Komu? Nu tomu, kdo je zodpovědný za právní čistotu a korektní chování firmy vůči celé sadě zákonů, jimiž se řídí užití softwaru jako předmětu ochrany autorského práva. Což je nejčastěji a v konečné instanci jednatel společnosti, případně ten, na něhož je tato zodpovědnost delegována v rámci pracovní pozice (CIO, IT administrátor…). Firma, která se licencím dostatečně nevěnuje, se velmi pravděpodobně dopustí chyb v rozsahu okolo 10 % softwaru. Taková chyba může být trestána (autorovi kompenzována pokutou) až ve výši trojnásobku ceny licencí, plus je potřeba licence narychlo dokoupit. Společnost, která licence z nejrůznějších důvodů zanedbává, riskuje tedy až 40 % ceny celkového objemu softwaru, který používá. To není málo, vzhledem k tomu, že průměrně 40 % každoročního rozpočtu na IT je tvořeno právě náklady na pořízení licencí… Na druhé straně, jestli IT profesionály něco doopravdy nebaví, tak je to čtení licenčních ujednání, dohady s účtárnou o správné evidenci softwaru a diskuse s právníky o jeho korektním používání. Už proto, že od obou zapojených skupin je dělí nefalšovaná jazyková bariéra, i když všichni mluví na poslech česky. I proto jsou tu naše služby, které vám pomohou riziko snížit či odstranit, aniž by to konzumovalo neúměrné množství vašeho času. Podívejte se do naší nabídky, čím vám můžeme nejvíce pomoci. Každá služba je srozumitelně popsána z pohledu managerů, kteří jsou odborníky na jiné oblasti, než IT, ale často jsou právě těmi, kdo rozhodují o financích, které do této oblasti proudí (nebo právě neproudí). Vedle toho jsou tu i informace pro profesionály v IT a stručný popis toho, jak při poskytování služby postupují naši konzultanti. Vyberte si, kterých starostí se chcete zbavit.

Lubomír BubenLubomír Buben
SlužbySlužby
02.12.2014 17:30:0002.12.2014 17:30:00

Lubomír Buben

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Na licencích opravdu záleží

Komu? Nu tomu, kdo je zodpovědný za právní čistotu a korektní chování firmy vůči celé sadě zákonů, jimiž se řídí užití softwaru jako předmětu ochrany autorského práva. Což je nejčastěji a v konečné instanci jednatel společnosti, případně ten, na něhož je tato zodpovědnost delegována v rámci pracovní pozice (CIO, IT administrátor…). Firma, která se licencím dostatečně nevěnuje, se velmi pravděpodobně dopustí chyb v rozsahu okolo 10 % softwaru. Taková chyba může být trestána (autorovi kompenzována pokutou) až ve výši trojnásobku ceny licencí, plus je potřeba licence narychlo dokoupit. Společnost, která licence z nejrůznějších důvodů zanedbává, riskuje tedy až 40 % ceny celkového objemu softwaru, který používá. To není málo, vzhledem k tomu, že průměrně 40 % každoročního rozpočtu na IT je tvořeno právě náklady na pořízení licencí…

Na druhé straně, jestli IT profesionály něco doopravdy nebaví, tak je to čtení licenčních ujednání, dohady s účtárnou o správné evidenci softwaru a diskuse s právníky o jeho korektním používání. Už proto, že od obou zapojených skupin je dělí nefalšovaná jazyková bariéra, i když všichni mluví na poslech česky.

I proto jsou tu naše služby, které vám pomohou riziko snížit či odstranit, aniž by to konzumovalo neúměrné množství vašeho času. Podívejte se do naší nabídky, čím vám můžeme nejvíce pomoci. Každá služba je srozumitelně popsána z pohledu managerů, kteří jsou odborníky na jiné oblasti, než IT, ale často jsou právě těmi, kdo rozhodují o financích, které do této oblasti proudí (nebo právě neproudí). Vedle toho jsou tu i informace pro profesionály v IT a stručný popis toho, jak při poskytování služby postupují naši konzultanti. Vyberte si, kterých starostí se chcete zbavit.

