Společnost Symantec nabízí kvalitní produkty, které pomáhají automatizovat či dokonce plně automatizují některé činnosti a procesy nezbytné pro maximální využití prostředků IT, pro jejich spolehlivý provoz. Tato část nabídkového portfolia získala významnou posilu spojením se společností Altiris, zkušeným producentem softwarových nástrojů, které usnadňují organizacím správu jejich dnes již poměrně složitého, dynamického a komplexního prostředí. Jde o sofistikované a inteligentní řešení konsolidovaného řízení jak klientských, tak serverových stanic.

Petr BauerPetr Bauer
SoftwareSoftware
11.03.2008 10:02:0011.03.2008 10:02:00

Petr Bauer

specialista na bezpečnostní a jinak užitečné produkty

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Produkty Altiris, silné nástroje pro klidný život v IT

Pro současné společnosti je jejich IT infrastruktura prvkem, na kterém je závislá jak jejich výroba, tak obchodování či jiná zásadní podnikatelská činnost. Proto si stále častěji kladou otázku, jak zaručit vysokou dostupnost a výkonnost vlastních prostředků IT. Čím dál více dnes slýcháme pojem IT LifeCycle management. Jde o metody a produkty ulehčující práci s prostředky IT a předcházející problémovým stavům v průběhu životního cyklu počítačů v každé společnosti.

Činnosti a procesy týkající se nakládání s majetkem a se zdroji v IT pomáhají automatizovat či plně automatizují softwarové produkty společnosti Symantec, dříve Altiris. Dle reakcí zákazníků poskytují optimální šířku funkčnosti, snadné ovládání a zanedbatelné systémové nároky na klientské počítače.

Altiris jsou tedy softwarové produkty, které usnadňují organizacím správu jejich dnes již poměrně složitého, dynamického a komplexního prostředí, a to pomocí řízení životního cyklu každé jednotlivé konfigurační entity. Jde o sofistikované a inteligentní řešení konsolidovaného řízení jak klientských, tak serverových stanic, již od okamžiku jejich pořízení až do vyřazení. Nabízí snížení časové a finanční náročnosti údržby prostředků IT. Zároveň jde o ucelený a přitom modulární systém, který má v sobě zakódovány potřebné vazby, ale umožňuje i odpovědět na požadavky zákazníka jednotlivými produkty, které doplní jeho současné řešení. A to vše v heterogenním prostředí (Windows, Linux, Solaris, Unix, AIX, HP-UX, MAC, Windows Mobile, Palm OS či Blackberry).
Altiris zahrnuje tři základní pilíře správy životního cyklu v IT, a to:

 • Altiris Asset Management Suite (AMS)
 • Altiris Client Management Suite (CMS)
 • Altiris Server Management Suite (SMS)

Dále se vám pokusíme přiblížit pouze Client Management Suite, kde je v podstatě již začleněn Asset Management Suite. Server Management Suite je pak serverovou obdobou CMS.
Client Management Suite si klade za cíl zefektivnit systémový management koncových stanic – tedy PC, notebooků, handheldů atd., a tím také snížit celkové náklady na jejich vlastnictví. Všechny sady (i CMS) mají tři úrovně, které na sebe logicky navazují.

Úroveň první se snaží automatizovat a zefektivnit všechny rutinní operace, které se dějí s koncovými stanicemi. Logický začátek je u nasazování nových stanic. Dále pokračujeme k inventarizaci SW a HW a sledování, jak jsou využívány aplikace (shodné s AMS Level 1). Další částí je „remote control“, instalace nových aplikací a jejich balíčků a taktéž dnes velmi aktuální Patch Management.
Jakmile dokončíme první část, máme přehled o svých koncových stanicích, umíme s nimi efektivně provádět rutinní operace a udržovat je aktuální vzhledem k hrozícím bezpečnostním rizikům. Potom můžeme pokračovat dalším krokem – tedy proaktivní správou a zaručením dostupnosti těchto zařízení. Dostáváme do rukou prostředky, které umožní lokálně zálohovat data na počítači a použít je pro účely obnovy v případě havárie, a také nástroj, kterým můžeme v reálném čase zjišťovat údaje o lokálních zdrojích.

Posledním krokem při aplikaci CMS je centralizovaný prostředek umožňující rychlou a efektivní zálohu a obnovu uživatelských nastavení a dat. Zálohováním technologií Altiris šetříte svůj diskový prostor v centrálním úložišti. Altiris nezálohuje stejné soubory ani bloky souborů, tj. zálohujete-li 100 stejných stanic, zabere to pouze tolik místa jako pro jednu stanici.
Rozdělení produktu Client Management Suite dle jednotlivých úrovní (Level), které jsou prodávány samostatně:

Aplikace v CMS Level 1

 • Deployment Solution for Clients
 • Inventory Solution for Clients
 • Application Metering Solution – sleduje využití softwaru na stanicích a umožní zabránit spouštění nežádoucího softwaru
 • Application Management Solution – self-healing balíčků instalovaných aplikací
 • Carbon Copy Solution – vzdálené připojení ke sledovaným stanicím (Symantec PcAnywhere)
 • Software Delivery Solution
 • Patch Management Solution
 • Wise Toolkit

(Komponenty Application Management, Aplication Metering, Carbone Copy a Wise Toolkit nejsou prodávány samostatně. Ostatní moduly lze pořídit i zvlášť.)

Aplikace v CMS Level 2 (podmínkou je pořízení CMS Level 1)

 • Local Recovery Pro for Clients – zálohování na lokální disky
 • Web Administrator Solution for Windows – real-time system manager
 • Software Virtualization Solution – virtuální instalace aplikací a tvorba jejich balíčků
 • Wise Package Studio Professional (pro 1000 zakoupených licencí)

(Komponenty Local Recovery Pro a Web Administrator nejsou prodávány samostatně. Ostatní moduly lze pořídit i odděleně.)

Aplikace v CMS Level 3

 • Recovery Solution for Clients – zálohování na síťový storage

Více informací naleznete na www.altiris.com. Současní uživatelé antivirových řešení společnosti Symantec se mohou zdarma seznámit s technologií Altiris pomocí nástroje Symantec Endpoint Protection Integration Component 6.0. Tuto komponentu lze použít pro komfortnější přechod na poslední verzi Symantec Endpoint Protection 11 a následnou správu tohoto řešení. Integrační komponentu lze bezplatně stáhnout.