Licence

Licence jsou klíčovým pojmem pro používání intelektuálního vlastnictví, které je ztělesněno (a na nosičích přímo zhmotněno) v softwaru. Protože ony jsou dělicí linkou mezi legálním užíváním, krádeží, přestupky z nedbalosti a prostou chybou z neznalosti a protože se za jejich použití (případně za jejich absenci, tam kde mají po právu být) platí penězi (a obvykle ne málo), věnujeme jim maximální pozornost. Tato oblast je naší doménou od počátku fungování firmy DAQUAS (zal. 1991) a protože se jí věnujeme soustavně, poctivě a se zájmem, jsme v ní na našem trhu jednoznačně nejlepší. O své vědomosti se občas dělíme na tomto veřejně dostupném fóru a vždycky je sdílíme se svými klienty.

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Licence

SQL Server 2008 jasná zpráva o licencích

Tento článek popisuje především různé edice SQL Serveru 2008, včetně těch nejspecifičtějších (Express, Developer Edition, Compact Edition…). Pohlíží na ně tentokrát zejména z licenčního hlediska. Navazuje na povídání o licenčních pravidlech sepsané ještě k předchozí verzi. A patří k němu ještě další díly seriálu o SQL Serveru. Najdete je v pravém sloupci po otevření článku. Počtěte si v nich nebo nás kontaktujte. Vždycky je dobré ujasnit si požadavky na licence už ve chvíli, kdy navrhujete architekturu řešení, abyste pak třeba nebyli zaskočeni finančními důsledky příliš rozkošatělého, s grácií dimenzovaného projektu.


Licence v rodině (System Center)

Rodinu System Center tvoří produkty umožňující včas plánovat, udržovat, spravovat a optimalizovat IT prostředí. Prostředí, které je stabilní a zároveň adaptabilní. To není protimluv, to je zásadní požadavek, před kterým dnes většina IT oddělení stojí. V tomto článku se ale budeme zabývat spíše tím, jak si tyto výtečné pomocníky pořídit do svých služeb a jaké licence k tomu budeme potřebovat.


Co byste také měli vědět o SQL Serveru

Všechno, co jste kdy chtěli či potřebovali vědět o licencích Microsoft SQL Serveru. Přesně řečeno, není to úplně všechno, co se o nich dá říct, ale i tak je to pravděpodobně mnohem více, než jste se kdy o licenčních otázkách chtěli dozvědět. SQL Server má nejbohatší možnosti licenčních řešení, protože je to (zatím) jediný produkt mezi všemi produkty společnosti Microsoft, který je zařazen do dvou z devíti licenčních modelů (Server/CAL a Per Processor). Přitom je to klíčová aplikace mnoha podnikových řešení, a proto je potřeba znát, jak ji provozovat legálně.


Je jaro, kvetou předzahrádky – a co váš Forefront?

Sofistikované antivirové řešení pro stanice i servery pod hlavičkou Microsoft má jméno Forefront a postupně si získává víc a ví příznivců, kteří si uvědomují, že není důležité jen, jak kvalitní je antivir a jak často výrobce updatuje virové definice, ale především to, zda můžeme v kterémkoli okamžiku s jistotou prohlásit, že je řešení na všech stanicích nainstalované, funkční a aktualizované. Forefront pro servery přichází také s výhodnou ideou využití kombinace antivirových enginů různých výrobců. Na řešení Forefront ovšem tento článek nahlíží především z neotřelého pohledu licencí.


Jak namíchat Koktejl snů (o fungujícím IT ;-))

IT zázemí každého podniku je svým způsobem službou. A jako službu jej lze i financovat, což je velmi zajímavé z pohledu hospodaření s náklady podniku. Představte si, že můžete IT technologie řešit podobně jako auta na operativní leasing! To nemluvíme pouze o počítačích, ale také o softwaru. Ovšem pronájem, leasing, poskytnutí softwaru třetí straně mají svoje specifika, protože se jedná o licence, nikoli o tradiční zboží. Chcete-li rozvíjet praktický pohled na IT jako na komplex služeb (ať již v roli jejich dodavatele či uživatele), zde se dozvíte více.


Licence Windows Server 2008 jako na talíři

Velmi rozsáhlé pojednání o licenčních otázkách provozu Windows Serveru 2008 ve fyzickém i virtuálním prostředí srozumitelně popisuje také mnohé pojmy, kolem nichž se serverová licenční politika společnosti Microsoft nezadržitelně točí. Pokud vás po přečtení textu přepadnou závratě, netrapte se více dalšími samostatnými pokusy o proniknutí do problematiky licencí a pořizujte je tam, kde tomu odborníci rozumějí. Licenční specializace společnosti DAQUAS je na takové úrovni, že si vozíme ocenění vyhrazená pro nejlepší partnery Microsoft na světě – a přitom o licencích mluvíme česky!


Chcete využít bohatou tetičku? (cesta ke smlouvám Microsoft Select)

Firmám, které mají nejméně než 250 a raději alespoň 500 počítačů, nabízí společnost Microsoft zvláštní modifikace multilicenčních smluv s výhodnějšími podmínkami (zejména cenovými). Pokud takovou smlouvu mají uzavřeny vaše zahraniční mateřské, sesterské či dceřiné firmy, můžete se k nim připojit a získat tak výhody „velkých“ smluv Select či Enterprise Agreement.


Co je to Software Assurance?

Pokud pořizujete software společnosti Microsoft, museli jste se už jistě setkat s pojmem Software Assurance. Je to terminus technicus a nám bohemistům nenavozuje úplně jasnou představu obsahu. Angličané ale na tom nejsou o mnoho lépe, protože ten obsah bývá jednak značně komolen různými interprety – a nedosti na tom, on se ještě stále vyvíjí a mění. Tak zůstává Software Assurance zahalena tajemstvím, a to přesto, že je velmi významnou součástí konceptu licenční politiky společnosti Microsoft, a že nejde o žádnou „žhavou novinku“. Software Assurance (SA) kompletně nahradila jednorázové upgrady programového vybavení už 1. 10. 2001.


Typy multilicenčních smluv Microsoft

Mnoho lidí se domnívá, že licenční politika společnosti Microsoft je naprosto příšerná. Někteří členové našeho týmu se jí intenzivně věnují již přes 17 let (což je nejspíš déle, než kdokoli v Microsoftu nejen u nás, ale i v Redmondu). A tak víme, že je v podstatě nejlepší, jaká může být, vzhledem k tomu jaké portfolio produktů a zákazníků se pokouší obsáhnout. Lepší už to nebude, chtělo by se zvolat s Jackem Nicholsonem. Než vás pečlivé studium licenční problematiky přivede do „Kukaččího hnízda“ (abychom připomněli další z jeho úžasných rolí), vydejte se k nám. Naučíme vás, jak licenční politice Microsoft porozumět a jak si v ní správně vybírat.