Procesy pro správu softwarových licencí

PRO MANAGERY

Říká se, že takzvaná licenční čistota, které se dosáhne po narovnání na základě výstupů ze softwarového auditu, vydrží firmě v průměru … osm a půl minuty! To je dost tristní výsledek na to, kolik práce k němu vede. Neznamená to ovšem, že je audit zbytečný nebo že všechny pokusy udržet licenční prostředí pod kontrolou jsou marné. Znamená to pouze, že pokud chceme pořádek „po úklidu“ co nejdéle uchovat, musíme dát věcem a lidem systém a řád. Nastavit pravidla, vysvětlit je, naučit a zajistit mechanismus, kterým se bude kontrolovat jejich dodržování. Zároveň však tato pravidla nesmějí jít proti prvnímu Asimovovu zákonu: Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Aneb: pravidla nesmějí škodit uživatelům, ani svou rigiditou nebo nefunkčností zapříčinit, že IT nebude dobře sloužit podpoře jejich pracovních výkonů.

PRO ODBORNÍKY V IT

Když zodpovídáte za vysoké částky, které představují hodnotu nehmotného investičního i neinvestičního majetku firmy, na krku máte autorský zákon, který nezná presumpci neviny, nekonečné odstavce licenčních ujednání před sebou s vědomím, že co v nich nenajdete, je zakázáno, nefandíte zrovna chaosu a volnomyšlenkářství. Rádi byste to všechno dostali pod kontrolu a začali nejen nést odpovědnost, ale také řídit. Uživatelé (a mnozí kolegové z IT či managementu) však vám v té snaze příliš na ruku nepůjdou, protože jim zdánlivě mnoho nepřináší – krom jistých omezení. Aby se řízení povedlo prosadit, musíte nabídnout něco na oplátku. Třeba úspory, pružnější reakce, lepší a systematičtější, kontrolovatelné a vymahatelné řešení požadavků uživatelů. To se ovšem neobejde bez procesů a nástrojů pro jejich podporu.

Procesy pro správu softwarových licencí využijete, pokud

 • chcete zajistit shodu s licenčními požadavky (legal compliance) a minimalizovat rizika problémů a konfliktů dlouhodobě, nejen bezprostředně po ukončení auditu
 • přenecháte odpovídající porci odpovědnosti za obsah koncových stanic jejich uživatelům
 • potřebujete spravovat licence jednoduše, efektivně, systémově, spolehlivě
 • chcete zabránit zbytečným výdajům za softwarové licence pomocí řídicích a schvalovacích procesů
 • nevytváříte pouze restrikce a sankce, ale chcete zachovat dostatečnou flexibilitu v reakcích na smysluplné požadavky uživatelů

Jakou zvolíme cestu?

 • Zásadou je přiměřenost. Velikosti organizace, rozsahu a komplikovanosti prostředí IT, a především požadavkům na míru čistoty. Mezi 95 tolerovanými a ideálními 100 procenty „pořádku“ je veliký rozdíl v nároku na robustnost i propustnost procesů
 • Vybereme z naší třístupňové škály:
  • Základní procesy SAM
  • Pokročilé procesy SAM
  • ISO procesy SAM

Co vám to přinese?

 • Především nebudete složitě vymýšlet něco, co už je dávno rozmyšleno a vyzkoušeno
 • Nebudete muset nasadit ostré ISO normy na firmy, jejichž velikost taková náročná řešení neunese – zvolíte si úroveň procesů, která je pro vaše záměry vhodná a užitečná
 • Pomůžeme vám ve správné a účinné komunikaci k uživatelům i vedení společnosti, aby byla vyvolána nezbytná a ochotná součinnost

Příprava pořízení softwarových licencí

PRO MANAGERY

Software lze koupit jednorázově a natrvalo, ale až zastará, co dál? Nové možnosti nabízejí splátky, pronájem, software jako součást služby – zajímavé z pohledu cash flow, daní, správy, flexibility. Modelů jsou desítky, každý výrobce jich má sadu a ta různorodá nabídka má svůj smysl. Mají dopady nejen na způsob platby a účtování, ale i na použití. Vliv na rozhodnutí má okamžitá situace i výhled na několik let dopředu. Různé aspekty mají pro nás různou váhu. Kdo vybere správně?

PRO ODBORNÍKY V IT

I když víte přesně, jaké produkty a v jakých počtech potřebujete, není z toho zřejmé, jak nakoupit. Možností na výběr je příliš mnoho. Vzájemný vliv finančních a technologických rozhodnutí je nesporný. Nemůžeme si dovolit zruinovat cash flow nečekaným nutným nákupem. Stejně tak si nemůžeme dovolit podřizovat nasazování nezbytných technologií momentálně dostupným finančním prostředkům. Kvalitní predikce nákladů na software je nutná! A je i možná.

Přípravu nákupu softwarových licencí využijete, když

 • se chystáte k jednorázovému nákupu nebo chcete správně vypsat výběrové řízení
 • vás čeká výročí nebo obnova víceleté smlouvy
 • chcete ověřit, jestli současný způsob pořizování licencí je ten nejvhodnější pro vás
 • potřebujete dostat náklady na software pod kontrolu a umět je plánovat

Jakou zvolíme cestu?

 • Navrhneme rozhodovací kritéria pro volbu optimálního licenčního modelu
 • Posoudíme možnosti podle požadované produktové konfigurace, případně navrhneme její úpravy
 • Uděláme spolu základní licenční inventuru, bude-li to nutné (například, když nebudete mít celistvé či dostatečné vstupní informace)
 • Zohledníme vliv na cash flow, účetní a daňové zvyklosti a rozvojové potřeby vaší společnosti
 • Připravíme porovnání několika možností

Co vám to přinese?

 • Volbu optimálního licenčního modelu a předpokládané úspory při nákupu licencí
 • Doporučení souvisejících produktů (například výhody Software Assurance a jiných typů přídavných služeb)
 • Výstup v podobě kalkulace jako podklad pro nákup nebo výběrové řízení a porovnání s dalšími licenčními modely
 • Doporučení pro správné účtování

Licenční řešení konkrétního scénáře

PRO MANAGERY

Software dnes tvoří téměř polovinu nákladů na IT. Jeho použití se řídí autorským zákonem a licenčními smlouvami. Je to dost podobné pole jako jiné právní a daňové otázky. Pro specialistu nekonečné každodenní studium, pro laika noční můra s potenciálem udělat hodně drahou chybu.

PRO ODBORNÍKY V IT

Každé nové řešení má své licenční konsekvence, ať použijete software a hardware již pořízený, nebo budete potřebovat další. Už před nákupy je žádoucí mít jasno v tom, co z pohledu licenčního ujednání lze a nelze. Co v něm není autory výslovně povoleno, to je zapovězeno!

Licenční řešení konkrétního scénáře využijete, když

 • potřebujete srozumitelný rozbor licenčních podmínek softwarových produktů před novým projektem
 • chcete mít jistotu, že se nestala chyba dříve
 • zkoumáte vliv nového softwaru/projektu na současnou infrastrukturu a její licenční pokrytí
 • předem zjišťujete vzájemný vztah architektury řešení a hardwarové skladby na licence (a obráceně: licenční podmínky a cena za jejich dodržení často ovlivní architekturu a tedy i konfiguraci pořizovaného hardwaru)

Jakou zvolíme cestu?

 • Načrtnete nám scénář použití a my odhadneme, jaký bude rozsah potřebné konzultační práce
 • Položíme vám doplňující otázky o licencích, které již máte, a o okolním prostředí zkoumané aplikace/projektu (propojení, předávání vstupů a výstupů, typy a počty uživatelů atd.)
 • Vyložíme vám licenční podmínky, jimiž bude použití daného softwaru limitováno

Co vám to přinese?

 • Popis a licenční analýzu vybraného scénáře
 • Přiřazení současných licencí uživatelům a zařízením a identifikaci rizik (chybějící licence)
 • Návrh optimálního přiřazení, případně dokoupení licencí vzhledem k hardwarové konfiguraci a architektuře řešení

Softwarový audit

PRO MANAGERY

Softwarové licence nejsou zboží a nedá se s nimi stejně zacházet. Přitom se za ně utrácejí nemalé peníze. Dávají jen právo užívat, a jen při dodržení licenčních podmínek. Za dodržování odpovídá uživatel a majitel udělené licence a musí je umět dostatečně prokázat, jinak je užití klasifikováno jako nelegální.

Přesná inventura potřebných a pořízených licencí je tedy nutností, pokud se firma nemá dostat do problémů s nedostatkem (to je riskantní) či přebytkem (to je zbytečné) licencí.

Externí provedení vašemu týmu ušetří hodně učení i práce, a přitom dodá požadovanou jistotu správného (legálního) pokrytí.

PRO ODBORNÍKY V IT

Softwarový audit je zavedený pojem, který docela mate. Více než o software jde o nákup licencí, jejich správné a prokazatelné přiřazení, znalost licenčních podmínek a jejich prokazatelné dodržování. Slovo audit budí obavy, jde ale o užitečnou revizi, inventuru. Vyplatí se ji dělat, i když se v dílčích licenčních otázkách docela vyznáte. Pokud se stalo, že jste si někdy vyložili nějaké podmínky špatně, sami na to nepřijdete. Systémový přístup a nezávislý pohled mohou vést k návrhu úspor nebo odhalit i chyby z minulosti. K jejich nápravě audit sám o sobě nestačí. K tomu jsou určeny až další kroky komplexní disciplíny zvané SAM.

Softwarový audit (nebo inventuru softwarových prostředků) využijete, když

 • potřebujete přesné a spolehlivé porovnání instalovaného softwaru s evidencí zakoupených licencí
 • nepoužíváte běžně auditní nástroj pro skenování klientských stanic a pravidelné vyhodnocování neoprávněně instalovaného softwaru
 • nevíte bez dlouhého zjišťování, kolik máte klientských stanic a uživatelů
 • nepřidělujete softwarové licence jednotlivým uživatelům nebo zařízením
 • uživatelé mají administrátorská práva pro instalaci softwaru
 • nemáte přesnou a aktuální (podrobnou) dokumentaci serverů
 • chcete se připravit na výročí smlouvy nebo nákup softwarových licencí
 • probíhají akvizice či dělení společnosti

Jakou zvolíme cestu?

 • Nejprve se shodneme, zda se audit má zaměřit pouze na desktopové prostředky, nebo na serverové produkty, či na úplnou infrastrukturu (jednotlivé inventury lze oddělit)
 • Také se můžeme omezit na konkrétní výrobce nebo konkrétní službu
 • Domluvíme se na způsobu zkoumání a nástroji, který se použije pro sběr dat
 • Budeme detailně ověřovat 100 % infrastruktury, nebo jen vzorky?
 • Dohodneme se o možném zapojení či přispění dodavatele – výrobce softwaru
 • Odhadneme rozsah a požadovanou součinnost, naplánujeme harmonogram projektu
 • Ověříme nabývací doklady a další dokumentaci k licencím a jejich evidenci
 • Zkontrolujeme, případně provedeme přiřazení licencí uživatelům a zařízením (a zařízení a uživatelů mezi sebou)
 • Vypočteme diference

Co vám to přinese?

 • Řádné a prokazatelné přiřazení softwarových licencí klientským zařízením a uživatelům
 • Vytvoření dokumentace serverů pro účely správy licencí (použitelné i pro další cíle)
 • Popis serverové infrastruktury a inventarizaci softwaru instalovaného na serverech
 • Analýzu serverové infrastruktury z pohledu licenčních nároků, optimální přiřazení softwarových licencí fyzickým serverům z licenčního poolu
 • Případné doporučení pro úpravu serverové infrastruktury s ohledem na optimalizaci softwarových licencí
 • Doporučení vhodného postupu pro odstranění rizik (chybějících licencí)

Licenční dopady změn v infrastruktuře IT

PRO MANAGERY

Když chceme nakupovat efektivně, musíme brát ohled nejen na nejbližší potřeby, ale také na plány, které s daným produktem máme nebo můžeme mít. Kolikrát o nich ještě nevíme prakticky nic, ale zkušený konzultant se umí dobře zeptat a pomůže nám pracovat s reálnou vizí. Při výběru řešení se tak obvykle dozvíme i to, jak bude fungovat, až dojde ke změnám, a rozhodnutí o nákupu tomu přizpůsobíme. Potom nás pohltí realita, vize jsou odsunuty „až přijde čas“ a informace o našem řešení otevřeném budoucím potřebám se vytratí. Není to škoda?

