Pokud má někdo pocit, že na datech jeho byznys nestojí, pak na informacích jistě ano. A proces přeměny dat v informace, to je podobná magie jako výroba zlata ze železa. S jedním rozdílem. Tenhle kámen mudrců opravdu existuje. A my vám jej ve stručnosti představíme. O co jde především? Dobře data uložit, spolehlivě je uchovat, zařídit, aby se k nim vždycky dostali včas jen ti správní lidé, vdechnout jim smysl a používat je jako živé informace. Co pro to udělal Microsoft v SQL Serveru 2008?

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
SoftwareSoftware
09.09.2008 8:10:0009.09.2008 8:10:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Čekáte na SQL Server 2008?

Jaká to výzva se před nás postavila! Zkusme se chvíli o informačních technologiích bavit česky. Budete překvapeni, jaký je to nezvyk. Spoustu pojmů jsme si zvykli nepřekládat, protože máme za to, že jejich přesný význam je nejzřejmější právě z anglického (obvykle) originálu. Mně se naopak zdá, že se pravý význam občas ztratí. Uvědomila jsem si to už před lety. Na škole nám zatajili slovní zásobu potřebnou pro sledování kultovního seriálu SouthPark. Když jsem pak své domněnky o obsahu slov a vět konfrontovala s bohatým slovníkem, zjistila jsem, že jelikož neumím pořádně nadávat ani česky, neodhaduji vůbec správně význam (a především šťavnatost) výraziva použitého v televizi. A myslím, že něco podobného se stává i v naší profesi. Hovoříme o mission critical nebo dokonce o business critical datech, a chováme se k nim, jako by v podstatě bylo jedno, zda jsou bezpečně uložena, zda se s nimi pracuje, jestli jsou aplikace, které k nim vedou, dostupné, jestli jsou výsledky práce s nimi relevantní pro naše podnikání. Jako bychom se uvnitř stále vraceli na úroveň řádně nalinkovaného bloku, nabroušené či ještě lépe poctivě oslintané inkoustové tužky, šanonů v polici – a to nám stačí? V mnoha firmách způsob práce s daty nasvědčuje tomu, že stačí. Že na databázových serverech zas až tak moc nezáleží. Své by na to téma dokázali jistě vyprávět kolegové z oboru zálohování, ale nás zajímá dnes jiná věc – a tou je přeměna dat na informace! Protože pokud má někdo pocit, že na datech jeho byznys nestojí, pak na informacích jistě ano. A proces přeměny dat v informace, to je podobná magie jako výroba zlata ze železa. S jedním rozdílem. Tenhle kámen mudrců opravdu existuje.

Leckde si už zvykli data sbírat (podvědomě tušíce, že se to může k něčemu hodit). Reálná úroveň zpracování ale daleko zaostává za technologickými možnostmi. Data v šanonech toho moc nevypovídají, takže je v klidu pošleme do stoupy, jakmile pomine hrozba finanční kontroly. Data v databázi – to už vypadá o mnoho nadějněji. Pokud jsou čitelná, pokud jsou dostupná, pokud jsou chráněná proti krádeži. Je skutečně kritické uložit svá životně důležitá data někam do bezpečí, kde s vámi budou pohodlně trávit další a další roky. Možná vám to nepřijde, ale i stará data mají svou hodnotu. A někdy dokonce zrají jako dobré víno, pokud máte nástroj, který umí převádět data na informace. Informace, které vám mohou říct nejen, co bylo, ale také, co bude.

Business Intelligence se tak špatně překládá do češtiny, že se toto sousloví nejčastěji používá jako terminus technicus. Uvědomme si ale, o co vlastně jde: přemýšlet (inteligentně) o tom, co dělám (byznys). Nejednat podle pocitů, nepodléhat okamžitým nápadům, nevrhat se proti zdi – a když už ano, tak proto, že přesně vím, PROČ to dělám, JAK to bude bolet a KDY to přestane.

Máte ten nástroj?!

Kdo má informace, dokáže se také poučit z chyb. A to nejen ze svých (což bývá drahé školení), ale také z cizích (což zdaleka tolik nebolí a lecčemus předejde). Víte, co se stalo 25. ledna roku 2003? Udeřil SQL Slammer. Pětasedmdesát tisíc systémů bylo infikováno během 10 minut! Útok přitom využíval k průniku port, který v naprosté většině případů vůbec nemusel být otevřen, a byl vystavěn na chybě, k níž v tu dobu byla již půl roku dostupná oprava. Prostě jen počítal s tím, že ve skutečnosti nám na tzv. mission critical datech nezáleží natolik, abychom se o ně opravdu vážně báli. Microsoft se ovšem dokázal poučit i z našich chyb a staral se velice, aby se takovým nepříjemným zkušenostem dalo předejít. Pro SQL Server 2005 vyšel za celou dobu od začátku prodeje jen jediný Security Bulletin. Víc nebylo třeba. Porovnání s okolním světem si můžete provést sami – podívejte se na záznamy a hodnocení bezpečnostních expertů.

Poučování z vlastních i cizích chyb, vyvozování důsledků z nepoučitelnosti klientů, rozvíjení úvah o tom, jak vytěžit zlato s hromady nezaviněně hluchých dat pokračovalo, a tak nám po velmi pečlivé a koncepční práci Microsoft předkládá nový (a bez červenání) skutečně lepší nástroj pro metamorfózu dat v informace: SQL Server 2008.

