Katka Semerádová

správce stránek SPLA ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Katka Semerádová

Další zdroje informací pro poskytovatele IT služeb

Trh hostovaných řešení se velmi rychle rozvíjí. O překot a slibně. Pokud u toho chcete být, jistě netoužíte po tom, dělat mnoho chyb či opakovat chyby cizí. Je lepší být poučen a informován. Shromažďujeme pro vás zdroje, které se nám zdají užitečné a zajímavé, ať již z hlediska obchodního či technického. A jestli vám nějaké informace stále chybí, ptejte se.


ExSP – licenční model společnosti Symantec pro poskytovatele IT služeb

Výrobci softwaru rozhodují o tom, která ze svých práv „přepustí“ uživatelům softwaru, a ta definují a vymezují v licenčním ujednání. Pro poskytovatele služeb není vhodný tradiční licenční model Symantec Retail, Express, Rewards, kde je zakázáno přenést užívací práva na další osobu. V programu Enterprise x Service Provider (ExSP), který v ČR pro společnost Symantec zajišťuje DAQUAS jako tzv. Fulfilment Partner, je cesta k poskytování služeb otevřena.


Jak vybrat licenční model pro poskytování IT služeb?

V DAQUASu se setkáváme s mnoha typickými scénáři nasazení softwaru a taktéž s víceméně se opakujícími omyly při volbě licenčního modelu (nedostatečné licenční pokrytí při virtualizaci s technologiemi Live Migration či VMotion, nepochopení pravidla o přidělení licence konkrétnímu fyzickému zařízení). V článku vás seznámíme s řešeními, které se nabízejí.


Licenční podmínky ve SPLA

Také používání softwaru pro poskytování služeb se řídí přesnými licenčními pravidly. Ta jsou zakotvena v dokumentu Services Provider Use Rights (SPUR). Microsoft může SPUR kdykoliv upravit, obvykle jej vydává jednou za čtvrt roku. Aktuální i starší vydání SPUR najdete v závěru tohoto článku. O licenčních podmínkách pro hostovaná řešení se můžete radit na adrese spla@daquas.cz nebo rovnou na 222 51 22 01. Našim SPLA partnerům jsou zde k dispozici kvalifikovaní, oficiálně certifikovaní, licenční odborníci.


Smlouva SPLA (Service Provider License Agreement)

Praktické informace k uzavření smlouvy, která umožňuje dodávat softwarové řešení třetím stranám, zákazníkům, kteří je od poskytovatele získávají jako servis, aniž by si museli pořizovat vlastní licence. Výhodou tohoto typu smlouvy je to, že jako jediná umožní využívat stejné softwarové prostředky několika na sobě navzájem nezávislým, nespolupracujícím subjektům, a tak efektivně sdílet hardware, software a služby, které jsou k provozu obojího obvykle nezbytně nutné. V článku se dozvíte, kdo a za jakých podmínek může tuto smlouvu uzavřít a co jej pak čeká.


Licence pro poskytovatele služeb

Licenční podmínky použití produktů společnosti Microsoft zakazují jejich pronájem, leasing, půjčování nebo poskytnutí jakékoli další „osobě“, pokud to není výhradně pro účely společného podnikání. Tento zákaz se vztahuje i na nekomerční (bezúplatné) používání softwaru třetí stranou. Logicky z něj tedy vyplývá i to, že jedno softwarové řešení nemůže sdílet více uživatelů z různých firem. Přece ale existuje cesta, která umožní nabízet leasing či hosting zcela legálně. Od počátku roku 2008 vás po ní vede DAQUAS.