Vývoj IT světa je překotný. V činné službě jsou ještě mnozí z nás, co zažili pravěk děrných štítků, magnetických pásek a disket, které měly (no vážně!) průměr osm a půl palce a kapacitu udávanou v kilobytech. Zároveň jsou v mnoha firmách na řídících či výkonných pozicích i ti, kteří jsou o celou lidskou a o několik počítačových generací mladší. Odhadovat vývoj IT na více než 5 let dopředu je vskutku nespolehlivé. Přitom ale v životě a přežití mnoha podniků libovolných oborů závislost na službách, které uživatelům (zaměstnancům či zákazníkům) poskytují prostředky IT, vytrvale narůstá.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
LicenceLicence
13.09.2010 12:00:0013.09.2010 12:00:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Praktické rady pro snadnější financování IT

Vývoj IT světa je překotný. V činné službě jsou ještě mnozí z nás, co zažili pravěk děrných štítků, magnetických pásek a disket, které měly (no vážně!) průměr osm a půl palce a kapacitu udávanou v kilobytech. Zároveň jsou v mnoha firmách na řídících či výkonných pozicích i ti, kteří jsou o celou lidskou a o několik počítačových generací mladší. Odhadovat vývoj IT na více než 5 let dopředu je vskutku nespolehlivé. Přitom ale v životě a přežití mnoha podniků libovolných oborů závislost na službách, které uživatelům (zaměstnancům či zákazníkům) poskytují prostředky IT, vytrvale narůstá.

Význam IT a potřeba udržet infrastrukturu na velmi vysoké úrovni spolehlivosti, flexibility a agility stoupá rychleji, než stačíme vnímat. To, co byl dříve projekt na několik let, musí dnes běhat za pár týdnů. To, co jsme se v klidu učili měsíce, musíme zvládnout po několika minutách zácviku. To, co se dřív rok zvažovalo, rok připravovalo, rok implementovalo, rok školilo a rok přestávalo používat pro zastaralost, to se dnes může za stejný čas otočit i třikrát (a týká se to jak softwarových, tak hardwarových komponent). Proto je tak trochu ošemetné a trochu zbytečné plánovat praktická řešení s výhledem delším než pět let.

Nebojte se vybírat

Stejný úhel pohledu doporučuji i při hledání správného licenčního programu. Microsoft nabízí rovnou celý tucet a jeden navrch. Ale než se vyděsíte dilematem složité volby, potěším dvěma zprávami:

 1. Ne všechny produkty lze za všech okolností pořídit libovolným z oněch způsobů (tím se výběr občas zúží třeba na polovinu).
 2. Ať vyberete, jak vyberete, z hlediska dlouhodobé perspektivy cca 6-8 let odvedete na poplatcích za licence Microsoft vždy prakticky stejné peníze, takže hlavním kritériem volby je vyhovující cashflow a momentální situace podniku. A proto, že neprovozujeme IT věštírnu, která by nám prozradila, jak se vůbec bude software pořizovat a platit za pět let ode dneška, dává smysl vybírat si ty cesty, které budou nejvýhodnější momentálně, a zbytečně si nekomplikovat život ohledy na dalekou budoucnost.

Nepřehlížejte TCO

Jako další kritérium volby licenčního modelu bych si dovolila připomenout oblíbený obušek z pytle ekonomů – a tím jsou TCO, total costs of ownership, celkové náklady na vlastnictví. V našem případě samozřejmě celkové náklady na vlastnictví, tedy nejen pořízení, ale i provoz (!) podnikové IT výbavy. Neměli bychom zapomínat, že sem kromě ceny hardwaru a softwarových licencí patří také

