TechNet Subscription mohou zájemci získat v podstatě čtyřmi různými cestami. Jako roční či víceleté předplatné, které jim umožní i po skončení používat licence produktů pro testování, které získali. Jako časově omezené předplatné v tříletých cyklech. A dokonce zdarma, jako jednu z výhod Software Assurance, kterou získají při některých nákupech licencí pro serverové produkty.

Jitka FrolíkováJitka Frolíková
MSDNMSDN
20.05.2010 10:30:0020.05.2010 10:30:00

Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Jak získat předplatné TechNet?

Aktualizováno 30. srpna 2011

Na jak dlouhou dobu si mohu předplatné TechNet pořídit?

Můžete volit mezi jedno- až tříletým režimem. Pokud si TechNet pořizujete v rámci již otevřené multilicenční smlouvy, trvá předplatné jen do vypršení smlouvy.

 Varianta předplatného Doba trvání  Platnost licencí
 krabice s aktivačním kuponem 1 rok i po ukončení předplatného
 Open License max. 2 roky i po ukončení předplatného
 Open Value Subscription (dočasná licence – pronájem) max. 3 roky dočasná
 Open Value Company Wide, Open Value Non Company Wide max. 3 roky i po ukončení předplatného
 Select max. 3 roky i po ukončení předplatného
 Enteprise Agreement max. 3 roky i po ukončení předplatného
 Enteprise Agreement Subscription max. 3 roky dočasná
 TechNet jako benefit SA benefit* dočasná

* Přístup k TechNet Subscription v rámci výhod Software Assurance trvá pouze po dobu platnosti multilicenční smlouvy a pokrytí dané sady softwaru SA. Nabídka výhod je dána konkrétní smlouvou (TechNet SA Subscription Services nebo TechNet Plus Direct).

Jsou nějaké rozdíly mezi jednoletým a víceletým režimem předplatného?

Ve fungování rozdíl není. Liší se způsob registrace předplatného a možnosti obnovy / prodloužení. Pozor! U víceletých předplatných je licence TechNet Subscription vázána termínem konce smlouvy, kdy končí také pokrytí Software Assurance. Termín konce smlouvy vám vždy sdělí váš dodavatel softwaru Microsoft.

Jak si zajistím obnovu předplatného?

V posledním měsíci trvání předplatného můžete TechNet prodloužit a zajistit si aktualizace na další období. Z jednoletých předplatných lze obnovovat pouze do stejného licenčního modelu. Nelze pořídit samotnou Software Assurance a přejít na multilicenční předplatné.

Pokud neobnovíte, zůstane vám i nadále právo užívat všechny zdroje a testovací software v těch verzích, které získáte v době platnosti předplatného. (Nevztahuje se na uživatele TechNet v rámci pronájemních smluv Open Value Subscription a Enterprise Agreement Subcription.) Ještě v době trvání předplatného si proto pečlivě uložte instalační klíče ke všem produktům (naleznete je na zabezpečeném serveru TechNet Subscriber Downloads). Později se k nim již nedostanete.

Kdy mohu pořídit při obnově TechNet Subscription pouze Software Assurance (SA)?

V případě, že již máte a prodlužujete víceleté předplatné, učiníte tak položkou Software Assurance (SA). Z jednoletého modelu lze na víceletý přejít pouze za cenu nové licence se Software Assurance (L/SA).

TechNet Subscription jako výhoda Software Assurance

Výhody Software Assurance (SA) 

U tříletých multilicenčních smluv při pořízení licence na server a přístupových licencí CAL k němu pokrytých Software Assurance může organizace využívat výhod Software Assurance týkajících se serverů. Jednou z nich je i přístup k podpoře formou Managed Newsgroups a Online Concierge Chat (TechNet SA Subscription Services) nebo přímo TechNet Professional bez médií. Nabídka TechNet v rámci Software Assurance k jednotlivým typům smluv je k dispozici v češtině na stránce TechNet Plus.
Informace o tom, na jakou výhodu SA má organizace nárok, se dozví administrátor smlouvy na stránkách VLSC (návod k přihlášení) v podrobnostech smlouvy (sekce Správa výhod Software Assurance) nebo ve Středisku odborné pomoci VLSC. Výhody je nutno nejdříve aktivovat, přitom se určí jejich konkrétní uživatel, u TechNet Professional bez médií je to osoba, která má přístup na TechNet Subscriber Download.
Návody, jak aktivovat výhody SA, jsou ke stažení nebo vám pomůže Středisko odborné pomoci VLSC (mvlshelpe@msdirectservices.com; telefon v českém jazyce: 800 142359).