IT zázemí každého podniku je svým způsobem službou. A jako službu jej lze i financovat, což je velmi zajímavé z pohledu hospodaření s náklady podniku. Představte si, že můžete IT technologie řešit podobně jako auta na operativní leasing! To nemluvíme pouze o počítačích, ale také o softwaru. Ovšem pronájem, leasing, poskytnutí softwaru třetí straně mají svoje specifika, protože se jedná o licence, nikoli o tradiční zboží. Chcete-li rozvíjet praktický pohled na IT jako na komplex služeb (ať již v roli jejich dodavatele či uživatele), zde se dozvíte více.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
LicenceLicence
11.03.2008 10:30:0011.03.2008 10:30:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Jak namíchat Koktejl snů (o fungujícím IT ;-))

Staráte se někomu o IT? A posloucháte věčné nářky na to, jak je ten hardware i software drahý a jak se špatně účtuje, odepisuje, jak je těžké udržet přehled a zvolit správnou cestu k pořízení? A přitom to všechno uživatele vůbec nezajímá! Nejde mu o to, tohle vybavení mít, úplně postačí, bude-li mu sloužit! A hlavně když se o to nebude muset starat sám.

Služba: to je dnes klíčový pojem pro každého managera, který se zamýšlí nad tím, co IT poskytuje jeho společnosti. Podnikové IT zajišťuje služby, které podporují či dokonce umožňují fungování firmy. Ale celé IT zázemí může být samo o sobě službou. Nebo kombinací vlastní práce, aktivit a majetku podniku se službou či řešením poskytnutým zvnějšku. Chcete takové řešení nabízet?

IT mix pro vaše klienty

IT mix pro vaše klienty

To své řešení můžete postavit na libovolné kombinaci. Třeba využívat zařízení a software, který má uživatel u sebe, a jeho funkčnost vylepšit o další možnosti, které přinese software poskytovaný jako služba od vás. Touto cestou může i nevelká firma získat přístup k velice robustním a sofistikovaným řešením, jejichž realizace by jinak byla příliš nákladná. A to ani nemluvíme o jejich údržbě a správě, náročné na odborníky se specializovanými znalostmi.

Služby, které umožňují využívat cizí (tedy dodavatelův :-)) hardware a software, jsou dobře známy ve webovém světě. Zde je hosting obecně rozšířenou praxí, která se zrodila v době, kdy v bodech s dostatečně rychlým připojením vznikala logicky tlačenice všech, kdo chtěli být „u toho“. Tehdy se vyvinul koncept sdílení silného stroje s výbornou konektivitou více klienty, kteří tak všichni získali rychlou cestu do Internetu. Požadavky na hostované řešení se v čase měnily – a především rostly. Někteří klienti chtěli mít své servery výhradně pro sebe. Také se ukázalo, že rychlé připojení nestačí. Bylo potřeba chránit webové aplikace před útoky, před výpadky proudu, před havárií systému. Všechna tato ochrana si vyžaduje další a komplikovanější infrastrukturu, ale i tu může opět sdílet více klientů. Současní poskytovatelé služeb běžně mívají ve svých datových centrech jak zařízení dedikovaná jednotlivým velkým klientům, tak zařízení sdílená více zákazníky, kteří prostě jen využívají možnosti daného řešení.

Jako službu můžete ale nabídnout také třeba kompletní webovou prezentaci firmy, elektronický obchod, e-mailovou komunikaci včetně sdílených kalendářů, správu důležitých serverů či stanic, atd. Možností je mnoho a stále přibývají, jak potřeby uživatelů rostou a IT prostředí se stává složitějším, takže je téměř nemožné držet si vlastní odborníky na všechny aspekty. A k tomu navíc můžete přijít s velmi zajímavým řešením plateb. Software nebo i hardware můžete pronajmout a tyto náklady také zahrnout do ceny za služby placené pravidelným měsíčním poplatkem.

Vůbec hledisko financování podnikového IT je zajímavým a důležitým podnětem při rozhodování o jeho podobě a případném outsourcingu nebo využití hostingových služeb, které dnes už zdaleka nejsou jen o webových stránkách. Představte si, že můžete IT technologie řešit podobně jako auta na operativní leasing!

Tato možnost se otevírá i v oblasti softwaru poskytovatelům služeb, kteří mají uzavřenu smlouvu SPLA (Service Provider License Agreement). Podle ní se za použití příslušného softwaru odvádí měsíční platba přesně podle toho, kolik uživatelů jej mohlo využívat nebo na kolika procesorech jim byl dostupný. Je to řešení velmi ekonomické, nabízí vždy cestu k nejnovějším verzím softwaru a výborně se škáluje podle reálných potřeb. Poskytovatelé mohou tímto způsobem ošetřit licenční pokrytí jak pro sdílená řešení (zde je to JEDINÁ legální cesta), tak pro řešení dedikovaná konkrétním zákazníkům (zde je možná i varianta, že si příslušné licence pořídí zákazník sám, nebo je obstará outsourcer jeho jménem.)

U toho posledního se trochu zastavíme. Mezi IT veřejností není úplně dostatečně znám fakt, že dodavatelé služeb si nemohou nakoupit běžné licence produktů Microsoft (trvalé například) a ty poskytnout svým zákazníkům. Přitom již celá léta to výslovně zakazují ustanovení licenčních smluv, ať jde o OEM, krabicová balení či multilicenční smlouvy a bez ohledu na to, jestli se služba tváří jako pronájem, zápůjčka, či jen možnost občasného použití – za peníze či bez úplaty!

Jediný povolený způsob, jak poskytnout určité řešení, které využívá produktů Microsoft, více uživatelům, různým, navzájem nezávislým zákazníkům, kteří je budou „sdílet“, je smlouva SPLA.

Poskytovatelem služeb z pohledu této smlouvy, tzv. SPLA Providerem (či Service Providerem), se může stát pouze společnost, která je registrovaným či certifikovaným partnerem Microsoft a splní určité kvalifikační podmínky pro nabídku programu poskytování služeb. O tom všem si s vámi můžeme kvalifikovaně popovídat a především vám pomoci zrealizovat vaše obchodní záměry. DAQUAS je totiž nejen tradiční vrcholový specialista na licenční otázky, ale od letoška také první tuzemský SPLAR – prodejce s oprávněním uzavírat s poskytovateli služeb smlouvy SPLA, o kterých jste se v článku dočetli. Máte-li zájem, ozvěte se!

I v nové (další) roli zůstává DAQUAS tím, čím vám byl vždy: Příjemným rozhraním mezi člověkem a jeho softwarem.