PRO ODBORNÍKY V IT

Určit přesně licenční požadavky na pokrytí dané softwarové služby je docela náročný úkol. Jakmile bereme v úvahu i její budoucí rozvoj, je to ještě o kousek komplikovanější. Když už se to podaří, je smutné potom zapomenout, nač jsme své řešení dimenzovali, pro jaká rozšíření a jaké změny připravili, s čím vším jsme počítali. Po čase nevíme, co ještě v rámci daných licencí můžeme udělat bez navýšení nákladů a co už bude znamenat nové nákupy. A zbytečně se omezujeme, nebo zbytečně utrácíme. Proto kromě vědomí, že „máme vše, co teď potřebujeme“, chceme zachytit písemně, kam můžeme dál.

Popis licenčních dopadů změn v infrastruktuře využijete, když

 • nakupujete licence pro řešení, které se má postupně rozvíjet, případně naopak zeštíhlovat
 • pořídíte licence (nejen serverové) včetně předplatného, které s sebou přináší rozličné výhody – a když už si je zaplatíte, chcete jich také pro sebe skutečně využít
 • chcete být více nezávislí na svém dodavateli softwaru nebo poradci pro nákupy
 • potřebujete změny často a rychle a nemáte chuť riskovat, ale ani čas čekat na výsledky licenčních konzultací

Jakou zvolíme cestu?

 • Co nejkratší. Při hledání optimálního řešení zaznamenáme všechny rozhodovací bloky a odpovědi v nich, které vedly k danému výběru licenční konfigurace i programu. Jakmile potom nastane některá z popsaných situací, rozcestník ukáže, zda jsme se na ni připravili, nebo jsou v cestě nějaká omezení
 • Tyto informace lze zrekonstruovat i zpětně, k nákupu, který byl uskutečněn již dříve – popsat, co všechno pořízené licence dovolují a při jakých změnách bude pravděpodobně nutné licenční pokrytí přizpůsobit

Co vám to přinese?

 • Úsporu času – rychlejší rozhodování a reakce
 • Úsporu peněz – maximální využití toho, co je již pořízeno, rozhodnuto, nasmlouváno  a co si už platíte
 • Zřetelnější včasnou představu o tom, čemu všemu, jakým situacím a potřebám se vaše infrastruktura dokáže poměrně bezbolestně přizpůsobit
 • Informace pro budoucí kvalifikované rozhodování (z míry využití „plánovaných výhod“ se lze poučit před dalšími nákupy)

Nástroje a procesy pro evidenci prostředků IT

PRO MANAGERY

Hodnota používaného softwaru je dnes cca dvojnásobná oproti hodnotě hardwaru. Přesto umíme hlídat spíše fyzické prostředky, jako PC, servery, telefony a další zařízení, ale inventura nehmotného majetku se buď vůbec neprovádí, nebo není dost věrohodná. Často scházejí nejen odborné znalosti, ale i nástroje. Nebo se používají jen částečně. I když je majetek nehmotný, bez kontroly se neobejde. A nehmotnému majetku sluší nehmotný – co nejvíce automatizovaný – dohled.

PRO ODBORNÍKY V IT

Evidence prostředků IT je to poslední, s čím byste chtěli a mohli „ztrácet“ čas. Protože je však nezbytná, vzhledem k ekonomickým hodnotám, které reprezentuje (ve své hmotné i nehmotné podobě), jde o to maximálně ji zefektivnit a pokud možno automatizovat. Toho lze s velkým úspěchem docílit s pomocí speciálních nástrojů – ale musí být dobře nasazeny a používány k průběžné správě softwarových licencí. Poradíme vám a pomůžeme nastartovat nebo restartovat jejich správné využití.

