Společně s více než 150 novými funkcemi budoucího SQL Serveru 2012 přichází i zcela nový, „jaderný“ model licencování. Pro určení potřebného množství licencí už totiž nebude rozhodující počet fyzických procesorů, nad kterými SQL Server běží, ale počet jader v jednotlivých procesorech, které SQL Server využívá. Licenční model Server + CAL, tedy model licencování jednotlivých instancí serverů + nezbytný počet klientských přístupových licencí, zůstává i nadále zachován, avšak jak později uvidíme, oba licenční modely nejsou dostupné pro všechny edice nového SQL Serveru.

Radek ŽaludRadek Žalud
LicenceLicence
05.12.2011 11:33:0005.12.2011 11:33:00

Radek Žalud

technický a licenční specialista

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

SQL Server 2012: chystané licenční novinky

Společně s více než 150 novými funkcemi budoucího SQL Serveru 2012 přichází i zcela nový, „jaderný“ model licencování. Pro určení potřebného množství licencí už totiž nebude rozhodující počet fyzických procesorů, nad kterými SQL Server běží, ale počet jader v jednotlivých procesorech, které SQL Server využívá. Licenční model Server + CAL, tedy model licencování jednotlivých instancí serverů + nezbytný počet klientských přístupových licencí, zůstává i nadále zachován, avšak jak později uvidíme, oba licenční modely nejsou dostupné pro všechny edice nového SQL Serveru.
logo SQL Server 2012

Dostupné edice

Jednotlivé edice SQL Serveru jsou vůbec první novinkou, kterou nám Microsoft připravil. Celkem bude k dispozici sedm edic, přičemž edice Web již pouze v licenčním modelu SPLA (Service Provider License Agreement), tedy jen prostřednictvím poskytovatelů služeb, jako je hosting a outsourcing.
SQL Server 2012 bude dostupný ve třech hlavních edicích:
  • Enterprise, která je primárně určena pro provoz Mission Critical aplikací s vysokou dostupností, vysokou mírou zabezpečení a plnou funkcionalitou Business Intelligence (BI). Do SQL Server 2012 Enterprise Edition přejdou i veškeré vlastnosti edice Datacenter ze současné verze SQL Serveru. Edice Datacenter zaniká.
  • Standard, která je již tradičně edicí určenou pro obsluhu základních databázových funkcionalit, včetně limitovaných možností BI.
  • Business Intelligence, která je úplně novou edicí, určenou pro podporu interních aplikací, vyžadujících plnou funkcionalitu BI.

Nadále pak zůstanou dostupné edice Express, CompactDeveloper, zatímco edice Workgroup a Standard for Small Business již v nabídce nebudou a nahradí je edice Standard.


Licenční model Server + CAL

V licenčním modelu Server + CAL budou řešeny edice Standard a BI. Tento model je vhodný pro všechny scénáře, ve kterých je možné spočítat celkový počet přistupujících uživatelů nebo zařízení a ve kterých ke službám či datům nepřistupují přímo či nepřímo uživatelé z Internetu (ti jsou zpravidla nepočitatelní). Při nasazení edice Business Intelligence se pak jedná o jediný dostupný licenční model. Pokud by totiž byl k pokročilým funkcionalitám BI vyžadován přístup také internetových uživatelů, pak jedinou možnou cestou, jak řešení řádně pokrýt licencemi, je nasazení edice Enterprise podle počtu využitých jader.
 

 

V licenčním modelu Server + CAL je nutné pokrýt serverovou licencí všechny servery, na kterých běží instance SQL Serveru 2012. Jak jsme zvyklí i z předchozích verzí, potřebujeme licence pro všechny servery, včetně těch s vyhrazenou funkcionalitou, jako jsou například reportovací, analytické či integrační služby. Pokud server poběží na jednom fyzickém serveru ve více virtuálních prostředích (ve více VOSE), pak je třeba pokrýt licencí každé operační prostředí (každé VOSE), ve kterém SQL Server poběží.

Software Assurance

Pokud je licence pokryta i aktivní Software Assurance, bude taková instance moci využít rozšířeného práva License Mobility a virtuální stroj s běžící instancí SQL Serveru se bude moci volně přesouvat v rámci serverové farmy nebo dokonce na servery třetích stran, jako jsou servery poskytovatelů služeb.
Rozšířené právo License Mobility již bude obecně pro SQL Server 2012 dostupné jen jako výhoda Software Assurance, nikoliv jako standardní právo Enterprise edice SQL Serveru. Radostná zpráva ale je, že právě prostřednictvím Software Assurance bude možné tímto právem dovybavit i nižší edice SQL Serveru, například Standard, což u verze 2008 nešlo.

Cena

Pokud jde o ceny nového SQL Serveru 2012, pak cena edice Standard by měla zůstat na stejné výši, jako je cena dnešní edice Standard SQL Serveru 2008 R2, a cena serverové licence edice BI bude zhruba odpovídat současné ceně serverové licence SQL Server 2008 R2 v edici Enterprise.
Klientské přístupové licence CAL je nutno přiřadit každému uživateli nebo každému zařízení, které přímo či nepřímo přistoupí k funkcionalitám SQL 2012 Serveru. (Ano, pravidlo multiplexingu zůstává, zde se skutečně nic nemění.) Uživatel nebo zařízení s přidělenou licencí CAL má následně umožněn přístup ke všem SQL Serverům (i starším) běžícím v dané infrastruktuře.
 

 

Licence SQL Server 2012 CAL bude společná pro všechny edice nového SQL Serveru. Dává tedy přístup jak k edici Standard, tak k edici BI, popřípadě, pokud využijete práva na downgrade, pak i k předchozím verzím SQL Serveru, např. verzi 2008 R2. Pro zákazníky, kteří mají momentálně pořízený SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition v licenčním modelu Server/CAL a předplácejí si SA, zůstane tato licenční varianta zachována a SQL Server 2012 CAL jim bude zajišťovat přístup i k serveru Legacy SQL 2012 Enterprise Edition Server. Cena klientské přístupové licence se však zvýší přibližně o 27 %, proto pokud uvažujete o dokupování přístupových licencí ke svému staršímu SQL Serveru v průběhu příštího roku, vůbec neváhejte a pořiďte SQL Server CAL pro verzi 2008 R2, ještě dokud budou dostupné v cenících! Pro snadný a cenově výhodný přechod i na nový SQL Server 2012 nezapomeňte dokoupit i Software Assurance. Tak si splníte hned tři přání:
  1. náklady na pořízení licencí budete moci rozložit do tří let, protože Software Assurance vám umožní využít smlouvu, která to umí
  2. nakoupíte za původní ceny, které si fixujete na celé tříleté období smlouvy
  3. zajistíte si přechod na aktuální verzi předem, aby vás licence nic nestály v okamžiku, kdy ji budete chtít nasadit

Software Assurance podruhé

Společnost Microsoft nikdy neznevýhodňovala zákazníky, kteří myslí na svou budoucnost a k zakoupeným produktům si pravidelně předplácejí Software Assurance. Ani u SQL Serveru 2012 tomu není jinak. Pro tyto zákazníky má Microsoft nachystány přechodové plány ze současné verze SQL Serveru 2008 R2 na verzi novou.
Pokud jde o licenční režim Server + CAL, pak z edice Standard, Workgroup a Standard for Small Busi­ness s aktivní Software Assurance bude možný přechod na serverové licence SQL Server 2012 Standard Edition včetně odpovídajícího počtu licencí SQL Server 2012 CAL. Jak jsme již zmínili výše, pro edici SQL Server 2008 R2 Enterprise, pořízenou v licenčním modelu Server + CAL včetně aktivní Software Assurance, bude možné přejít na licenci Legacy SQL 2012 Enterprise Edition Server. Tuto licenci však bude možné nasadit pouze na servery s maximálně 20 dostupnými fyzickými jádry. Samotná Enterprise Edition SQL Ser­veru 2008 R2 pak bude v cenících dostupná ještě do 1. 7. 2012 a zákazníci se smlouvou EA nebo EAP mohou tuto licenci pořídit až do konce platnosti svých smluv.

