Lubomír Buben

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Lubomír Buben

Na licencích opravdu záleží

Komu? Nu tomu, kdo je zodpovědný za právní čistotu a korektní chování firmy vůči celé sadě zákonů, jimiž se řídí užití softwaru jako předmětu ochrany autorského práva. Což je nejčastěji a v konečné instanci jednatel společnosti, případně ten, na něhož je tato zodpovědnost delegována v rámci pracovní pozice (CIO, IT administrátor…). Firma, která se licencím dostatečně nevěnuje, se velmi pravděpodobně dopustí chyb v rozsahu okolo 10 % softwaru. Taková chyba může být trestána (autorovi kompenzována pokutou) až ve výši trojnásobku ceny licencí, plus je potřeba licence narychlo dokoupit. Společnost, která licence z nejrůznějších důvodů zanedbává, riskuje tedy až 40 % ceny celkového objemu softwaru, který používá. To není málo, vzhledem k tomu, že průměrně 40 % každoročního rozpočtu na IT je tvořeno právě náklady na pořízení licencí… Na druhé straně, jestli IT profesionály něco doopravdy nebaví, tak je to čtení licenčních ujednání, dohady s účtárnou o správné evidenci softwaru a diskuse s právníky o jeho korektním používání. Už proto, že od obou zapojených skupin je dělí nefalšovaná jazyková bariéra, i když všichni mluví na poslech česky. I proto jsou tu naše služby, které vám pomohou riziko snížit či odstranit, aniž by to konzumovalo neúměrné množství vašeho času. Podívejte se do naší nabídky, čím vám můžeme nejvíce pomoci. Každá služba je srozumitelně popsána z pohledu managerů, kteří jsou odborníky na jiné oblasti, než IT, ale často jsou právě těmi, kdo rozhodují o financích, které do této oblasti proudí (nebo právě neproudí). Vedle toho jsou tu i informace pro profesionály v IT a stručný popis toho, jak při poskytování služby postupují naši konzultanti. Vyberte si, kterých starostí se chcete zbavit.


SAM in the BOX

Je pro vás cena za dodržování licenčních pravidel příliš vysoká? Čím a jak se to měří? Obecně platí, že 40 % rozpočtu IT jde na software, jen 20 % na hardware. Přesto poctivě děláme inventury majetku a podepisujeme předávací protokoly. Objem nákladů na software je dvojnásobný a navíc zde hrozí i pokuty a tresty, jenže je leckde zatím mimo zorné pole manažerů a správců. Většinou leží spolu s dalšími kostlivci ve skříni. Může tam v klidu zůstat, nebo jsou rizika příliš vysoká?


Rámcová studie SAM – k čemu to?

Náklady na IT mají tři signifikantní složky. Hardware, software a lidské zdroje. Nejmenší krajíc představuje hardware. Dnes už asi jen 20 %. O zbylých 80 % se zhruba napolovic dělí software a lidé. Starost o lidi pro tentokrát přenechejme oddělení HR a podívejme se, jak uchopit díl třetí, software.


Správa softwarových prostředků

Software Asset Management (SAM), nebo také česky správa softwarových prostředků, je sada osvědčených postupů a procesů, díky kterým i vy můžete mít přehled o svých licencích. Ať už budou zakoupené nebo pronajaté, za každých okolností je budete mít s jistotou pod kontrolou, zvládnete je efektivně spravovat a optimálně přiřazovat. Přestanete objednávat software na základě odhadů, domněnek a předpokladů, či tlaku dodavatele. Výdaje za software, které dnes představují přibližně 40 % výdajů IT oddělení (dalších 40 jsou mzdové náklady), se stanou předvídatelnými a řízenými. SAM vás bezpečně připraví na požadavky byznysu v oblasti softwarového vybavení, náhlé změny ve firemním prostředí i na potenciální příchod auditora. Dobře vedená správa softwarových prostředků vám poskytne oporu i chladivý stín, jako dobře rostlý strom.


Software Asset Management aneb Pohádka, ve které nutně nevítězí dobro nad zlem

Představte si, že jako zaměstnanec oddělení výpočetní techniky přijdete jednoho původně hezkého rána do práce a jako každý jiný den se s kolegy probíráte u kávy. Probíráte také novinky, svoje pracovní úkoly a snažíte se společně najít řešení problémů. Vtom k vám na oddělení nečekaně zavítá sám jednatel společnosti! Už si ani nevzpomínáte, kdy jste ho viděli naposledy. Jímá vás předtucha, že dobré zprávy zřejmě nenese. Místo mimořádných prémií drží v ruce dopis, ve kterém se píše o nařízeném softwarovém auditu a návštěvě auditorů ohlášené pouhých 30 dnů předem. Během minuty vás stručně seznámí s požadavky, co od vás chce připravit a vidět. Hned. Polije vás pot, jednatel totiž netuší, jak velký to může být problém a co od vás vlastně žádá. Jako byste toho už takhle neměli až nad hlavu…