Praktické informace k uzavření smlouvy, která umožňuje dodávat softwarové řešení třetím stranám, zákazníkům, kteří je od poskytovatele získávají jako servis, aniž by si museli pořizovat vlastní licence. Výhodou tohoto typu smlouvy je to, že jako jediná umožní využívat stejné softwarové prostředky několika na sobě navzájem nezávislým, nespolupracujícím subjektům, a tak efektivně sdílet hardware, software a služby, které jsou k provozu obojího obvykle nezbytně nutné. V článku se dozvíte, kdo a za jakých podmínek může tuto smlouvu uzavřít a co jej pak čeká.

Katka SemerádováKatka Semerádová
ProviderProvider
27.10.2010 11:00:0027.10.2010 11:00:00

Katka Semerádová

správce stránek SPLA

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Smlouva SPLA (Service Provider License Agreement)

Komu se hodí uzavřít smlouvu SPLA?

 • Společnosti, která nabízí outsourcing IT a poskytuje též softwarové licence
 • Poskytovateli webových nebo internetových služeb
 • Poskytovateli služeb v oblasti spolupráce a komunikace (e-mail, messaging, portálová řešení)
 • Společnosti pronajímající PC
 • Nezávislému výrobci softwaru (ISV), který poskytuje hostované aplikace na platformě Microsoft
 • Poskytovateli streamingových médií
 • Externímu subdodavateli podnikových procesů (Business Process Outsourcer)

Co je k tomu potřeba?

Spojte se s námi.

Kontaktujte DAQUAS. Jsme SPLA Reseller pro poskytovatele služeb z České republiky. Vyplníme s vámi smlouvu SPLA a budeme vaše pravidelné přehledy o využití licencí v předchozím měsíci předávat společnosti Microsoft spolu s příslušnou platbou. Samozřejmě vám také srozumitelně předáme všechny potřebné informace týkající se programu.

Přihlaste se do programu pro partnery společnosti Microsoft.

Musíte mít status Member of the Microsoft Partner Network na jakékoli úrovni. Nejste-li zatím v partnerské síti, registrujte se.

Závazná jsou pravidla Services Provider Use Rights (SPUR).

Dokument Services Provider Use Rights, SPUR popisuje a stanovuje, jak smí tyto produkty využívat koncový zákazník. Dokument vychází s jistým předstihem vždy pro následující čtvrtletí. Na našich stránkách najdete ke stažení aktuální i několik historických vydání Services Provider Use Rights. O licenčních podmínkách pro hostovaná řešení se ovšem také můžete radit přímo s námi. Pomůžeme vám identifikovat správné licenční řešení pro služby, které nabídnete svým zákazníkům. Porovnáme pro a proti různých licenčních modelů, které připadnou v úvahu.

Budete podávat každý měsíc hlášení o softwarových licencích.

Nejpozději do deseti dnů po skončení každého měsíce nám poskytnete přehled o všech licencích, k nimž od vás získali zákazníci přístup. My, jako SPLA Reseller, tato hlášení za tuzemské poskytovatele předáváme operačnímu středisku společnosti Microsoft v Irsku. Na oplátku vám vyfakturujeme v EUR nebo v Kč příslušnou částku podle počtu licencí uvedených v měsíčním hlášení, kterou uhradíte v dohodnuté lhůtě. Po půl roce trvání smlouvy je společností Microsoft vyžadováno hlášení ve výši minimálně 100 EUR.

Další podmínky.

Poskytovatelé, přidružené organizace a prodejci softwarových služeb musí bránit nelegálnímu užívání a kopírování produktů Microsoft a musí správně používat obchodní značky, loga, copyright apod. Veškeré dokumenty, včetně elektronických, k vašim produktům a službám zahrnujícím produkty Microsoft musí obsahovat informace o autorských právech společnosti Microsoft. Dále je nutno dodržovat všechny zákony týkající se vývozních omezení.

Poskytování služeb technické podpory.

Jste zodpovědní za poskytování technické podpory (vlastními silami nebo s pomocí třetí stran) k vašim službám a tím i produktům Microsoft, které v rámci nich dodáváte svým zákazníkům .

Souhlasíte s účastí v auditech Microsoft SPLA.

Microsoft nebo organizace jím pověřená může po dobu trvání smlouvy a do dvou let po jejím ukončení kontrolovat správnost vašich přehledů a záznamů zařízení (včetně datových center), ověřovat dodržování podmínek smlouvy a provádět audity na místě.

Dostupné produkty

SPLA nabízí přístup k celé řadě produktů Microsoft. Jejich úplný seznam je uveden ve SPUR. Nejčastěji jsou v rámci služeb poskytovány tyto produkty společnosti Microsoft:

 • Windows Server & SQL Server
 • Exchange Server & Exchange Hosted Services
 • Office System & Office SharePoint Server
 • rodina Microsoft System Center
 • Microsoft Dynamics (Navision, Axapta, CRM)