Principem a smyslem předplatného TechNet je, aby profesionálové v oboru IT (především administrátoři IT infrastruktury, IT manageři, CIO a jejich spolupracovníci) měli k dispozici pravidelný a pohodlně dostupný zdroj všech potřebných informací nejen k tomu, aby udrželi své infrastruktury v chodu, ale také aby mohli smysluplně plánovat jejich rozvoj. V přehledné struktuře otázek a odpovědí se dozvíte, jak to v praxi vypadá.

Jitka FrolíkováJitka Frolíková
MSDNMSDN
20.05.2010 10:00:0020.05.2010 10:00:00

Jitka Frolíková

správce stránek MSDN a TechNet

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Jak funguje služba předplatného TechNet?

Aktualizováno 30. srpna 2011

Podobně jako předplatné časopisu. Nezbytnou podmínkou toho, aby začalo předplatné fungovat, je provedení registrace. Po registraci začnou z předplatitelského střediska v Irsku chodit média s aktualizacemi (pokud si předplácíte variantu s médii). Při první dodávce dostanete všechno, co je v danou chvíli aktuální, včetně pořadače na DVD. V době trvání předplatného budete dostávat odpovídající nové verze. Na TechNet Subscriber Download jsou k dispozici veškeré zdroje on-line včetně testovacího softwaru. Dále máte možnost využívat technickou podporu.

Registrace předplatného Microsoft TechNet

K softwaru a zdrojům, které jste si předplatili, se dostanete pouze po nastartování předplatného jeho registrací. Při ní se určí uživatel předplatného. Teprve po registraci obdrží přístupové číslo na TechNet Susbcriber Download a začnou mu chodit zásilky DVD.

Po aktivaci předplatného by měl uživatel obdržet e-mail s ID (na různých stránkách se můžete setkat s označením Subscriber ID, Benefit Access Number BAN, přístupové číslo výhody). Toto číslo je důležité! Pokud vám e-mail nepřijde, obraťte se na Informační centrum MSDN / TechNet pro ČR (technet@daquas.cz), které vás může zastoupit při komunikaci s irskou centrálou TechNet.
Stránky, kde se TechNet Susbcription aktivuje, se liší podle způsobu pořízení předplatného:

  • Jednoleté předplatné se aktivuje na stránce TechNet Subscriptions Customer Subservices Site (vpravo je volba „Activate...“). Potřebujete k tomu 25místné aktivační číslo, které naleznete pod stíracím políčkem v krabici od dodavatele. Když aktivační číslo zadáte 3x špatně, bude aktivace zablokována – obraťte se na Informační centrum MSDN / TechNet pro ČR (technet@daquas.cz). Po aktivaci uchovejte PID a stránku s potvrzením. Pokud aktivujete obnovu, připravte si aktivní ID. Aplikace ho bude ověřovat, bez jeho zadání vám nebude povoleno provést aktivaci.
  • Víceletý TechNet lze registrovat přes tuto stránku . Je dobré si uchovat potvrzení o úspěšném provedení registrace spolu s datem.

TechNet Subscriber Download (produktové klíče a software ke stažení)

  • Přístup na Download a k produktovým klíčům pro testovací software je možno využívat, jen dokud je předplatné aktivní. Potřebujete k tomu přístupové číslo Subscriber ID. Předplatitel musí nejprve projít ověřením identity a připojením svého Windows Live ID (dříve .Net Passport) k Subscriber ID. Děje se tak přes odkaz „Get Started with your Subscription…“. Přitom se ověřuje jméno a e-mail zadaný při aktivaci předplatného.
  • E-mail připojovaného Windows Live ID může být jiný než ten, který byl zadán při aktivaci. Na stránce TechNet Subscription Management se dostanete k produktovým klíčům a softwaru ke stažení přes „Technet Subscriber Downloads and Product Keys“. Odkaz „Microsoft E-learning“ vede k časově omezeným e-learningovým kurzům, které se mění jednou za půl rok. Využít lze pouze ty aktuálně dostupné.