Daquas 30 let


Firmám, které mají nejméně než 250 a raději alespoň 500 počítačů, nabízí společnost Microsoft zvláštní modifikace multilicenčních smluv s výhodnějšími podmínkami (zejména cenovými). Pokud takovou smlouvu mají uzavřeny vaše zahraniční mateřské, sesterské či dceřiné firmy, můžete se k nim připojit a získat tak výhody „velkých“ smluv Select či Enterprise Agreement.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
LicenceLicence
01.02.2007 23:07:0001.02.2007 23:07:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Chcete využít bohatou tetičku? (cesta ke smlouvám Microsoft Select)

Firmám, které mají nejméně než 250 a raději alespoň 500 počítačů, nabízí společnost Microsoft zvláštní modifikace multilicenčních smluv s výhodnějšími podmínkami (zejména cenovými). Pokud takovou smlouvu mají uzavřeny vaše zahraniční mateřské, sesterské či dceřiné firmy, můžete se k nim připojit a získat tak výhody „velkých“ smluv Select či Enterprise Agreement. Tyto smlouvy jsou robustnějšími modifikacemi multilicenčních programů , které důvěrně znáte: Obdobou známé smlouvy Open License je smlouva Select, obdobou Open Value (OLV) je Enterprise Agreement a pronájem Open Value Subscription (OVS) je nahrazen smlouvou Enterprise Agreement Subscription.

Pokud máte „v příbuzenském poměru“ nějakou větší firmu, nemusíte mít hned stovky počítačů, abyste se dostali k lepším cenám.

Příbuzenský poměr označuje Microsoft termínem Afilace, a ta je definována takto: jedna společnost druhou vlastní a řídí (je lhostejno, zda smlouvu uzavírá „dcera“ nebo „matka“), nebo jsou společně ve vlastnictví a řízení třetí osoby (tedy něco jako „sestry“).

Máte-li někoho takového, příbuznou společnost, která by mohla být dost veliká, aby měla některý z výše uvedených typů smluv, můžete se ho pokusit využít také.

Co je pro to potřeba:

Musíme znát co nejpřesněji název a místo sídla společnosti – pak jsme schopni zjistit, zda má nějakou takovou smlouvu uzavřenu a s jakými podmínkami. (Vy si to samozřejmě můžete zjistit také, dotazem u příslušného zahraničního IT kolegy.)

Podle zbývající délky trvání smlouvy posoudíme společně, zda by pro vás bylo vhodné se ke smlouvě připojit.
Firma, která smlouvu Select uzavírá, se zavazuje k určitému objemu odběru produktů Microsoft ve třech kategoriích (operační systémy, servery a aplikace). Podle velikosti závazku na tři roky je stanovena slevová skupina A, B, C, D. Pokud se k takové smlouvě přidáte, pomůžete původnímu majiteli smlouvy splnit jeho závazky a zároveň můžete dosáhnout na ceny, na které by vaše samostatné odběry nestačily.

Když se ke smlouvě připojujete, podepíšete tzv. prováděcí smlouvu s tuzemským partnerem. Právo uzavřít tyto smlouvy mají pouze prodejci kategorie LAR (Large Account Reseller, v České republice je jich asi 7) nebo firmy, které s nimi na dodávkách Select spolupracují (subprodejci) – což je právě případ společnosti DAQUAS. Prodejci LAR pečují v našem státě o takové klienty, jako je státní správa, ČEZ, velké holdingy – prostě většinou zákazníci s tisícovkami PC. Subprodejce se většinou věnuje menším zákazníkům, kteří nemají vlastní smlouvy Select, ale právě menší smlouvy prováděcí.

V prováděcí smlouvě se přijímá též závazek odebrat do konce trvání mateřské smlouvy software ze všech kategorií v celkové hodnotě 750 bodů, ale tento závazek nebývá ani vyhodnocován, natož nějak sankcionován. Kontrolu plnění hlavního závazku mateřské smlouvy (který je rozhodující pro stanovení slevové skupiny) provádí Microsoft periodicky okolo výročních dat – a může při něm (má-li důvodné podezření, že celkový závazek nebude splněn) ceny zhoršit – přesunout smlouvu do méně výhodné kategorie. Proto lze s jistotou říci, že vaše příbuzné firmy budou jedině rády, pomůžete-li jim s plněním závazku. Je to výhodné pro ně, stejně jako pro vás.

