Nedávné studie naznačují, že v e-mailu a jiných aplikacích zasílání zpráv je uloženo až 75 % duševního vlastnictví organizace. Mnoho organizací nyní považuje e-mail za nejdůležitější nástroj pro svou činnost. Symantec Enterprise Vault, který spravuje miliony poštovních schránek pro tisíce zákazníků na celém světě, je platforma inteligentní archivace, která ukládá a spravuje podniková data z e-mailových systémů, prostředí souborových serverů, platforem rychlého zasílání zpráv a systémů podpory spolupráce a správy obsahu a umožňuje dohledání těchto dat.

Petr BauerPetr Bauer
SoftwareSoftware
26.05.2008 13:37:0026.05.2008 13:37:00

Petr Bauer

specialista na bezpečnostní a jinak užitečné produkty

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Symantec Enterprise Vault

Ukládání, správa a dohledání důležitých podnikových informací

Se současným nárůstem objemu nestrukturovaných dat a rozsáhlým využíváním e-mailu ke komunikaci a výměně dokumentů se zintenzívnil tlak na organizace, aby data chránily a spravovaly. Mnoho organizací nyní považuje e-mail za nezbytný až nejdůležitější nástroj pro svou činnost. Nedávné studie naznačují, že v e-mailu a jiných aplikacích zasílání zpráv je uloženo až 75 % duševního vlastnictví organizace. Jak tedy organizace chrání svá data v e-mailových systémech, když se od e-mailu očekává, že bude k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu? A co když dostane oddělení IT požadavek, aby kvůli právnímu problému vyhledalo soubory a e-maily vztahující se k výnosům za minulý kvartál? Na okna zálohování zbývá pouze málo času a správci IT stojí před problémem, jak zvládnout náročné obchodní požadavky. A přes exponenciální nárůst dat a rostoucí požadavky uživatelů na obnovitelnost dat zůstávají rozpočty IT na stejné úrovni. Tyto problémy řeší produkt Symantec Enterprise Vault.

Symantec Enterprise Vault, který spravuje miliony poštovních schránek pro tisíce zákazníků na celém světě, je platforma inteligentní archivace, která ukládá a spravuje podniková data z e-mailových systémů, prostředí souborových serverů, platforem rychlého zasílání zpráv a systémů podpory spolupráce a správy obsahu a umožňuje dohledání těchto dat. Protože všechna data nejsou vytvářena stejně, Enterprise Vault využívá inteligentní technologie klasifikace a uchování dat ke sběru, kategorizaci, indexaci a ukládání cílových dat za účelem prosazování zásad a ochrany podnikových informací a současně pomáhá snížit náklady na úložiště a zjednodušit správu. Nabízí také specializované aplikace, například Discovery Accelerator a Compliance Accelerator, které dolují archivovaná data na podporu právních šetření, zajištění souladu obsahu se zásadami, správy znalostí a zabezpečení informací.

Hlavní rysy produktu

 • Centralizovaná správa a vytváření zpráv: Správa z jednoho místa a kompletní reporty, sledování a diagnostika archivu pomáhají zajistit stabilní výkon a dostupnost.
 • Správa založená na úlohách uživatelů: Zvyšuje zabezpečení definováním a regulováním možných akcí u jednotlivých objektů.
 • Nativní archivace rychlých zpráv: Archivuje podnikový provoz generovaný v rámci rychlého zasílání zpráv. Využívá certifikovanou podporu předních spotřebitelských sítí a podnikových platforem rychlého zasílání zpráv.
 • Podpora ekosystémů Microsoft: Podporuje Microsoft Outlook a Outlook Web Access, Windows Desktop Search, Windows Rights Management Services, Microsoft Cluster Server a SharePoint Portal Server.
 • Rozhraní Open Storage Layer: Rozhraní Open Storage Layer nabízí flexibilitu, která umožňuje, aby se archiv vyvíjel spolu se změnami technologií ukládání a změnami potřeb organizace.

Integrovaná archivace obsahu

Rostoucí objemy podnikových dat mohou spotřebovat terabajty i více drahého úložného prostoru. Úložiště vyhrazená pro stará nebo nepříliš často využívaná data jsou nejen plýtváním vzácným místem, ale jejich správa, údržba a zálohování také stojí čas a peníze. Enterprise Vault řeší problém nákladů na úložiště a omezené velikosti úložišť tím, že poskytuje centralizované a integrované řešení archivace obsahu, které přebírá podniková data z několika zdrojů. Jedná se o následující zdroje:

 • E-mailové systémy a soubory PST
 • Souborové servery
 • Portály Microsoft SharePoint
 • Podnikové systémy správy obsahu
 • Databáze a systémy ERP
 • Systémy rychlého zasílání zpráv
 • Bloomberg
 • Fax

Automatizace správy poštovních schránek

Nyní můžete odstranit kvóty a omezení velikosti zpráv a dát uživatelům poštovní schránky téměř neomezené velikosti a současně kontrolovat růst úložiště zpráv. Také podstatně zkrátíte čas potřebný k úklidu poštovních schránek. Zásady definované správci automaticky archivují e-maily a přílohy z jednotlivých poštovních schránek systému Exchange do úložišť Enterprise Vault online. Volitelně mohou být k dispozici zástupci, kteří uživatelům umožňují snadno transparentně zobrazit nebo obnovit původní položky prostřednictvím aplikace Microsoft Outlook nebo rozšířených funkcí vyhledávání přes webové rozhraní. Systém Exchange se tak může soustředit na dynamické zpracování novějších informací, zatímco software Enterprise Vault plní funkci rozsáhlého dlouhodobého úložiště pro starší informace. Tím se výrazně zvyšuje výkon serveru a uživatelé mají okamžitý přístup ke všem svým e-mailům bez obvyklých nákladů a správy.

Optimalizace spotřeby prostoru

Zmenšením datových úložišť v aplikacích, jako je SharePoint Portal Server nebo Exchange, zvýší organizace výkon nejdůležitějších aplikací a rychlost, jakou jsou schopny chránit příslušná data. Vyhledávací nástroje softwaru Enterprise Vault, například možnost prohledávat archiv, umožňují oddělením IT zlepšit smlouvy o úrovni služeb, protože mohou automatizovat mnoho úloh spojených se správou. Enterprise Vault plní funkci archivu pro starší položky přesunuté podle zásad definovaných organizací z primárního úložiště aplikace (například Microsoft Exchange). Software navíc využívá technologii úložiště SIS (uložení jediné instance položky) a kompresní technologie, čímž se dále zmenšují prostorové nároky uložených dat. Protože je velikost úložiště zpráv pod kontrolou, aplikace a hostitelské servery se mohou zaměřit na transakce v reálném čase. Tento archiv online také umožňuje organizacím racionalizovat prostředky úložišť a vyhradit primární úložiště pro dynamická a transakční data. Starší, méně využívaný obsah může být přesunut na sekundární úložné zařízení, a tím se šetří finanční prostředky pro strategičtější účely.

Konec problémů se soubory PST

Soubory PST (datové soubory aplikace Outlook) nebyly navrženy pro náročné požadavky současných rozsáhlých podnikových e-mailových prostředí. Mnoho organizací však obvykle přesouvá e-mail ze systému Exchange k uchovávání do souborů PST. Tyto soubory však později vytvoří více problémů, než vyřeší. Jsou jedním z důvodů, proč mnoho firem nakonec hledá podnikové řešení archivace. Software Enterprise Vault pomáhá řešit tyto problémy přenesením souborů PST do centrálního archivačního úložiště. Když mají uživatelé přístup k těmto datům, organizace se mohou souborů PST zbavit.

Rychlejší zálohování a lepší obnovení po zhroucení

Spojením technologií zálohování a obnovení s archivací se zmenšují úložiště dat aplikací, jako jsou Exchange, SharePoint a souborové servery. Díky tomu se zkracují doby zálohování a obnovení a je možno ušetřit peníze za úložiště a jejich správu. Ještě důležitější je, že tato archivovaná data je možno dále využít pomocí nástrojů pro vyhledávání a obnovu. Přínosem pro koncové uživatele je, že mohou sami rychle spouštět obnovení, a tak spotřebují méně času oddělení IT. Specialisté zbavení nároků koncových uživatelů na správu se mohou zaměřit na strategické projekty a lepší plnění obchodních požadavků.

Organizacím to pomáhá dosáhnout jejich hlavního cíle, a tím je co nejrychlejší zprovoznění systému Exchange a produkčních dat a zajištění provozuschopnosti e-mailu a jiných aplikací.

Zavedení inteligentní archivace

Protože různé typy obsahu mají různou hodnotu (například obchodní, osobní, bezvýznamnou apod.), organizace mají stále větší zájem na udržení kontroly nad náklady na archivní úložiště a provozními náklady. Inteligentní archivace je flexibilní metodologie vytváření archivu Enterprise Vault, která ukládá pouze vybraný druh obsahu společně s kontextem. Toho je dosaženo volitelnými možnostmi přesné klasifikace, které zahrnují jak automatickou klasifikaci, tak klasifikaci řízenou uživatelem nebo metody vyvinuté jinými výrobci (například správa záznamů). Výkonné prosazování zásad po provedení klasifikace dat aplikuje pravidla uchování a rušení na různé třídy informací a řídí lepší využití vícevrstvého úložiště. To pomáhá výrazně snížit provozní náklady, protože je velikost úložiště pod kontrolou. Díky kontextu je archiv strukturovaný a je možno použít inteligentní prostředky vyhledávání, dohledávání a využití archivovaných informací na otevřené platformě, což umožňuje přizpůsobení a inovaci.

Petr Bauer, Radek Čelůstka