Konzultace k použití nástrojů a procesů pro evidenci prostředků IT využijete, když

 • je pro vás komplikované zjistit okamžité informace o softwarových licencích nebo infrastruktuře IT (počet stanic, počet serverů, počet uživatelů, počet licencí, přidělení licencí, atd.)
 • nepoužíváte auditní nástroj pro skenování klientských stanic a pravidelné vyhodnocení a likvidaci neoprávněně instalovaného softwaru
 • nepřidělujete zatím softwarové licence jednotlivým uživatelům nebo zařízením
 • nevíte, jak sledovat pohyby a využití licencí (najít nejen scházející, ale i volné licence)
 • netušíte, jaké všechny informace o licencích a jejich užití je nutné evidovat

Jakou zvolíme cestu?

 • Popíšeme podle vašich údajů současné řešení evidence prostředků IT
 • Provedeme revize a návrh úprav systému evidence prostředků IT s ohledem na cílový stav a úroveň zavedených procesů správy softwarových aktiv (Software Asset Management, SAM)
 • Vytvoříme podrobný UML diagram pro navržený stav inventárních systémů
 • Zkontrolujeme použití systémů podle metodiky pro evidenci licencí a nabývacích dokladů a poskytneme vám je, abyste se jimi mohli i nadále řídit

Co vám to přinese?

 • Získáte návrh řešení pro dlouhodobě udržitelnou správu softwaru pomocí systému evidence prostředků IT
 • Pomůžeme vám jej zavést do praxe a nastavit jeho podporu v nástrojích
 • Získáte osvědčenou a návodnou Metodiku evidence nabývacích dokladů a Metodiku evidence licencí pro zajištění korektních informací v nástrojích pro evidenci prostředků IT
 • Posoudíme vhodnost a nezbytnost nasazení podobných nástrojů podle potřeb vaší společnosti (Asset Inventory, Discovery, Metering, License Management, Contract Management a Deployment Management) a navrhneme odpovídající technologické řešení

Rámcová studie o stavu Správy softwarových prostředků (SAM)

PRO MANAGERY

Průběžná a plánovitá Správa softwarových prostředků (Software Asset Management, SAM) je jedinou reálnou cestou, jak dostat software po právní i ekonomické stránce pod kontrolu. Nevystavovat se rizikům konfliktu se zákonem, stejně jako nevyhazovat peníze za vícečetné pokrytí stejných požadavků. Samozřejmě si můžeme říct, že problémy, které neřešíme, nás netrápí. Jako bychom je ani neměli! Ovšem až nás něco nebo někdo přiměje je řešit, může být překvapení příliš silné. Tušíte, jak se vaší organizaci daří správa licencí? Kde jsou rizika, kde jsou příležitosti?

Za pár hodin o tom můžete mít zcela jasnou představu a ve vlastní režii.

PRO ODBORNÍKY V IT

Zavedení Správy softwarových prostředků by se nejlépe odehrávalo mávnutím kouzelné hůlky. Protože tou však běžná oddělení IT nedisponují, je pro ně takový projekt zakletá noční můra, kterou zarputile odhánějí pro dostatek jiných starostí.

Rámcová studie o stavu SAM dovolí rychle sesbírat základní informace, dát váhu kritériím a potřebám, přizpůsobit se možnostem organizace. S těmito údaji pak lze projekt poměrně přesně naplánovat, podle plánů a harmonogramů pro obě strany řídit, vést přímočaře k cíli a navrch ještě umožní porovnat stav před a po ukončení projektu.

Rámcovou studii o stavu SAM využijete, pokud

 • potřebujete systematicky uchopit správu softwarových prostředků a musíte začít od rozpočtu a plánu
 • chcete alespoň přibližně tušit, jak si stojíte v porovnání s ideálním stavem a v které z osmnácti různých oblastí SAM jste na tom nejhůře a nejlépe
 • odhadujete míru rizika, že nevyhovujete podmínkám legálního užití či máte naopak licencí zbytečně mnoho, a jeho finanční váhu
 • připravujete podklad pro porovnání stavu před zahájením projektu správy softwarových prostředků se situací po jeho dokončení
 • chcete dostat pod kontrolu softwarové licence a nevíte, kudy se nejlépe pustit do práce
 • organizace provádí akvizice a vy potřebujete určit, jaké budou mít důsledky v oblasti správy softwaru

Jakou zvolíme cestu?