 • mzdové náklady
  • a opět nejen náklady IT oddělení,
  • ale občas také náklady na prostoje uživatelů, kteří nemohou zrovna pracovat, protože si svévolně upravovali svá PC, něco vyvedli a teď čekají, až dorazí dobroděj z IT a sejme z nich kletbu nefungujícího počítače,
 • náklady na školení uživatelů i podnikových IT profesionálů
 • náklady na administrativu spojenou s požadavky autorského práva (které ukládá povinnost kdykoli věrohodně prokázat, že dodržujeme podmínky licence autorem udělené)
 • náklady na bezpečnost celého řešení
  • nejen proti útokům zvenčí, ale i těm ještě nebezpečnějším: zevnitř,
  • ale také proti pádům z nejrůznějších důvodů (sem přijde další strašidelná zkratka DRP – Disaster Recovery Plan)
 • náklady na financování celého řešení (ekonomové dobře vědí, že peníze mají různou hodnotu a že je velký rozdíl mezi těmi, které utratíte jako investici a které jako provozní náklady, a těmi, které máte a které si musíte třeba půjčit v bance)

Respektujte všechny parametry

Závěry, které na hlavy nebohých CIO, šéfů IT oddělení, správců sítí a jiných odborníků zodpovědných za pořízení licencí padají, jsou tedy jasné. Nestačí říct: OEM za tolik, krabice za tolik, licence za tolik a Software Assurance za tolik. Nestačí porovnat nabídky několika dodavatelů a vybrat si tu za nejméně peněz. Dost možná nabízí také nejméně muziky a podstatně horší poměr cena/výkon, než budete potřebovat, abyste v úloze podnikového IT managera přežili a obstáli.

OEM a krabice umí prý nakupovat každý. Ne každý ale při tom přesně ví, co dělá. Často si neuvědomí, že software pořízený jako OEM je zcela svázán s osudem daného stroje a licence zaniká nejen s vyřazením, ale také s ukradením, rozbitím či jinou ztrátou hardwaru. Krabice zase vyžaduje individuální instalace a aktivace pokaždé, což může být při několika desítkách počítačů na jedny IT ruce nepřekonatelné množství práce, zvláště má-li být provedena narychlo a neplánovaně, jako třeba po zavlečení virové nákazy do podnikové sítě, která způsobí sněť na jednotlivých PC rozesetých marnotratně po celé republice. Oba zmíněné typy nákupů navíc nemají zdaleka tak bohatou škálu udělených práv k užívání jako multilicenční varianty (jinými slovy, nesmí se s nimi toho dělat tolik – například provozovat je na vzdálených zařízeních, serverech, ať už terminálových, nebo hostujících virtuální desktopy).

Multilicenční modely toho nabízejí více a na zmíněné TCO mají mnohem pozitivnější vliv.

A vybírejte si...

Základní úhly pohledu na volbu licenčního modelu jsme se pokusili shrnout do tabulky, která se snaží udržet balanc mezi srozumitelností a přesností. Pochybovat lze s úspěchem o obojím, ale pro začátek to, myslím, stačí. Konkrétní řešení konkrétních potřeb konkrétního podniku si vyžaduje hlubší znalosti modelů i požadavků. Proto je potřeba hledat vhodnou cestu společně. Stejně jako někteří naši partneři umějí implementovat ERP řešení, migrovat domény či zavádět portály, umíme my optimalizovat cesty k pořízení a správě softwarových licencí. Samostudium není v této věci příliš efektivní, buď zůstanete na povrchu, nebo ztratíte nabýváním vědomostí příliš mnoho času (my se mu věnujeme už více než 19 let), a ten byste v zájmu své mateřské firmy měli raději věnovat co nejpreciznější formulaci byznys požadavků. Když totiž skutečně víte, co chcete, není zdaleka tak těžké toho dosáhnout. To je generacemi prověřený fakt.

Jisté je, že kdyby existovalo jediné, pro všechny správné řešení licenčních potřeb, nebude jich Microsoft udržovat třináct. (Modifikace, které nejsou v tabulce zahrnuty, se týkají firem, které mají buď více než 250 počítačů, nebo patří jako pobočky k firmám, které jich tolik mají. My je samozřejmě známe taky, ale asi by vás nebavil softwarový QUAS, který by byl celý jen o licencích :-).) I docela jednoduché produkty pak mohou v ceníku narůst přes 1000 řádků – a v těch se vyznat vyžaduje nějakou tu znalost a praxi. My se rádi postaráme, abyste se v ceníkové džungli neztratili a dokázali si vybrat řešení, které vám udělá nejlepší službu.

kliknutím zobrazíte PDF dokument (148 kB) s tabulkou