Daquas 30 let


Představitelé mnoha podniků se domnívají, že nic takového jako problém se softwarovými licencemi neexistuje. Je to proto, že se buď spoléhají na své správce IT (a chybně si myslí, že tím jsou z obliga), nebo mají povědomost, že kdysi (či občas) nějakou tu fakturu za software u své účetní viděli. A nebo žijí ve víře, že nevědomost hříchu nečiní. Naprostá většina těch, kdo se kdy s licencemi dostali do maléru, přitom nejsou zločinci, kteří by chtěli úmyslně škodit. Je to spíš „ublížení na autorských právech z nedbalosti“. Nebo z neznalosti. Nemyslíte? Taková obhajoba však není moc platná, létají-li vzduchem škody za stovky tisíc.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
LicenceLicence
19.11.2008 15:20:0019.11.2008 15:20:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Licence máme v pořádku. Na to dám krk!

Celorepubliková síť videopůjčoven Sedm statečných má katalog filmů včetně ukázek, dostupných typů médií a merchandisingové nabídky uložen v databázi SQL Serveru, který běží na výkonném dvouprocesorovém čtyřjádrovém stroji. Tuto databázi využívají zaměstnanci všech 140 provozoven řetězce po republice. Nyní se marketingové oddělení rozhodlo nabídnout ji i přímo zákazníkům jednotlivých půjčoven, kteří si zde budou moci prostřednictvím webové aplikace rezervovat tituly, které si pak případně nechají přepravit k vyzvednutí do konkrétní pobočky. Aplikace poběží na Windows Web Serveru 2008, jejím prostřednictvím budou sbírány požadavky klientů, kteří zde budou moci také sledovat stav svých výpůjček.

znázornění situace ve firmě Sedm statečných

Víte, jaké licence k tomu budou potřebovat?

A nebo:
Zahradnictví Edam manželů Rajských se po léta zabývá pěstováním a vývozem tulipánů do Nizozemí. Nedávno zprovoznili nový ERP systém od známé tuzemské společnosti Loukota & syn, který všechna data ukládá do SQL Serveru 2005/2008 či do jiných databázových produktů. K systému přistupuje najednou maximálně 10 pracovníků z účetního oddělení a vedení společnosti. Celkem však v účtárně a managementu pracuje 25 profesionálů. Tito zaměstnanci (a také majitelé firmy) často pracují i z domácích počítačů, které nejsou v majetku podniku.

Progresivní vedení firmy se na základě doporučení outsourcingové společnosti, která se stará Edamu o celou IT infrastrukturu, rozhodlo pro ukládání dat v SQL Serveru 2008.

znázornění situace v zahradnictví Edam

Kolik minimálně a jaké typy CAL SQL Serveru mají nakoupit?

Nebo také:
Manufaktura Kandela vyrábí skutečně unikátní svíčky, které chce nabídnout zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu. Nemíní si k tomu účelu ovšem budovat vlastní IT infrastrukturu, protože pro její interní potřeby bohatě stačí možnosti, které jim poskytuje řešení Microsoft Small Business Server. Interních uživatelů je 50 a dnes využívají především e-mail a sdílení síťových prostředků (tiskárny, faxy, souborová úložiště). Internetovou prezentaci si tedy Kandela zřizuje přímo u poskytovatele hostingových služeb. Stránky webového obchodu budou napojeny i na nově vybudovanou databázi s kompletní nabídkou svíček a informacemi o cenách. Později by měly přibýt i aktuální informace o stavu skladu, stavu zakázky. Právě probíhá rozvaha o nejekonomičtějším řešení.

znázornění situace v manufaktuře Kandela

Tušíte, jaké je to správné?

Zdá se vám teď trochu, že hrdé prohlášení z nadpisu tohoto článku je nejspíš tak trochu z nějaké hodně odvázané sci-fi? No bodejť by ne! Támhle kousíček od vás už přilétají! Marťani se blíží. Přistává talíř. A na tom talíři samé… licence!