O co jde především? Dobře data uložit, spolehlivě je uchovat, zařídit, aby se k nim vždycky dostali včas jen ti správní lidé, vdechnout jim smysl a používat je jako živé informace. Co pro to udělal Microsoft v SQL Serveru 2008?

Snižuje náklady na hardware a údržbu, protože díky lepší správě a konsolidaci datových služeb a podpoře virtualizace umožňuje sloučit servery. Databáze a data se snáze migrují, SQL Server Management Studio může z jednoho centrálního místa spravovat instance SQL Serveru ve verzi 2000, 2005 i 2008, včetně různých edic (i Express) a různých služeb (SQL Server Database Engine, Analysis Services, Integration Services, Reporting Services). Novinkou je i centralizace auditů, které mohou být nakonfigurovány na úrovni serveru a databáze, ale i konsolidovány z různých zdrojů celého podniku. Složitá prostředí se dají spravovat podstatně lépe, protože pomocí systému DMF (Declarative Management Framework) můžete definovat a následně vynutit zásady konfigurace pro servery, databáze, tabulky a další cíle. Zdroje a prostředky databázového serveru vám zase pomůže řídit Resource Governor, kterým definujete limity a priority pro jednotlivé spouštěné úlohy a procesy. Doslova plnou mocí pro správce je Dedicated Administrator Connection, vyhrazené připojení, které mu umožní připojit se k jinak nedostupnému serveru.

Aby však data na serverech byla pokud možno dostupná, k tomu dnes už není nezbytné mít edici Enterprise, jako tomu bylo ve verzi 2000, protože dvouuzlový cluster je běžným požadavkem, který plní již Standard Edition. Nová verze přináší vylepšené zrcadlení databází, clustering s podporou převzetí služeb při selhání (přičemž vlídná licenční politika zde zůstala zachována ), velmi významně vylepšuje funkce zálohování a obnovování, kde ke slovu přichází komprese umožňující zmenšit objemy záloh. Novinkou je funkce Snapshot Isolation, díky níž nedochází k vzájemnému blokování uživatelů s požadavky na zápis a čtení, a také funkce, která umožňuje vytvářet snímky databází v určitém čase, s nimiž se dá dále pracovat. Například porovnáním aktuálních hodnot vůči datům ze snímku lze zjistit a opravit chyby uživatelů, či vytvářet sestavy v konkrétních časových bodech.

Data jsou opravdu životně důležitá hodnota každého podniku. Ukradena nadělají ještě větší škodu než ztracena. Proti obojímu je dobré se chránit. SQL Server 2008 umožňuje zranitelná místa konfigurovat pomocí automatizovaných zásad zabezpečení, auditovat veškeré akce pomocí objektu Audit a posiluje šifrování. Novinkou je zejména transparentní šifrování dat na úrovni databáze prostřednictvím zabezpečeného šifrovacího klíče, který již nemusí být součástí databáze a celá kryptografie může být zajištěna produkty třetích stran. Šifrování v celém podniku pak lze konsolidovat pomocí nového systému rozšiřitelné správy klíčů.

A jak je to s tím inteligentním rozvažováním nad prací? Začněme od významně přepracovaných Reporting Services – velké překvapení jistě přináší naprostá nezávislost na IIS (Internet Information Server), mnoho změn najdete především v oblasti zpracování na vyžádání a v možnostech vzhledu samotných sestav. K efektivnější a flexibilnější tvorbě sestav přispívá také nová datová struktura Tablix a plnohodnotné formátovací funkce. Výkonná řešení se dají vytvářet na základě služby Analysis Services s vylepšeným návrhem datových kostek, výpočtem podprostorů a funkcemi zpětného zápisu MOLAP. Všem uživatelům se podniková data ještě více zpřístupní díky vylepšené integraci s Microsoft Office 2007. Vývoj aplikací nad SQL Serverem pomocí jazyka LINQ je podstatně produktivnější a operativnější, může tudíž mnohem rychleji reagovat na obchodní požadavky. Přitom vás neomezí jen na unifikovaný datový zdroj. Flexibilní podpora mapování v rozhraní ADO.NET Entity Framework umožňuje použití obecné sady objektů, které jsou nezávislé na schématu databázového úložiště. Pomocí jednoho kódu lze tak rychle získat přístup k datům z různých zdrojů.

Jak si vybrat?

SQL Server 2008 je dostupný v osmi různých edicích, z nichž každá je určena pro trochu jiné použití, jinou skupinu či typ uživatelů. Z pohledu „business critical“ jsou nejdůležitější dvě z těchto edic: Enterprise a Standard.

Enterprise je datovou platformou pro všechny případy, kde přichází ke slovu data warehousing, transakční online zpracování a aplikace z kategorie Business Intelligence. Je vysoce škálovatelná, vysoce dostupná a vysoce zabezpečená. SQL Server Standard je edice určená především pro menší a střední podniky, nebo pro jednotlivá oddělení. Její výhodou je i snadné nasazení a správa.
Na webových stránkách jsou dostupná přesnější přehledná porovnání funkcí. Přesto stále považujeme za nejrychlejší cestu k rozumnému výsledku živou konverzaci s našimi konzultanty. Pomůžeme vám vzít v úvahu nejen technické a funkční aspekty, ale i výhody či omezení licenční. Že je také o čem povídat, to zjistíte v článku SQL 2008 – Jasná zpráva o licencích.