Licenční podmínky použití produktů společnosti Microsoft zakazují jejich pronájem, leasing, půjčování nebo poskytnutí jakékoli další „osobě“, pokud to není výhradně pro účely společného podnikání. Tento zákaz se vztahuje i na nekomerční (bezúplatné) používání softwaru třetí stranou. Logicky z něj tedy vyplývá i to, že jedno softwarové řešení nemůže sdílet více uživatelů z různých firem. Přece ale existuje cesta, která umožní nabízet leasing či hosting zcela legálně. Od počátku roku 2008 vás po ní vede DAQUAS.

Katka SemerádováKatka Semerádová
ProviderProvider
30.09.2010 11:00:0030.09.2010 11:00:00

Katka Semerádová

správce stránek SPLA

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Licence pro poskytovatele služeb

Licenční smlouva  Services Provider License Agreement (SPLA) je určena poskytovatelům služeb a nezávislým prodejcům softwaru (Independent Software Vendor, ISV). Opravňuje je využívat licence produktů Microsoft k poskytování softwarových služeb a hostovaných aplikací svým zákazníkům. Tato smlouva je způsobem, jak poskytnout určité řešení, které využívá produktů Microsoft, více navzájem nezávislým uživatelům. Dodavatelé služeb si nemohou nakoupit běžné licence či multilicence produktů Microsoft a ty přenechat k použití svým zákazníkům, protože jim to výslovně zakazují licenční podmínky.

Průvodce pro poskytovatele IT služeb z dílny DAQUASu aktualizovaný průběžně vám poskytne potřebné informace.

Kdo je poskytovatel služeb?

Poskytovatel služeb v pojetí SPLA je ten, kdo umožní zákazníkům používat software – zobrazovat, přistupovat k němu, spouštět, aniž by sami vlastnili příslušné licence. Zákazník hradí cenu služby, Poskytovatel se stará o její provoz. Zákazníci mohou ke službě přistupovat do datových center Poskytovatele přes Internet, privátní či telefonní síť.

Poskytovatelé nabízejí různé služby, např. přístup k softwaru jiných výrobců, k službám zajišťujícím obchodní transakce a k oborovým aplikacím (line-of-business applications, LOB). Ve vztahu ke společnosti Microsoft Poskytovatelé služeb obvykle zajišťují svým zákazníkům přímý nebo nepřímý přístup k serverovým produktům nebo k softwarovým službám, které s těmito produkty komunikují. Mohou jim ovšem zajistit také služby stanic (například pronájmem a správou počítačů vybavených Microsoft Windows + Office).

Licence a dočasná práva k užívání produktů Microsoft v těchto scénářích vždy zajišťuje Poskytovatel, nikoliv koncový zákazník. Z licenčního pohledu ale nezáleží na tom, zda za ně poskytovatel dostává nějaký poplatek a zda je poskytuje jako pronájem, předplatné nebo servis.

K čemu je dobrý program SPLA?

V určitých případech je SPLA jedinou legální možností, jak zajistit licenční pokrytí daného scénáře. To platí zejména pro případ, kdy řešení není „dedikováno“ jedinému uživateli, který by byl vlastníkem licencí, ale sdílí je několik nezávislých subjektů, uživatelů. V mnoha jiných případech je SPLA ekonomicky velmi zajímavou alternativou, jak může firma hradit používání softwarových licencí menšími pravidelnými platbami, aniž by takové řešení stálo na externím financování, na úvěrech. Výhodou této cesty pro zákazníka je, že pokud přestane produkty používat, dál již neplatí nic. Kdyby měl ke stejnému účelu úvěr, musí jej samozřejmě splácet i poté, co software přestane používat, nebo v době, kdy je již morálně zastaralý a je potřeba raději investovat do nových verzí.

Výhody programu SPLA

Dodáváte služby na míru.
V prostředí hostingu můžete pro své zákazníky spravovat služby a užívací práva k produktům Microsoft. Společně s nimi zvolíte mezi dedikovanými a sdílenými prostředky.
Flexibilní struktura nákladů.
Úhrady licencí jsou založeny na tom, co vaši zákazníci skutečně mohli používat v předchozím měsíci. Nejsou zde žádné měsíční závazky a počáteční náklady jsou naprosto minimální.
Bohatý výběr aktuálních verzí produktů.
Na výběr je dlouhá řada aplikací pro servery i pracovní stanice. Získáte (a svým zákazníkům umožníte) přístup k nejnovějším verzím produktů Microsoft.
Možnost pronajímat software.
SPLA dovoluje pronajímat pracovní stanice s nainstalovanými vybranými produkty Microsoft.
Byznys po celém světě.
Své služby můžete prodávat zákazníkům v kterékoliv části světa.
Hodnocení a testování produktů.
Produkty Microsoft z nabídky SPLA můžete legálně testovat a hodnotit až 90 dní, než je nabídnete zákazníkům jako službu.
Předvedení služeb.
Své softwarové služby můžete předvádět potenciálním zákazníkům. K tomuto účelu lze využít až 50 aktivních uživatelských ID.
Testování u zákazníka.
Produkty smíte použít k poskytnutí služeb potenciálním zákazníkům na zkušební dobu v délce až 60 dní.
Outsourcing datových center.
SPLA dovoluje instalovat produkty Microsoft na servery spravované subdodavatelskou firmou, která pro vás bude zajišťovat testování, každodenní správu, údržbu a monitoring datového centra.
Přidružené organizace.
Pod svou smlouvu Poskytovatele můžete zahrnout i afilace, které pak mohou samostatně vykonávat stejné SPLA aktivity.
Instalace u zákazníka.
Produkty Microsoft smí partner instalovat také na servery umístěné přímo v prostorách zákazníka.  Dokonce lze tak učinit i na serverech ve vlastnictví zákazníka, pokud jsou pod každodenní kontrolou a správou poskytovatele, který je schopen k serverům zajistit kdykoli přístup pro případ auditu. Netýká se desktopových zařízení v majetku klienta. Vždy platí obecné pravidlo, že licence SPLA lze poskytnout pouze jako součást služby.
Zákazníci z komerční i akademické sféry.
SPLA nabízí skvělé možnosti pro podniky i zvláštní ceny pro akademické instituce, takže můžete rozšířit okruh svých zákazníků.

DAQUAS – SPLA Reseller

Společnost DAQUAS, s.r.o. je od roku 2008 oprávněna na území ČR zprostředkovávat uzavírání SPLA smluv jako SPLA Reseller.
V této oblasti již zavedeným firmám můžeme nabídnout poskytování konzultací k správnému využití licencí softwaru Microsoft, informování o novinkách v programu SPLA, ohlídání termínů hlášení, jednání v českém jazyce.

Nové zájemce o smlouvu SPLA, kteří chtějí rozšířit nabídku provozování softwaru, provedeme procesem uzavírání smlouvy a usnadníme další kroky, aby mohli začít software formou služeb co nejefektivněji a co nejdříve nabízet, a tak vstoupit do této rychle se rozvíjející oblasti služeb.

V případě zájmu o "SPLA" model pro software společnosti Symantec vám zajistíme vstup do programu ExSP.

Využijte výtečné znalosti licenční problematiky společnosti Microsoft, kterou vám může DAQUAS nabídnout prostřednictvím svých certifikovaných specialistů Microsoft Certified Technology Specialist (MCST) se zaměřením na Volume Licensing a Software Asset Management: