Daquas 30 let


Před časem jsem přednášel o hostingových službách, které ke svému provozu využívají mj. i pronajatých licencí společnosti Microsoft. A znovu se mi potvrdilo, že IT služby lze opravdu krájet na velmi malé kousíčky a o každý z nich by se vždy měl starat odborník, aby zákazník dostal ve výsledku to, co opravdu potřebuje.

externí autořiexterní autoři
LicenceLicence
16.05.2011 13:32:0016.05.2011 13:32:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Proč si nechat své aplikace hostovat?

Před časem jsem přednášel o hostingových službách, které ke svému provozu využívají mj. i pronajatých licencí společnosti Microsoft. A znovu se mi potvrdilo, že IT služby lze opravdu krájet na velmi malé kousíčky a o každý z nich by se vždy měl starat odborník, aby zákazník dostal ve výsledku to, co opravdu potřebuje.

Doopravdy totiž málokterý klient touží umět si pronajmout licence, znát rozdíly mezi SAL a CAL nebo vědět, jaký vliv na vykázané množství licencí má počet jader procesoru. Majitelé a manažeři podniků se nechtějí zabývat licenčním pralesem, nechtějí umět skládat server, virtualizovat ho, zapojovat ho do clusteru s vysokou dostupností z více firemních poboček, zabezpečovat, … Potřebují něco docela jiného – jen provozovat nějakou aplikaci. Jak jednoduše to zní, ale co všechno všechno je k tomu třeba vykonat! Kdo sám vyzkoušel, ví. Kdo nevyzkoušel, může se začít lopotit. Nebo zkusit alternativu – nechat si aplikaci hostovat. 

Hostované řešení zbavuje zákazníka mnoha povinností

Pro hostované řešení obecně platí, že je zákazník ušetřen nutnosti pořizovat si vlastní hardware a licence k operačnímu softwaru, na kterém by mohl provozovat požadovanou aplikaci. Solidní dodavatel hostované služby přebírá plnou zodpovědnost za bezproblémový běh aplikace a mimo jiné i za bezpečnost uložených dat, což je v současné cloudodobě často diskutovaný problém, ke kterému se ještě vrátím. U hostované služby zákazník může požadovanou aplikaci využívat okamžitě po objednání a to odkudkoliv, stačí mít počítač připojený k Internetu. Také se nemusí starat o to, jestli použitý hardware bude vyhovovat nárokům aplikace, protože i dimenzování hardwarových prostředků pro běh aplikace je odpovědností poskytovatele služby. Stejně tak zákazníkovi odpadá starost o budoucí nutný upgrade hardwaru, jeho obnovu nebo migraci dat na nový server, to vše zajišťuje poskytovatel služby a tyto akce dokáže provést bez výpadku. Nemalou úsporu znamená pro zákazníka také fakt, že součástí služby jsou i veškeré potřebné licence k produktům Microsoft, za jejichž využívání zákazník platí na měsíční bázi, nemusí je pořizovat a nemusí se zabývat konfigurací správného licenčního pokrytí. Samozřejmostí musí být i non-stop monitoring řešení, technická podpora v režimu 7x24x365. Všechny uvedené výhody představují v konečném důsledku nemalou časovou a finanční úsporu na straně uživatele služby, nemusí se věnovat něčemu, co jej „neživí“, co není jeho core business.

Příklady nasazení hostingu aplikací

Hostování aplikace může být pro firmu velmi prospěšné hned v několika případech. Prvním z nich je situace, kdy se management firmy rozhodne pomocí zmíněných aplikací řídit některý z důležitých firemních procesů, například prodej nebo účetnictví. Zároveň požaduje, aby byly minimalizovány náklady na provoz takového řešení a eliminována rizika s proinvestováním finančních prostředků v případě, že se aplikace v praxi neosvědčí. Ve firmě navíc nejsou dostupní IT odborníci, kteří by provoz zajistili, a vzhledem k zaměření firmy není ani vhodné, aby svoje IT oddělení budovala. Provozovat aplikaci vlastními silami se proto z pochopitelných důvodů nezdá jako dobré řešení. Ono by navíc generovalo předem těžko odhadnutelné finanční náklady. Prostor tak zbývá právě pro hosting, který naplno uspokojí uvedené požadavky a podle našich kalkulací dokáže celkové náklady na provoz takovéto aplikace srazit na méně než 50 %!
Druhou variantou je podnik, který danou aplikaci již používá, provozuje vlastní technické řešení, ale to přestává vyhovovat, ať už z důvodu zastaralého nespolehlivého hardwaru anebo proto, že vzrostly nároky na něj s jeho zvyšujícím se využíváním. Management firmy může v tento okamžik opět investovat do nákupu techniky nebo zvolit řešení hostované, které je z dlouhodobého pohledu o polovinu levnější a navíc dovoluje ušetřenou lidskou kapacitu využít daleko účelněji pro vlastní podnikání.
Dalším velmi silným impulsem pro využití hostovaného řešení, z praxe opět potvrzeným, může být i potřeba firmy přistupovat k aplikaci z více poboček rozmístěných v různých lokalitách a zajistit, aby byl vzdálený přístup dostatečně zabezpečen. I v tomto případě je hosting vhodným řešením, které nejen šetří náklady, ale neklade v podstatě žádné nároky na zvýšení složitosti firemní sítě. A pomůže třeba se zbavit i častého cestování mezi pobočkami právě kvůli správě takovéhoto řešení.