Licenční model podle počtu využitých jader

K největší změně v licenční politice nového SQL Serveru 2012 bezesporu dochází v oblasti počítání licencí podle míry dostupného výkonu. Microsoft se rozhodl opustit model založený na počtu využitých fyzických procesorů a zavedl nově model podle počtu využitých jader. Ač se na první pohled může nové počítání jevit leckomu poměrně komplikované, podle mého názoru se jedná o výrazné zjednodušení licenčního modelu tohoto produktu.
Licenční model podle počtu využitých jader bude dostupný pro edice Standard a Enterprise. U edice Standard se tedy budete moci rozhodnout, zda budete pořizovat licence podle počtu využitých jader, nebo v modelu Server/CAL. Edice Enterprise se bude platit výhradně podle počtu využitých jader.
Počítání potřebného množství licencí v modelu podle počtu využitých jader se liší v závislosti na tom, zda budete instanci SQL Serveru provozovat ve fyzickém prostředí (POSE, Physical Operating System Environment), nebo v prostředí virtuálním (VOSE, Virtual Operating System Environment).

Licence podle využitých jader ve fyzickém prostředí

Ve fyzickém prostředí (POSE) je v modelu podle počtu využitých jader nutno licencovat všechna dostupná fyzická jádra serveru, nejméně však vždy čtyři jádra na jeden fyzický procesor. Poběží-li tedy instance SQL Serveru 2012 na serveru osazeném dvěma procesory, každý se dvěma jádry, bude potřeba přidělit serveru osm licencí na jádro, protože čtyři licence jsou minimum na každý jeden procesor. Úplně stejné to bude, když SQL Server poběží na stroji se dvěma procesory po čtyřech jádrech, i zde bude potřeba přidělit osm licencí na jádro.
Cena jedné licence na jádro bude rovna čtvrtině dnešní ceny licence na fyzický procesor. U typických quad-core procesorů to tedy vyjde zcela nastejno. Jednotlivé licence na jádra pak bude možné nakupovat v balíčcích po dvou licencích nazvaných „two-core pack“.

Zase cena

Oba předchozí popsané scénáře tedy nejsou oproti současnému modelu Per Processor nijak cenově znevýhodněny. K navýšení ceny za pokrytí jednoho fyzického procesoru dojde až u řešení postavených nad procesory s více než čtyřmi jádry, což už je ale dnes na serverovém hardwaru běžný standard. Pokud například vezmeme v úvahu scénář, kdy je SQL Server nasazen na dvouprocesorový server, kde je každý procesor se šesti jádry, pak budeme potřebovat dvakrát šest licencí na jádro, celkem tedy 12 licencí na jádro (nebo, chcete-li, šest balíčků two-core pack), a to už je cenově rovno třem licencím na procesor u SQL Serveru 2008 R2. Kdybychom pro stejnou hardwarovou konfiguraci použili SQL Server 2008 R2 s modelem Per Processor, pak by nám stačily jen dvě licence.

Software Assurance do třetice

Pokud budou všechna fyzická jádra pokryta licencí SQL Server 2012 Enterprise Edition včetně předplacené Software Assurance, bude možno na takto licencovaném stroji neomezeně virtualizovat, tedy bude možné SQL Server spustit v libovolném množství instancí virtuálních strojů.

Licence podle využitých jader ve virtuálním prostředí

Ve scénářích s nasazením ve virtuálním prostředí (VOSE) je potřeba pokrýt licencí všechna virtuální jádra (nebo – pro technickou část čtenářů – všechny virtuální procesory), které využívá daná instance virtuálního stroje, ale opět stejně jako v POSE, minimem jsou čtyři „jaderné“ licence na jeden virtuální stroj (jedno VOSE). Pro potřeby licenční politiky pak nezáleží na tom, jestli jsou virtuální procesory tvořeny z fyzických jader nebo vláken pomocí funkcionality hyper threadingu.

Cena?

Pokud tedy budu řešit virtuální stroj, kterému jsou přiděleny dva virtuální procesory, musím danému VOSE přidělit čtyři licence na jádro, tedy stejně jako by VOSE využívalo virtuální procesory čtyři. Cena za licence na čtyři jádra je v součtu zase stejná jako v současnosti u SQL Serveru 2008 R2 za jednu procesorovou licenci. K navýšení nákladů za licence tedy dochází až ve chvíli, kdy potřebujeme pokrýt virtuální stroj, který využívá více než čtyři virtuální procesory.

 

 

 

A znova Software Assurance!

Na každý virtuální stroj (VOSE) s virtuálními jádry licenčně pokrytými včetně aktivní Software Assurance je možno aplikovat rozšířené právo License Mobility a server volně přesouvat v rámci serverové farmy, nebo na servery třetích stran, jako jsou servery poskytovatelů služeb. I zde tedy, stejně jako v modelu Server + CAL, bude právo License Mobility dostupné pouze jako součást výhod Software Assurance.
Microsoft opět myslel na to, aby nijak nezkrátil v právech zákazníky s předplacenou Software ­Assurance z dřívějška. I zde existují scénáře přechodu z licenčního modelu SQL Serveru 2008 R2. Každý zákazník, který dnes řešení SQL Serveru licenčně řeší v modelu na procesor a má předplacenou Software Assurance, získá při její obnově odpovídající počet licencí na jádro. Odpovídající počet je roven počtu jader, nad kterými vaše současné řešení poběží krátce před obnovou SA, minimálně však za každý jeden procesor dostanete čtyři licence na jádra, u edic Datacenter pak minimálně osm licencí na jádra.
Pokud tedy provozujete SQL Server 2008 R2 na infrastruktuře se dvěma procesory, každý se dvěma jádry, dostanete při obnově SA osm licencí na jádro, stejně jako byste provozovali řešení nad dvěma procesory, každý se čtyřmi jádry. Pokud řešení provozujete nad dvěma procesory, každý se šesti jádry, dostanete za své dvě licence na procesor s aktivní SA celých dvanáct licencí na jádro.
Od chvíle obecné dostupnosti SQL Serveru 2012 vymizí z ceníků položky pro nákup procesorových licencí SQL Serveru a dále bude možné dokupovat pouze licence podle počtu jader. Zákazníci se smlouvou EA nebo EAP budou mít zachovánu možnost i nadále nakupovat procesorové licence, a to až do konce platnosti jejich smlouvy.

Závěrečné doporučení

Co můžeš nakoupit dnes, zbytečně neodkládej na druhou polovinu roku 2012. Všem klientům, kteří plánují nasazovat SQL Server, ať již verze 2008 R2 nebo 2012, doporučujeme pořádně s námi probrat plánované scénáře nasazení a zvážit pořízení ještě teď, za cenové a licenční politiky SQL 2008 R2. Zdá se, že na tom můžete jedině ušetřit. Samozřejmě, v takovou chvíli je potřeba plánovat i Software Assurance, ale ruku na srdce, vy byste si riskli tak důležitou součást infrastruktury, jakou je databázový stroj, nechat nepokrytou? Navíc vám Software Assurance otevírá dokořán cestu k rozložení platby, lepší predikci rozpočtu a efektivnějšímu účtování softwaru. Vaši ekonomové si vás budou vážit. Nemluvě o dalších výhodách, které potěší pro změnu spíše architekty vašich řešení z kategorie business critical, protože významně přispívají k vysoké dostupnosti. Naše expertíza je vám k dispozici pro koncepční úvahy na téma SQL Serveru již dnes.