Daquas 30 let


A nejen jedna, hned dvě jistě zajímavé pohádky zapasované do prostředí IT na vás tady čekají. Po přečtení obou příběhů si ale možná uvědomíte, že nejde tak úplně o pohádky, ale o reálné děje, které sami zažíváte nebo vídáte ve svém okolí. Předem můžeme prozradit (milovníci napětí prominou), že král v jedné z pohádek dopadne o poznání lépe, nikoli díky kouzlům a čarovným silám, ale díky moudrému rozhodnutí, které může učinit každý, kdo má zodpovědnost za fungování a rozumné používání IT. Možná je zvláštní učit se z pohádek, ale ty příběhy mají něco do sebe!

externí autořiexterní autoři
SoftwareSoftware
08.12.2009 14:00:0008.12.2009 14:00:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Pohádka o outsourcingu

Jednoho dne se pan Král probudil se skvělým nápadem, jak rozšíří nabídku své firmy o novou službu, která nahradí již zastaralou aplikaci. Na novou přejdou všichni jeho zákazníci, ba co více, s aplikací bude královská družina expandovat do dalších království. Hned na ranním brífinku sdělil myšlenku svým rádcům, kterým se také moc zalíbila, a někteří aktivisté v čele s komořím, těšíce se na nové výzvy a práci, okamžitě začali plánovat, jaké investice do zázemí pro novou věc budou potřeba. Po několika týdnech práce byla základní verze nové aplikace hotová a bylo nutné ji začít provozovat.

A tak pan Král vyslechl rady svých rádců a hrábl do své pokladnice pro nemalý peníz za ten nejlepší hardware, jaký byl v kraji dostupný. Pořídil si tedy aplikační server a jeden databázový server. Se servery samozřejmě nakoupil i potřebné operační systémy a databázi. Jelikož měl ve službách pouze jednoho administrátora, dal si naverbovat ještě jednoho, aby se mohli nějak zastupovat, a poté administrátoři společnými silami umístili servery do komerčního datacentra, kudy data uměla proudit rychlostí horské bystřiny zjara.

Plynuly dny, týdny, měsíce, a seč se programátoři snažili sebevíc, všechny požadavky, které se na ně hrnuly, nebyly ještě zdaleka splněny. Po roce práce a testování se konečně na novou službu přesunuli první zákazníci ze starého systému. Ladění systému s prvními vlaštovkami zabralo dalšího půl roku. Konečně po dvaceti měsících se začaly hromadně přesouvat aplikace ze starého systému.

Místo oslav a hodování trvajícího několik týdnů dočkal se však pan Král zklamání, když mu heroldi přinesli zvěsti o tom, že na zahraničním trhu mezitím již vzniklo podobných aplikací nespočet a proradný panovník konkurenčního království začal podobnou službu nabízet také. Bude tedy rád, když nová služba obslouží všechny současné zákazníky a bude získávat nové alespoň tak, jako tomu bylo před dvěma lety.

K tomu všemu musel pan Král velmi brzy propustit asistenta administrátora pro nadbytečnost, hledat náhradu za hlavního administrátora a navrhovatele nového systému, který odešel za lepší prací. Smutné také bylo, že celý báječně navržený systém byl i po přesunu většiny zákazníků ze starého vytížen na pouhých 20 %.

Nezažili jste náhodou podobný příběh ve své firmě?

Možná jste nakoupili hardware, který v době plného využití již morálně zastaral a jehož cena by v potřebné době byla třetinová. Možná jste zažili stres, kdy programátor i administrátor v jedné osobě odešel za lepší prací a vy jste nevěděli, jak zachováte bezproblémový chod svých služeb. A to ani nemluvíme o často přehlížených preventivních, leč rozumně nutných opatřeních, jako je firewall, zajištění zálohování či způsob řešení v případě hardwarové poruchy serveru.

Fáze přirozeného rozvoje webové aplikace

A jiná pohádka s dobrým koncem

Protože pan Král měl dobré životní zkušenosti (nebo lepší rádce) a věděl, že běžný webhosting pro novou aplikaci nevyhovuje, našel si firmu, která mu nabídla virtuální server s administrací celého systému. Na virtuálním serveru byla aplikace programátory odladěna a poté byl spuštěn pilotní provoz s navýšením diskového prostoru, paměti RAM a procesorového výkonu přiděleného virtuálního serveru. Stejně tak si k hardwaru dohodnul i pronájem potřebných licencí k softwaru. Vše o celkových nákladech ve výši několika tisíců korun za měsíc. Dobře věděl, že hned z kraje se k němu zástupy nepohrnou, takže se zbytečně nevydával z velkých peněz, aby železo i software nakupoval s vizionářským rozmachem.

Tam, kde webhosting nestačí, nastupuje dnes virtuální server.

Po nějaké době, kdy vytížení virtuálního serveru začalo být vysoké, se pan Král s dodavatelem dohodl na pronájmu nového, samostatného serveru. I poté pronájem a správa serveru s licencemi operačního systému a databáze nestála pana Krále více než polovina platu jeho komorné (pardon, asistentky).

Do nákladů za službu se pohodlně vešlo i velmi poctivě pojaté zabezpečení, jak softwarové, tak to, které poskytuje datacentrum se všemi svými náhradními agregáty, tlustými kabely a nepřetržitou stráží.

Za všechny ty ušetřené peníze mohl pan Král udělat velkou reklamní kampaň, která mu přinesla mnoho nových, spokojených zákazníků. A tohle vážně není jen pohádka...

Petr Komárek, CZECHIA.COM