Zajišťujete návrh, vývoj, testování nebo provoz aplikací svých či dodaných třetími stranami? Pak potřebujete znát předplatné MSDN. Slouží jako Software Assurance pro Visual Studio, ale lze je pořídit i zvlášť, bez vývojářských nástrojů – v edicích MSDN Operating Systems či nové MSDN Platforms – pro administrátory.

externí autořiexterní autoři
MSDNMSDN
29.11.2013 16:48:0029.11.2013 16:48:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

MSDN zblízka

Zajišťujete návrh, vývoj, testování nebo provoz aplikací svých či dodaných třetími stranami? Pak potřebujete znát předplatné MSDN. Slouží jako Software Assurance pro Visual Studio, ale lze je pořídit i zvlášť, bez vývojářských nástrojů – v edicích MSDN Operating Systems či nové MSDN Platforms – pro administrátory.

MSDN umožňuje využití produktů společnosti Microsoft ve starších, aktuálních i budoucích verzích pro nejrůznější účely. Obsahuje technickou podporu a mnoho dalších výhod. Na rozdíl od nejrůznějších typů evaluačních verzí nebo dříve používaného předplatného TechNet jsou licence z MSDN trvalé, je možné je provozovat i po vypršení předplatného. (Zas vám pak ale nepřijdou žádné nové…)

Někdy se stává, že nákup pořídí produkty Visual Studio s MSDN, ale uživatel se ani pořádně nedozví, jaké výhody může mít a jak jich využívat. A to je škoda. Tak to pojďme napravit.

Po zakoupení licence MSDN je ji třeba aktivovat = přiřadit uživatelům. Aktivace je dvouúrovňová. Nejprve se přiřadí licence a výhody předplatného konkrétnímu člověku, a ten je pak čerpá. MSDN se nejčastěji pořizuje formou elektronické licence. Prvotní přiřazení tedy udělá administrátor smlouvy nebo dedikovaný správce portálu Microsoft Volume Licensing.

Vše je popsáno v MSDN Subscription Administrators Guide, který najdete na webu.

Po formálním přiřazení licence přijde novému uživateli MSDN výzva k on-line aktivaci přiřazených výhod. (Kdyby uživatel s přidělenou licencí MSDN přestal na své pozici pracovat, administrátor mu ji snadno odebere včetně všech výhod plynoucích z předplatného a přiřadí ji jinému uživateli.)

Uživatel se pomocí Microsoft ID zaloguje na portál MSDN a aktivuje si přístup k výhodám předplatného.

Zde je seznam nejzajímavějších výhod předplatného MSDN. Některé jsou podrobněji popsány níže:

 1. Software, software a ještě více softwaru
  Uživatel si může nainstalovat prakticky libovolný historický, aktuální i budoucí software ve všech edicích a jazykových mutacích a dlouhodobě ho provozovat výhradně pro účely vývoje a testování.
 2. Podnikové testovací prostředí
  Majitel licence MSDN může software použít pro licenční pokrytí testovacího prostředí a přizvat běžné uživatele k akceptačnímu testování bez toho, že by potřebovali jakoukoli další licenci.
 3. Licence a služby pro vývoj a řízení týmových projektů
  Microsoft Team Foundation Server (TFS) je základním stavebním kamenem týmové spolupráce. Ve všech typech předplatného MSDN, krom edice Operating Systems, najdete TFS i jednu přístupovou licenci CAL.
 4. Kredit pro využití Cloud Dev/Test prostředí
  Využití cloudu, zejména jeho škálovatelnosti a flexibility, může v mnoha scénářích ušetřit nemalé prostředky. V MSDN dostáváte předplacený kredit, který můžete jakkoli využít pro účely vývoje a testování. Obratem si rozjedete testovací nebo demo server, můžete použít Dev Workstations atd.
 5. Předplacený Microsoft Developer Store Account a Office 365 Account
  Pro vývojáře nasazující a publikující aplikace pro Windows Phone, Windows 8.1 nebo pro Office 365 je nezbytný Developer Account, který umožňuje tyto služby publikovat. Account se dá koupit nebo získat jako MSDN Benefit.
 6. Garantované incidenty technické podpory Microsoft Professional Support a přednostní a garantované odpovědi v privátních diskusních skupinách MSDN/TechNet
  Technický support musí být součástí každého solidního balíku služeb pro vývojáře. V případě MSDN dostávají jeho majitelé právo čerpat incidenty podpory u Microsoft Professional Support, které jsou běžně placené (cca 5000 Kč/incident). Mimo to mají přednostní garantované odpovědi v privátních fórech nebo formou chatu.
 7. Předplacený e-learning
  Předplatné MSDN obsahuje přístup ke kurzům Microsoft E-Learning (které jsou jinak zpoplatněny), takže se vám do rozpočtu vejde i školení a můžete být vždy v obraze.
 8. Předplacený přístup ke službě Visual Studio On-line
  Prostor pro vaše projektová data a spolupráci v cloudu. Za pár minut můžete začít využívat cloudovou infrastrukturu bez nutnosti instalace nebo konfigurace jediného serveru.
 9. Další výhody
  Informační a inspirativní MSDN Magazine, slevy u partnerů dodávajících komponenty atd.