Vážně je to tak, když si s novými klienty začínáme povídat o tom, které všechny podmínky a jaká pravidla musí dodržovat, nechtějí-li se dostat kvůli licencím do maléru, a taky jaké jsou jejich možnosti a jak pečlivým výběrem cesty k pořízení mohou ušetřit nezanedbatelné peníze, koukají na nás často jako na Marťany. Napřed proto, že nevěří, co všechno je v těch nepřečtených, ale přesto odsouhlasených, v klidu „odkliknutých“ smlouvách napsáno. Potom proto, že nevěří, že ten, co je psal, to mohl myslet vážně a že je to všechno tak absurdní, tak neúprosně logické, tak zmatečné a tak vychytané. A pak proto, že nevěří, jak může někdo strávit skoro už osmnáct let s licencemi společnosti Microsoft, aniž by se projevoval neurotickými záškuby, tikem v oku, zadrhováním a zsinalým obličejem. A aniž by měl na hlavě tykadla, mírně nazelenalou šupinatou kůži a místo uší dvě roztomilé trumpetky.

Nu, nikdo z našich konzultantek a konzultantů, z nichž většina má dokonce titul Microsoft Certified Professional pro Licensing Delivery Solution, pod makeupem zelenou neskrývá (pokud tedy zrovna za sebou nemají zvláště vášnivou noc nad každoměsíčně či kvartálně aktualizovanými více-než-stostránkovými dokumenty o podmínkách používání produktů Microsoft).

Přesto znají řešení pro uvedené příklady, a to takové, které je skutečně licenčně naprosto korektní a které přitom vyjde pro daného klienta co nejekonomičtěji.
Mimochodem, uvedené příklady pocházejí z webové stránky Chcete mít jistotu, že máte správně nastavená přístupová práva ke svým serverům? Tam jich najdete dokonce deset, včetně správného řešení a zdůvodnění. Vybírali jsme je ze svých obchodních případů před nedávnem pro zdejší Microsoft a připravovali tuto osvětovou stránku v souvislosti s „legalizační“ nabídkou 10% slevy na dokoupení klientských licencí, kterou jste možná také našli ve své poště.

Že je osvěta v těchto otázkách nutná, to je nejspíš jasné každému. Většina z nás má za sebou nějaké to nepříjemné překvapení, když vyšlo najevo, že jsme přehlédli, nevěděli, neznali, nepochopili, nepřečetli si(!), jak se věci mají.

I když se DAQUAS o osvětu stará velmi vytrvale (například náš časopis softwarový QUAS je toho zřetelným důkazem, školení, která připravujeme pro ostatní partnery společnosti Microsoft také, dlouhé rozhovory a čilá korespondence, kterou si vyměňujeme s licenčním oddělením v Redmondu, rovněž), to všechno stále nestačí.
Mnoho firem udělá školácké chyby i v otázkách zcela základních. Nevědí třeba, že:

  • Máte-li serverovou licenci Microsoft SQL Server, je nutné mít také klientské přístupové licence (SQL CAL) pro každé přistupující zařízení (device) nebo uživatele (user).
  • Přecházíte-li na novější verzi serveru, je třeba inovovat také klientské přístupové licence (CAL). Původní klientské přístupové licence nelze použít pro přístup k novější verzi serveru, ani kdyby byl přístupný jen jeden jediný.
  • Klientskou přístupovou licenci (SQL CAL) potřebují všechna přistupující zařízení nebo uživatelé, kteří pracují s informacemi z databáze Microsoft SQL Server. Je tomu tak i v případě, že přistupují prostřednictvím jiného zařízení nebo softwaru, který připojení sdružuje. Počet nutných licencí tak ovšem nesníží.
  • Máte-li operační systém Windows Server, na kterém je implementován Microsoft SQL Server, jsou krom SQL CAL nezbytné také klientské přístupové licence Windows Server CAL.
  • V případě, že máte data zabezpečená „studeným záložním backup serverem“, stačí vám jen jedna serverová licence pro Microsoft SQL Server. Pro Windows Server jsou ale potřeba serverové licence dvě.
  • Pokud je Microsoft SQL Server použit jako databázový prostředek pro webovou aplikaci, která provádí online dotazy do databáze SQL a získaná data poskytuje přistupujícím uživatelům, je vhodné zakoupit procesorovou licenci pro SQL Server a zajistit tak neomezený přístup uživatelů nebo zařízení.
  • Přistupují-li k SQL Serveru po Internetu uživatelé, kteří jsou jakýmkoli způsobem identifikováni, je téměř ve všech scénářích nutná procesorová licence pro Microsoft SQL Server a licence Windows Server External Connector.

