

Znalost práce ve Windows, orientačně prostředí VFP.

Termín kurzu a přihlášku na kurz najdete na webu počítačové školy GOPAS.