Vývojářské nástroje jsou téměř nejstarší softwarovou skupinou, kterou společnost Microsoft prodává. Za čtyřicet roků se od prvního interpretu jazyka Basic leccos posunulo. Klíčový balík produktů a služeb je Visual Studio a jeho prodejní modely se v uplynulých deseti letech výrazně nemění. Většina vývojářů kupuje elektronické licence Visual Studia včetně předplatného MSDN, které slouží jako Software Assurance a obsahuje mnoho vývojářských služeb včetně softwaru pro vývoj a testování (DevTest), v běžných licenčních modelech OPEN, případně ve smlouvách pro velké podniky (Enterprise Agreement). Poslední dobou ale velmi rychle roste prodej formou netrvalé licence pořizované pomocí cloudového předplatného.

externí autořiexterní autoři
LicenceLicence
08.12.2017 11:56:0008.12.2017 11:56:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Visual Studio Cloud Subscriptions

Vývojářské nástroje jsou téměř nejstarší softwarovou skupinou, kterou společnost Microsoft prodává. Za čtyřicet roků se od prvního interpretu jazyka Basic leccos posunulo. Klíčový balík produktů a služeb je Visual Studio a jeho prodejní modely se v uplynulých deseti letech výrazně nemění. Většina vývojářů kupuje elektronické licence Visual Studia včetně předplatného MSDN, které slouží jako Software Assurance a obsahuje mnoho vývojářských služeb včetně softwaru pro vývoj a testování (DevTest), v běžných licenčních modelech OPEN, případně ve smlouvách pro velké podniky (Enterprise Agreement). Poslední dobou ale velmi rychle roste prodej formou netrvalé licence pořizované pomocí cloudového předplatného.

Cloud Subscriptions – nový model pořízení tradičního Visual Studia

Visual Studio Cloud Subscriptions je název Visual Studia pořizovaného formou předplatného prostřednictvím platby v rámci cloudu Azure. Obsahem a funkcemi se nijak neliší od tradičního Visual Studia či Visual Studia s MSDN Subscription. Cloudové předplatné je poskytováno vždy formou netrvalé, pronájmové licence. Nabízí obě klíčové edice Visual Studia:

 • Visual Studio Professional
 • Visual Studio Enterprise

Pro pořízení je nutné mít nejprve aktivní subskripci Azure, jelikož platba je s ní provázána. Preferovaná cesta nákupu vede rukama partnera v modelu CSP (Cloud Solution Provider).

Roční nebo měsíční?

Na stránkách https://marketplace.visualstudio.com/ uvidíte vždy dvě varianty pro každou z edic:

Roční předplatné obsahuje vše, co tradiční MSDN, tzn. zejména Dev/Test software, kredity pro využití Azure, školení, technickou podporu atd.

Měsíční předplatné poskytuje pouze samotné Visual Studio doplněné o přístupovou licenci pro uživatele VSTS (Visual Studio Team Services). Pořízení měsíčního předplatného je vhodné pouze pro jednorázové a krátkodobé projekty. Při ceně edice Professional 45 USD/měsíc se 12 měsíčními platbami dostaneme na 540 USD, což je cena ročního předplatného, které obsahuje mnoho služeb a softwaru navíc.

Cena menší než u tradičních licenčních modelů, obsah stejný

Zajímavé je porovnání nákladů dlouhodobého vlastnictví Visual Studia v tradičních licenčních modelech trvalého charakteru jako OPEN, OPEN VALUE, případně netrvalého OPEN VALUE SUBSCRIPTION v porovnání s Visual Studio Cloud Subscriptions. Podívejme se na dlouhodobé náklady za nejprodávanější edici, Visual Studio Professional včetně MSDN Subscription. Jak již bylo řečeno, roční netrvalé Visual Studio Cloud Subscription je ekvivalent tradičního trvalého Visual Studia včetně MSDN předplatného. Co zaplatíme v různých modelech po šesti letech při nákupu jedné zcela stejné licence? (Orientační koncové ceny v EUR)