Jedinou malou komplikaci může představovat řešení Software Assurance ve smlouvách Select. I zde je to totiž obdoba smlouvy Open License a SA musíte pořídit platbou na všechna léta (i necelá) zbývající do konce smlouvy. S touto otázkou si ovšem snadno poradíme při řešení konkrétní nabídky pro vás – určitě vybereme cestu, která pro vás bude nejvýhodnější.

Proč uzavřít prováděcí smlouvu v Čechách?

Je pravda, že k mateřské (sesterské atd.) firmě se můžete ve smlouvě Select přidat, aniž byste otevírali vlastní prováděcí smlouvu. Smlouva totiž umožňuje zahrnout pod jeden podnik i jeho afilace, které pak nemusejí od Microsoftu nakupovat samostatně, ale vybavují všechno prostřednictvím mateřské firmy (hlavního zákazníka smlouvy Select.). To ovšem nemusí být nejvýhodnější řešení. Jednak tím firma nezíská žádného partnera – dodavatele, který by o ni pečoval v tuzemsku (a s každým technickým, licenčním či logistickým problémem se musí obracet na svou mateřskou firmu, potažmo na jejího zahraničního dodavatele), jednak to s sebou přináší jisté administrativní komplikace. Pro potřeby softwarového auditu či jakékoli kontroly legality softwaru je potřeba daňový doklad prokazující nabytí licence. Pokud byly licence pořízeny v zahraničí, bývá často problém získat doklad ve tvaru, který požaduje tuzemský auditor.

S vlastní (tuzemskou) prováděcí smlouvou získáte i místního partnera, který vám poskytne všechny služby spojené s dodávkami licencí. Komunikuje s vámi o vašich starostech „zblízka“ a v češtině. Také máte možnost navštěvovat bezplatné semináře, které Microsoft ČR pořádá pro zástupce koncových zákazníků i pro specialisty IT.

Proč má být vaším dodavatelem právě společnost DAQUAS?

DAQUAS vám zajistí komplexní licenční poradenství k jednotlivým produktům a licenčním smlouvám různých výrobců, porovná cenové úrovně, vysvětlí odlišné podmínky užití programových produktů a následně doporučí optimální variantu nákupu. V těchto záležitostech jsme natolik „doma“, že o nich školíme i ostatní partnery společnosti Microsoft, včetně těch 7 oprávněných smlouvy Select a Enterprise Agreement přímo uzavírat.

DAQUAS zajistí podrobnou správu dat a dalších informací k dodaným programovým produktům.

DAQUAS zajistí odesílání hlášení o počtu odebraných licencí. V měsících, v nichž nedošlo k žádné instalaci, odešleme automaticky nulové hlášení. V souladu s vašimi požadavky a potřebami pomůžeme vytvořit plán odběru licencí podle skupin produktů, budeme sledovat jeho plnění a pravidelně vás informovat o stavu. Upozorníme vás, pokud v nějakém případě – při speciálních PROMO akcích apod. – bude možné získat licence cenově příznivější než prostřednictvím smlouvy Select.

DAQUAS zajistí podle potřeby základní technické poradenství k dodaným programovým produktům formou služby konzultačního servisu poskytujícího odborné informace z oblasti programových produktů společnosti Microsoft.
Pro smysluplný rozvoj využití informačních technologií ve vašem podniku může být užitečná metodika optimalizace infrastruktury IT podle společnosti Gartner, kterou DAQUAS používá. Než se pustíte do zásadních nákupů, je dobré projít analýzou, stanovit si obchodní i technologické plány na rok či dva dopředu a pak postupovat koncepčně a tím i efektivněji.

DAQUAS zajistí objednateli Volume Licence Keys (VLK, MAKKMS) pro ty produkty, které tento typ klíčů při instalaci vyžadují. V rámci prováděcí smlouvy Select získáváte zdarma jednu kompletní sadu instalačních médií s měsíční aktualizací pro všechny produkty Microsoft zahrnuté ve smlouvě.

DAQUAS zajistí všechny informace potřebné pro maximální využití výhod Software Assurance, abyste co nejvíce využili všechny své investice. To platí i pro fázi, kdy se teprve o smyslu a významu Software Assurance rozhodujete.

Zaujala vás nabídka smluv Select? Pokud máte jakékoli další dotazy k těmto méně obvyklým typům smluv , neváhejte a položte nám je (třeba prostřednictvím adresy clientservice@daquas.cz). Rádi vám pomůžeme, abyste za software nemuseli utrácet více, než je nezbytně nutné!