Jan Horný

technický a licenční specialista ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Jan Horný

Fenomén Windows 7

Také jsem původně zamýšlel psát o tom, jak je Beta Windows 7 jedinečná, úžasná… prostě skvělá, ale toho je v časopisech, na Internetu i mezi lidmi již dost. Zkusil bych se tedy podívat na nový systém trochu jinak, zejména pak zohlednit již více než šestitýdenní osobní zkušenost.


Jistota fungující infrastruktury

Přes obrovské investice do IT technologií, k nimž sahají mnohé podniky, se často stává, že scházejí zrovna ty prostředky, které by zbavily oddělení IT množství každodenních rutinních operací, umožnily jistější předvídání potenciálních problémů a předcházely jim, nebo je alespoň umožnily řešit mnohem cíleněji a rychleji, popřípadě automatizovaně. Přitom ale zdaleka nejde jen o automatizaci správy IT prostředí, ale o to, skloubit všechny podnikové systémy do funkčního dynamického celku.


Office 2007 a Vy

Každá organizace, která využívá produkty IT pro kancelářskou práci (a to jsou dnes už prakticky všechny podniky a instituce), si ráda volí zavedený standard. To má svou logiku: je vyšší pravděpodobnost, že je budou umět používat vaši současní i noví zaměstnanci, takže se nebudou po nástupu neproduktivně zdržovat zvládáním těch nejzákladnějších nástrojů pro činnost, za kterou berou plat, a také vaši klienti, partneři, úřady či nadřízení budou od vás snadno moci přebírat dokumenty všeho druhu. V našem státě je od dob „roztáčení českých kol a koleček čtyřmi koňmi z jedné stáje“ (parafráze na reklamní slogany kampaně pro nejstarší verze Microsoft Office zkraje devadesátých let minulého století) standardem pro tento typ aplikací Microsoft Office. Je to ovšem pěkně dynamický standard! Mění se vzhled, mění se formáty, mění se edice, všechno se mění. Nejviditelnější změnu prodělal Office při cestě k aktuální verzi 2007. I ona se však postavila na dráhu standardu, tak je nejvyšší čas zamyslet se, jestli se k němu přidáte, nebo chcete zářit jako sólista.


Windows Vista a Visual Studio

Velice často se setkáváme s dotazy, jak běhají jednotlivé verze Visual Studia na desktopovém operačním systému Windows Vista, který přinesl s novou modernější architekturou i určité potíže s kompatibilitou starších aplikací.


ERA 3.0 evoluce nebo revoluce?

Jsou chvíle, kdy vás software rozradostní a potěší. Povedlo se to i v deštivých podzimních dnech produktu ESET Remote Administrator (ERA). Bezpečnostní systémy ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus perfektně chrání servery i desktopy v síti. Na spolehlivost a úspěšnost ochranného řešení nemá ovšem vliv jen kvalita samotného produktu, ale také správa celého prostředí. Důležité je, zda máme všude nainstalováno, zda je všude aktuální verze, zda se aktualizuje, zda se prostě ochrana skutečně řádně používá, nebo je jen koupená, špatně nasazená, zastaralá, nefunkční. Chcete mít jistotu?


Z léta do podzimu jedině balónem…

Na jaře připlula velmi elegantní nová verze vlajkové lodi kanadské společnosti Corel – CorelDRAW. A my mohli při pohledu na krabici s reinkarnovaným symbolem zvolat: „Balón je zpátky!“. Prolétněme se s ním tedy trochu po produktech společnosti Corel a v závěru se sneseme níž, abychom si trošku prohlédli nový CorelDRAW z Graphics Suite X4.


SQL Server 2008 jasná zpráva o licencích

Tento článek popisuje především různé edice SQL Serveru 2008, včetně těch nejspecifičtějších (Express, Developer Edition, Compact Edition…). Pohlíží na ně tentokrát zejména z licenčního hlediska. Navazuje na povídání o licenčních pravidlech sepsané ještě k předchozí verzi. A patří k němu ještě další díly seriálu o SQL Serveru. Najdete je v pravém sloupci po otevření článku. Počtěte si v nich nebo nás kontaktujte. Vždycky je dobré ujasnit si požadavky na licence už ve chvíli, kdy navrhujete architekturu řešení, abyste pak třeba nebyli zaskočeni finančními důsledky příliš rozkošatělého, s grácií dimenzovaného projektu.


Microsoft Expression 2

Umíte si představit, oč by byl IT svět krásnější, barvitější, veselejší, pohodlnější a dokonce i užitečnější, kdyby vývojáři aplikací a designéři rozhraní (zhusta opravdoví grafičtí umělci a méně technici) našli společnou řeč a dokázali se spolu snadno domlouvat o převedení dobrých nápadů do reálné prezentační vrstvy? Microsoft jim k tomu pořídil „překladový slovník“ a „urychlovač komunikace“. Je jím popisovaná sada nástrojů pro grafiky, designéry webových i desktopových uživatelských rozhraní a práci s multimédii.


Windows Product Activation

Microsoft v poslední době investuje nemalé částky do ochrany svého softwaru, která přitom má být co nejvstřícnější jak k podnikovým, tak domácím legálním uživatelům a život chce výrazně ztrpčovat jen těm, co za software neplatí. Aby vás nechtěně nezasáhla, tomu chceme pomoci. Celý text bude pojednávat o operačních systémech, kde se Microsoft s aktivacemi „vyřádil“ nejvíce. Všechny edice bez ohledu na licenční program jsou u Windows Vista i Windows Serveru 2008 opatřeny povinnou aktivací. Aktivací se rozumí vytvoření vztahu mezi konkrétním produktovým klíčem a konkrétním zařízením, na kterém daný operační systém běží.