A je to bezpečné, mít citlivá data mimo firmu?

Bezpečnost hostovaných aplikací, respektive dat, která jsou umístěna v datovém centru poskytovatele hostingu, má dvě stránky: řeší se jak potenciální ztráta, tak krádež dat. Všimněte si, že hovořím o hostingu, nikoliv cloudu. Aplikace jsou totiž hostovány zcela konkrétní firmou, která má zcela konkrétní datová centra a dokáže vám ukázat, na kterém konkrétním serveru aplikace běží. Server pravděpodobně poběží v některém z velkých datových center v České republice.

Nemůžu o svá data přijít?

Kvalitní poskytovatel hostingových služeb má většinou vybudované velmi robustní datové centrum, kde je pravděpodobnost ztráty dat snížena na naprosté minimum. Je to jedna z hlavních věcí, která se od provozovatele hostingu očekává. V drtivé většině případů hostingová společnost dělá pro bezpečnost dat mnohonásobně více než malé nebo dokonce neexistující oddělení nonIT firmy.

Nemůže se stát, že moje data dostane někdo třetí?

Aneb věřím svému poskytovateli hostingu více než svým lidem? O této stránce věci se tolik nemluví, ale pravdou je, že skutečně kvalitní hostingovou firmu by zpronevěra dat stála existenci, proto si ji nemůže dovolit ani v případě hostovaných aplikací. Pro hostingovou firmu, která s důvěrou zákazníků provozuje webové nebo mailové servery, je to již „jen“ jedna služba navíc. Přesto však lze u hostovaných aplikací navíc uvažovat o šifrování dat tak, aby nebyla nijak čitelná ani pro provozovatele hostingu.

 

Jaké novinky lze čekat v hostingu aplikací?

Porfolio podporovaných aplikací se postupně rozšiřuje. A lze i čekat, že se v blízké době změní licenční politika výrobců aplikací a ti svoje aplikace kromě standardního prodeje nabídnou také formou pronájmu a poplatků za skutečnou dobu využívání aplikace, tedy obdobný koncept, jako nabízejí hostingové služby. První vlaštovkou mezi podporovanými aplikacemi je ABRA, která s podobným obchodním modelem přišla v září 2010, a další se brzy přidají. To bude ve výsledku znamenat pro zákazníka další zjednodušení, protože bude výhledově moci platit za hosting i využívání aplikace jen jednomu poskytovateli služeb.  

Zdeněk Brůna | Active 24

Jak služba funguje u ACTIVE 24?

ACTIVE 24 má připravenu hostingovou platformu pro provoz podporovaných aplikací. Nejpozději následující pracovní den po objednání a uhrazení poplatku za službu Aplikačního serveru (tak se odpovídající služba u ACTIVE 24 jmenuje) může zákazník využívat požadovanou aplikaci. Jde především o informační systémy, jejichž nabídka se postupně rozšiřuje, a o hostovaná řešení z kancelářského balíku Microsoft Office, která ekonomické aplikace vhodně doplňují. Součástí služby je i bezproblémový tisk na lokální tiskárně nebo sada open source aplikací, které jsou na serveru vždy připraveny.

Naše řešení je postaveno na clusterech Microsoft Windows 2008 a HP Lefthand storage, celé je navrženo tak, aby zákazníkům poskytovalo vysokou dostupnost služeb. Protokol, po kterém se k aplikacím přistupuje, je RDP over SSL, tedy varianta s vyšším zabezpečením.

ACTIVE 24 nabízí zdarma možnost vyzkoušet si provoz služby Aplikačních serverů na 7 dní.

Více informací o službě lze získat v sekci Servery – Aplikační servery.