Pokud pomalu ztrácíte jistotu v tom, že je u vás dokonale uklizeno, nečekejte, až vám to potvrdí nějaká kontrola shůry nebo od bran pekelných. Místo básničky si pro Mikuláše připravte informaci, že se o VAŠE licenční potřeby stará opravdu ten nejkvalifikovanější partner.

Uděláme to rádi.

A jak je to správně?

Tyto příklady jsou ilustrativní. Odpovídají smyslu, ale nejsou totožné s oficiálním zněním licenčních a dalších smluvních ujednání, kterými se řídí používání produktů společnosti Microsoft. Na požádání vám z nich ale rádi zacitujeme.

Videopůjčovna Sedm statečných

bude potřebovat přikoupit jednu licenci Windows Web Server 2008 a také jednu licenci Windows Server External Connector.
Všimněte si: Klienti se budou k aplikaci přihlašovat, jinak by nebylo jasné, kdo si co půjčoval nebo objednal. Musí tedy být nějak identifikováni, ověřováni (čili budou „neanonymní“). Licence Windows Web Server to umožňuje, a přitom nevyžaduje žádné licence CAL. Patří do kategorie tzv. Specialty Serverů.
Tito ověření uživatelé ovšem budou využívat také Windows Server, nad nímž běží SQL databáze. Pro Windows Server je tedy potřeba pořídit licenci External Connector, která umožní přístup neomezeného počtu uživatelů z vnějšku (140 interních uživatelů již své CAL licence má), což je typické řešení pro internetové obchody, kde by bylo příliš nákladné počítat s přidělením jednotlivých Windows Server CAL pro každého zákazníka, který jich kdy využije.
Vzhledem k počtu interních uživatelů má firma již pořízen SQL Server jako procesorovou licenci (PPL), což se vyplatilo nejen za současného stavu, ale především ve scénáři s webovým obchodem. SQL Server vyžaduje pokrytí CAL pro všechny uživatele, bez ohledu na to, jestli jsou anonymní či ověření, a tak se licence Per Processor v reále stává jedinou smysluplnou cestou, jak legálně zpřístupnit data SQL Serveru blíže neurčitelnému (rostoucímu) počtu uživatelů přistupujících po Internetu.

Zahradnictví Edam

určitě bude krom 10 licencí pro souběžný přístup k ERP systému od společnosti Loukota & syn potřebovat ještě jeden Windows Server, jeden SQL Server a 25 SQL CAL.

Všimněte si: Informační systémy od různých dodavatelů mají často licence založené na maximálním počtu souběžně přistupujících uživatelů. Společnost Microsoft však tento model používá jen v jediném případě, a tím je provoz Windows Serveru v režimu Per Server. Všechny ostatní servery požadují buď licence Server/CAL pro přistupujícího uživatele (User) či pro přistupující zařízení (Device), nebo licence Per Processor (PPL). SQL Server je jediným produktem, který lze pořídit v obou variantách. V tomto případě bude i při jednoprocesorovém stroji levnější pořídit licence pro Server + CAL.

Manufaktura Kandela

si zatím nebude muset kupovat vůbec nic!

Všimněte si: Toto řešení si nevyžádá žádné investice do dalších licencí, pokud k přenosu dat mezi hostovaným obchodem a databází v SQL Serveru, který je součástí SBS Premium Edition, bude docházet na základě manuální akce některého z uživatelů, kteří mají SBS CAL Suite for Premium Users. Až později, pokud Manufaktura Kandela bude požadovat namísto webové prezentace kompletní funkcionalitu e-shopu s daty dostupnými online, bude potřeba vyřešit jejich předávání automatizovaně. Tím se všichni zákazníci e-shopu stanou uživateli SQL databáze a Windows Serveru, na kterém poběží. Ke slovu přijde procesorová licence SQL Serveru a další Windows Server vč. licence External Connector. Pro Small Business Server licence tohoto typu, umožňující přístup neomezenému počtu externích neanonymních uživatelů, neexistuje.