Daquas 30 let


Pokud si v tuto chvíli pořídíte předplatné Visual Studio s přídavným balíkem softwaru na testování (MSDN), získáte nejen Visual Studio 2008, ale automaticky i Visual Studio 2010. Kolega z pražského zastoupení společnosti Microsoft pro vás připravil ochutnávku chystané verze a my jsme připraveni vám doporučit cestu, kterou se k ní dostanete co nejvýhodněji.

externí autořiexterní autoři
SoftwareSoftware
25.03.2009 13:41:0025.03.2009 13:41:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Výběr několika novinek z Visual Studio 2010

Podpora Windows Azure

Windows Azure nabízí dostupné hostingové prostředí pro webové aplikace, postavené na geograficky distribuovaných datových centrech, které se starají o vyvážení zátěže, správu zdrojů a životního cyklu služby podle vašich požadavků. V prostředí Windows Azure platíte pouze za zdroje využívané vaší službou.

Windows Azure Tools poskytují možnosti pro vytváření služeb a aplikací z prostředí Visual Studia. Máte tak k dispozici projektový model Windows Azure, stejně jako možnost aplikaci ladit přímo z prostředí Visual Studia nebo ji nasadit na Windows Azure.

Paralelní vývoj

Jak nároky na výkon aplikací rostly, zákazníci tradičně tento problém řešili modernizací hardwaru, na kterém aplikace běžela. Během posledních několika let začínají být běžné procesory s více jádry, ale aplikace, resp. vývojáři, na tyto změny nereagují. Společnost Microsoft se proto snaží, aby byl paralelní vývoj přístupný širokému spektru vývojářů, používajících .NET Framework. Visual Studio 2010 a .NET Framework 4.0 přináší:

  • podporu paralelního vývoje v integrovaném vývojovém prostředí
  • původní C++ knihovny a podporu kompilátoru pro paralelní aplikace

Malá ukázka „paralelního“ cyklu for s využitím lambda výrazu:


System.Threading.Parallel.For(0, 1000, i =>
{

});

Nový editor kódu postavený na WPF

Editor ve Visual Studiu 2010 je vytvořen pomocí technologie Windows Presentation Foundation (WPF). WPF umožňuje editoru bohatě prezentovat informace o kódu v kontextu celého zdroje.

Tato schopnost také dovoluje třetím stranám vytvářet rozšíření, která ukazují vlastní zobrazení zdrojového kódu, jako vzít komentáře z XML dokumentu a převést je na formátovaný text s písmy, barvami a zvýrazňovači. Také Visual Studio umožňuje zobrazit různé vrstvy editoru, takže některé rozšíření může vzít vzorec z kódu a převést jej na jeho přirozenou matematickou reprezentaci.

Během reprezentace zdrojového kódu je důležité rozumět tomu, co kód vlastně dělá. K tomu slouží nové prvky Visual Studia 2010 jako Inline Call Hierarchy, umožňující  vývojáři vidět, kde se používá vybraná vlastnost nebo metoda, a snáze tak pochopit interakci kódu, aniž by musel otevírat několik souborů, Highlight References, poskytující vizuální reprezentaci odkazů na vybranou entitu v kódu, Find In Files nebo Quick Searching, které přinášejí vyhledávací nástroj integrovaný s Highlight References, takže vývojářům umožňuje lépe se orientovat v tom, ve které části kódu se právě nacházejí.

Vývoj webu

Mnoho vývojářů ASP.NET si již vyzkoušelo ukázkové vydání ASP.NET MVC. Vývojové prostředí Visual Studia 2010 bude poskytovat veškerou potřebnou podporu pro tuto knihovnu.
Ve Visual Studiu 2008 jsme věnovali hodně úsilí podpoře JavaScriptu ve vývojovém prostředí a jeho debuggeru. V nové verzi v tom pokračujeme a díky spolupráci se skupinou JQuery bude Visual Studio 2010 první verzí Visual Studia, která přinese JQuery jako standardní součást sady pro ASP.NET.

Vývoj pro Windows 7

Ve Visual Studiu 2010 jsme hodně investovali do C++, aby byl vývoj aplikací pro Windows co nejjednodušší a nejproduktivnější. Přidáváme nástroje, které pomáhají vývojářům vyvíjet nové aplikace pro Windows 7 a existujícím aplikacím umožňují využívat výhod nových prvků Windows. Zahrnuli jsme plnou podporu knihoven a hlaviček Windows 7, důležitá vylepšení MFC pro podporu nových prvků uživatelského rozhraní Windows 7, jako je lišta, živé ikony, přístup k hledání a dokonce podporu pro dotyková zařízení.

Integrace s Microsoft Office

Visual Studio 2005 přineslo první vydání nástrojů Visual Studio Tools for Office. Od té doby se vývoj pro Microsoft Office stal integrovanou součástí Visual Studia a stejně jako Office se i Visual Studio mění tak, aby přinášelo nejlepší zážitek pro klienta i server.

Ve Visual Studiu 2010 budou vývojáři schopni vytvářet klientské aplikace pro Office, které mohou spolupracovat s různými verzemi Office, jak 32 tak 64bitovými, a toto umožňuje jediný zaváděcí balíček. S vytvořením zaváděcích balíčků pomáhá přímo IDE, které mohou vývojáři použít pro grafické sestavení balíčku, který si koncový uživatel nainstaluje.

S novým nástrojem SharePoint Explorer jsou vývojáři schopni podívat se na existující SharePoint portál a otevřít různou infrastrukturu a entity, aby našli oblasti, se kterými chtějí pracovat. Vývojáři budou schopni vzít tyto existující SharePoint stránky a snadno je přebudovat na svých klientských stanicích podporou generování SharePoint projektů z původních WSP balíčků, které byly použity pro vytvoření stránky.

Modelování, které pracuje s kódem

Ve většině podniků se dnes pouze 20 % kódu píše pro nové aplikace, většina práce spočívá v upravování existujícího kódu.

Při práci na existujícím kódu nemusí architekti a vývojáři nutně mít dostatečně dobré nástroje k tomu, aby porozuměli systému, věděli, co je třeba udělat pro potřebné změny, nebo byli schopni předvídat dopady provedených změn.

Naše modelovací nástroje jsou integrovány do vlastního kódu aplikace. To znamená, že vývojář nebo architekt může používat modely pro prozkoumávání existujících částí kódu. Nový nástroj Architecture Explorer ve Visual Studio Team Systemu dává vývojářům a architektům možnost vytvářet plně architektonický obraz existujícího kódu. To přispívá k lepším informacím o používání, znovupoužívání nebo odstraňování existujícího kódu. Architecture Explorer poskytuje architektům a vývojářům mechanizmus vizualizace kódu mnoha způsoby jako grafy, diagramy nebo nákresy závislostí.

Představení Architecture Layer Diagramu znamená, že vývojář nebo architekt může použít modely také pro omezení kódu. Architecture Layer Diagram se dá spojit s kódem vytvořením aktivního diagramu, který lze použít pro validaci. Například pokud architekt navrhuje systém, kde by prezentační vrstva neměla komunikovat s datovou vrstvou, můžete chtít toto umožnit při testování. Visual Studio Team System 2010 to dokáže udělat.

Nový nástroj Architecture Explorer umožní jednotlivcům vytvořit vizuální reprezentaci částí kódu.

Štěpán Bechynský
Microsoft ČR