Podnikové testovací prostředí – ušetříte si peníze i chyby

Na jedné straně vysoké požadavky na kvalitu softwaru a rychlost implementace změn či nových verzí, na druhé straně výkonný hardware a virtualizace. Potřeby i možnosti logicky vedou k zavádění stabilního testovacího prostředí vedle produkčního. Často je vyžadován dlouhodobý souběžný provoz několika oddělených prostředí, která zajišťují kvalitní, bezpečný a nepřetržitý provoz produkčních aplikací. I k testovacímu prostředí však bývá potřeba umožnit přístup velkému počtu uživatelů. Přitom se k těmto účelům nedá použít evaluation verze, takže je musíme nějak korektně licenčně pokrýt. Jednou z největších výhod MSDN je právo přístupu k obrovskému množství historického, aktuálního i budoucího softwaru ve všech edicích a jazykových mutacích. Software je určen nejenom pro vývoj, ale i pro testování. Licence MSDN navíc obsahují jednu speciální klauzuli, která dovoluje postavit a elegantně licenčně vyřešit prakticky neomezené testovací prostředí i pro koncové uživatele, kteří k tomu ale žádnou licenci nepotřebují. Licenci MSDN musí mít jen administrátoři a IT odborníci spravující toto prostředí.

Spousta organizací tedy kromě ostrého provozního prostředí používá v různých kombinacích: 

 • Vývojářské prostředí zde vývojáři tvoří a testují software, ve firmě, doma, na serverech nebo vlastních počítačích.
 • Testovací a integrační prostředí – prostředí pro integrační testy, kde se již větší čí menší celky propojují navzájem, případně se ověřuje, jak spolu různé komponenty spolupracují.
 • Akceptační prostředí pro uživatele – moderní metodiky vyžadují velmi častou zpětnou vazbu od běžných uživatelů již v průběhu tvorby softwaru, tradiční metodiky zase pracují s detailním testováním uživatelských scénářů na téměř finálním produktu před jeho převzetím.
 • „Staging“ prostředí – většinou plně kopíruje infrastrukturu provozního prostředí a aplikace se sem nasazuje těsně před tím, než jde do ostrého provozu. Všechny bezpečnostní opravy se zkoušejí nejprve zde.

Visual Studio s licencí MSDN a nově také edice MSDN Platforms, která je určena pro provozní administrátory IT (neobsahuje Visual Studio), umožňuje:

 • Provozovat neomezený počet testovacích serverů MS SQL, SharePoint, Windows Datacenter, …. (12 TB softwaru Microsoft všech edic) přístupných všem s příslušnou licencí MSDN
 • Přizvat neomezený počet koncových uživatelů do prostředí pro User Acceptance Testing
 • Provozovat souběžně s produkčním prostředím také prostředí pro staging, v němž ovšem nelze využívat provozní data, která by pak byla přenesena, „vrácena“ do ostrého provozu.

Kontaktujte nás, spočítáme, kdy se vyplatí pokrývat výše uvedené typy prostředí běžnými komerčními licencemi a kdy bude výhodnější pořídit například předplatné MSDN Platforms administrátorům.

Váš virtuální počítač je připraven! Je libo 8 CPU?

Společnosti a týmy, které tvoří, testují a instalují aplikační software, se často potýkají s nedostatkem zdrojů. S příchodem cloud computingu, zrychlováním internetového připojení, rozmachem outsourcingu a práce z domova začínají víc a více využívat cloudové služby i vývojové a testovací týmy. Jak jim v tom napomáhá předplatné MSDN?