 • Máme připraven standardizovaný dotazník SAM, který slouží jako hlavní zdroj informací pro vyhodnocení rámcové studie
 • Odpovědi na dotazník nevyžadují stoprocentní přesnost – stačí přiměřená dávka jistoty – je to za pár hodin hotové
 • Výstupy studie vám po zpracování podrobně vysvětlíme a představíme relevantním osobám v podniku
 • Zároveň s tím vás seznámíme s vlastní Metodikou SAM STEP – cestou pro koncepční zavádění procesů Správy softwarových prostředků

Co vám to přinese?

 • hodnocení všech podstatných oblastí správy softwarových prostředků
 • identifikování, případně i vyčíslení rizik, která v této oblasti hrozí vaší organizaci
 • identifikování slabých a silných stránek
 • možnost šetření opakovat a zhodnotit vývoj úrovně SAM
 • podklad pro rozhodování o dalším postupu v oblasti správy softwarových prostředků
 • cenové kalkulace pro vybrané služby z oblasti SAM

SAM-in-the-BOX

PRO MANAGERY

Software a lidské zdroje tvoří po čtyřiceti procentech nákladů na IT. Lidskými zdroji, zejména těmi vysoce specializovanými nebo vytíženými, je potřeba šetřit a se softwarem je potřeba zacházet specifickým způsobem, protože se nejedná o zboží, ale o udělené licence, jejichž legální využití vyžaduje dodržovat mnohá pravidla.

Nárazový softwarový audit a následné narovnání počtů licencí a užitého softwaru je poměrně pracná a někdy i nákladná záležitost s velmi krátce trvajícím efektem. Delšího efektu a odstranění rizik lze dosáhnout zavedením procesů a nástrojů Správy softwarových prostředků (SAM). Ty ovšem vyžadují dostatečně kvalifikovaný lidský zdroj pro průběžnou údržbu a pravidelné úkony.

PRO ODBORNÍKY V IT

Zavedením SAM přibývá do portfolia aktivit oddělení IT nová povinnost z oblasti profylaktických úkonů. Už nevíte, kam sáhnout, abyste tuto další nezbytnou funkci dokázali personálně obsadit? Je to možná jen na část úvazku, ale kvalifikační požadavky na tuto roli jsou poněkud rozporuplné.

SAM je zčásti úředničina, údržba záznamů a kontrola procesů, ale vyžaduje kvalifikaci z IT oblasti – porozumění produktům, licenčním podmínkám, nástrojům automatizované evidence atd. A také spolupráci s oddělením či osobami s kompetencí HR a nákupy.

Spolehlivým a finančně přijatelným řešením může být částečný nebo úplný outsourcing této služby.

Externí správu softwarových prostředků (SAM-in-the-BOX) využijete, pokud

 • Nemáte chuť se starat o softwarové licence, a přesto nechcete riskovat
 • Nemáte volnou personální kapacitu pro vytvoření role specialisty na licence a garanta SAM
 • Vaše prostředí IT je příliš malé na to, aby bylo ekonomicky rozumné disponovat vlastním specialistou a garantem SAM s dostatečnými odbornými znalostmi

Jakou zvolíme cestu?

 • Dohodneme se na tom, jaké aktivity Správy softwarových prostředků budeme v rámci služby SAM-in-the-BOX zajišťovat
 • Zrevidujeme současné procesy a nástroje evidence prostředků IT
 • Společně zajistíme vzdálený přístup k těmto nástrojům pro naše správce
 • Domluvíme si informace, které budeme od vás potřebovat, způsob jejich vzájemného předávání a kontroly, komunikační cesty

Co vám to přinese?

 • Minimalizaci rizik spojených se softwarovými prostředky
 • Pohodlný přístup k vysokým odborným znalostem a širokým praktickým zkušenostem za minimálních nákladů
 • Zajištění korektní evidence dokladů, licencí, uživatelů, klientských stanic, serverů a přiřazení licencí
 • Optimalizaci licenčních nákladů a jejich využití