 • OPEN: Platba vždy po dvou letech, první dva roky za licenci a Software Assurance, dál už jen za SA
 • OPEN VALUE: Tříletá smlouva s rozloženou platbou, první tři roky L+SA, další jen SA
 • OPEN VALUE SUBSCRIPTION: Pronájem v rámci tradiční OVS licence, trvalá roční platba
 • CLOUD SUBSCRIPTION: Pronájem v rámci cloudového předplatného, trvalá roční platba prostřednictvím Azure

Tabulka obsahuje orientační koncové ceny jedné licence Visual Studio Professional včetně všech výhod (MSDN) Subscription v EUR. Levý sloupec jsou vždy výroční platby, pravý ukazuje kumulaci v rámci 6 let. Je zde pěkně vidět, že se Cloud Subscription liší od ostatních modelů a jeho vstupní náklad je nejnižší, ovšem i dlouhodobě vychází výhodně.

Jak je to možné? Vysvětlení je poměrně jednoduché. Microsoft začíná preferovat prodej cloudových licencí a cloudových modelů a v těchto modelech sjednotil celosvětově ceny. Na rozdíl od tradičních modelů, kde se ceny liší podle kontinentů, takže jsou v eurozóně vyšší než v USA, je cena cloudového předplatného všude stejná. Ta severoamerická. Krom toho lze očekávat, že tradiční modely Open nechá Microsoft na cestě k zjednodušení obchodní politiky v nedaleké budoucnosti zaniknout, takže jejich šestiletá perspektiva je už spíše jen teoretická…

TFS user CAL a Visual Studio Team Services

Malá poznámka k pořizování přístupové licence CAL k Visual Studio Team Foundation. Nově platí, že uživatel, který zaplatil za přístup (user access) do Visual Studio Cloud Services (VSTS), což je cloudová obdoba Visual Studio Team Foundation Serveru, má zároveň i licenci TFS CAL na on premise server. Cena VSTS user access je však přibližně 6 EUR na měsíc, cena TFS CAL v Open Value Subscription je 153 EUR na rok, a to už je pořádný rozdíl. Dost dobrý důvod pro to, aby se jeden seznámil s moderními způsoby pořizování licencí, co říkáte?

Jak koupit, aktivovat, používat

Visual Studio Cloud Subscriptions se pořizuje formou cloudového předplatného platbou přes subskripci Azure. V té nemusí běžet nic jiného. Zákazníkům doporučujeme kontaktovat některého z partnerů modelu Microsoft Cloud Solution Provider a od něj licence pořídit. Partner vše zajistí včetně veškeré logistiky založení a propojení subskripce Azure a aktivace Visual Studií.

Co se při tom děje? Je potřeba…

 1. Založit subskripci Azure, která je otevřena/připravena pro účtování. (Pokud už Azure využíváte, můžete rovnou přeskočit k bodu 2.)
 2. Na https://marketplace.visualstudio.com/ vybrat požadovanou edici Visual Studia a frekvenci předplatného (roční/měsíční).
  Po kliknutí na „Buy“ systém nejprve bude chtít navázat platbu na správnou subskripci Azure.
 3. Zvolit požadovaný počet licencí, které se budou účtovat.
 4. V administrátorském portálu Visual Studia Subscription přiřadit tyto licence konkrétním vývojářům.
  Vývojáři pak dostanou pozvánku do https://my.visualstudio.com/, kde získají přístup k downloadu.
 5. Zároveň bude jejich ID validní pro aktivaci Visual Studio IDE po dobu aktivního předplatného.
 6. Pokud vývojář Visual Studio nepotřebuje nebo odejde ze společnosti, administrátor mu ho v administračním nástroji odejme nebo ho přidělí někomu jinému.
 7. Pokud není Visual Studio Cloud Subscriptions obnoveno, tj. zaplaceno na další období, do měsíce se vývojáři deaktivuje přístup k benefitům na https://my.visualstudio.com/ a také Visual Studio IDE přejde do časově omezeného trial módu. Není možné je plně používat, jelikož licence expirovala. V souladu s licenčním ujednáním je vývojář povinen software odinstalovat.

Kdo vám poradí

Jiří Burian, https://www.linkedin.com/in/jiribur/