Polovina všech serverů v typickém IT prostředí slouží pro vývoj a testování, ale jejich využití bývá nižší než 20 procent. Často po dlouhou dobu jen stojí a čekají. Přitom to musí být výkonné stroje. Testování pak připadá ekonomickému managementu až zbytečně drahé.

Uživatelé MSDN však mají předplacený určitý objem služeb Azure, který i v nejmenší variantě prakticky vystačuje na běh dedikovaného virtuálního stroje v režimu 24x7 po celou dobu trvání předplatného. Pokud navíc využívají vypínání a zapínání služeb – např. pouze ve své pracovní době, mohou se dostat na reálné využití mnoha procesorových strojů, aniž by překročili svůj kredit zahrnutý v MSDN.

Obecně samozřejmě platí, že do Azure můžete migrovat své virtuální stroje, zapínat je a vypínat, škálovat podle potřeby, tedy platit přesně za služby a výkon, které konzumujete.

Většina testovacích konfigurací však vyžaduje také software s plnohodnotnou licencí, a to je často další důvod, proč je jejich používání nešťastně omezováno. Výhodou MSDN je, že poskytuje až 12 TB nejrůznějších produktů Microsoft pro účely vývoje a testování, které lze do Azure instalovat zdarma. Dají se tak vytvořit například i virtuální stroje včetně neomezených licencí pro akceptační testování. Předplatné MSDN také značně snižuje cenu provozu některých produktů v Azure.

Třetí lákavé spojení MSDN a Azure: Vývojáři potřebují občas speciální stanice se speciálním softwarem, který ale používají jen krátkodobě na konkrétním projektu. Virtuální stroje s prostředím Linux a Windows jsou v Azure předkonfigurované a připravené prakticky ihned k použití. Připojíte se odkudkoli a začnete tvořit a testovat.

Nebojte se tedy přenést vývojové či testovací prostředí z on-premise do Windows Azure. Nebo je kombinujte! Existuje mnoho scénářů. Disky Hyper-V je navíc možno migrovat mezi prostředími navzájem. Výhody předplatného MSDN ve spojení s Windows Azure řeší scházející prostředí pro testování a zjednodušují přístup k prostředkům pro vývoj. Vyzkoušejte si to! Je to v ceně :-)

Výhody MSDN často mnohonásobně převyšují cenu licence Visual Studia

Software Assurance je komplex služeb, jehož nejznámější součástí je předplacené právo přechodu na novou verzi produktu pokaždé, když bude uvolněna na trh. Pro vývojářské nástroje z rodiny Visual Studio se Software Assurance nenabízí, ale toto právo je spojeno právě se službami MSDN.

Celková finanční hodnota výhod MSDN však často převyšuje cenu Visual Studia – a je velkou chybou omezit využití MSDN jen na příchody nových verzí.

Podívejme se pro shrnutí na orientační vyčíslení toho, co vše získáváte například v rámci nové licence Visual Studio Professional with MSDN koupené v dvouletém programu Open License v porovnání s jednorázovými nákupy Visual Studio Professional bez MSDN.

Pro snazší orientaci v následující nabídce nástrojů je dobré si uvědomit, že Visual Studio Professional bez MSDN je určeno pro jednotlivce, příležitostné a junior kodéry, studenty, kteří se zabývají jednoduchým jednorázovým nepříliš kritickým projektem.

Pro vývojáře, kterým je práce ve Visual Studio hlavní náplní, jsou určeny edice obsahující MSDN.

Vyšší edice jako Visual Studio Premium nebo Ultimate nelze bez předplatného MSDN vůbec pořídit.

Produkt Visual Studio Professional Visual Studio Professional s MSDN
Visual Studio Professional aktuální verze +1 500 + 500 1 200*
Visual Studio starší a budoucí verze ~ 500 a více V ceně
Vývoj + Test software OS, SQL atd. ~ 1 000+ těžko vyčíslit V ceně
Plný TFS + TFS CAL 200 (cena TFS CAL) V ceně
Cloud comuting 1 200 V ceně
Developer Accounts 100 V ceně
2 incidenty technické podpory 400 V ceně
E-learning 350 V ceně
Celkem přibližná hodnota softwaru a služeb v € 4 750+ 1 200*

* Ještě výhodnější cenu najdete v mimořádné nabídce platné do 31.12.2013.