Často se setkáváme s kolegy, kterým byla svěřena péče o podnikové IT, ale oni prožívají hluboké roztrpčení, že k zodpovědnosti nedostávají také příslušné pravomoci a rozpočty. Často se setkáváme s uživateli, řadovými pracovníky i vrcholovými manažery, kteří prožívají neméně hluboké zklamání, že investice do rozvoje IT nepřinášejí to, co si od nich slibovali, nebo se nevracejí tak rychle a přesně, jak si přejí. Často se setkáváme i s těmi, kteří nemají tak docela jasno, jestli je jejich život s počítači lehčí, lepší a radostnější, než by byl bez nich. Či mají pocit, že návrat k tužce a papíru by jim dozajista nepřinesl žádnou významnou ztrátu a navíc by ušetřili za IT.

Darina VodrážkováDarina Vodrážková
LicenceLicence
25.03.2009 12:57:0025.03.2009 12:57:00

Darina Vodrážková

licenční expert a konzultant

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Proč IT vašemu podniku neslouží?

Nejen ten poslední názor, ale i ty méně radikální většinou dávají jasné znamení: Něco je vážně špatně. Ne s lidmi, ne s nositeli těch názorů, ale se zkušeností, kterou jako uživatelé IT získali, nebo kterou jako „provozovatelé“ IT bezděky pomohli vytvořit. Když s těmito rozčarovanými klienty jednáme, nacházíme opakovaně tytéž problémy či jejich příznaky:

 • uživatelé jsou schopni využít sotva minimum z funkcí, které mají k dispozici
 • nedůvěřují výstupům získaným ze systémů a nespoléhají se, že je dostanou přesně a včas
 • narážejí na problémy s komunikací, nepředávají si dostatečně informace ani data
 • nedokážou zužitkovat potenciál znalostí a vědomostí o svých zákaznících, které za léta nashromáždili
 • necítí jistotu, že každé ráno, v poledne i večer budou všechny jejich počítače, tiskárny, servery, poštovní a informační systémy fungovat – a na to buď rezignují, nebo vytvářejí bizarní záložní konstrukty (typické je třeba ukládání několika kopií vytištěných dokumentů, které jsou přitom za normálních okolností dostupné na síti, ruční přepočítávání sestav a jiné klasické postupy)
 • zároveň se obávají své závislosti na něčem, čemu nerozumí a do čeho nevidí!
 • tuší (či jsou o tom odněkud dokonce informováni), že existují nějaká bezpečnostní rizika, ale nejsou s to posoudit, do jaké míry jsou vůči nim jejich podniky imunní, nebo jak jsou na ně připraveny
 • cítí se podvedeni, že černá skříňka IT vytrvale polyká další a další finanční i lidské zdroje, aniž by z ní vycházela spokojenost či dokonce zisk

Kupodivu, to, co v těchto případech selhalo především, nejsou technologie, ani IT odborníci, ale rozum a mezilidská komunikace. Obojímu škodí nedostatek času. A protože času máme neustále všichni málo, je očividné, že se rozmýšlení, natož jeho interaktivní formě – diskusi, moc nevede.

Lze to změnit?

Rozhodně ano, není to zdaleka tak nereálné, jak to v předchozím odstavci vypadá. Každého z nás napadají ty správné odpovědi, pokud si umíme položit správné otázky. Správné otázky si buď musíme správně vymyslet, nebo to můžeme nechat na jiných, aby se nás ptali. V obou případech je nutné si uvědomit, že otázky ani tazatelé v tomto procesu nejsou od toho, aby nás poškozovali, aby na nás útočili, či prokazovali naši nedostatečnost, ale aby nám pomohli, rozvinuli naše dosavadní výsledky a spolupracovali ve snahách vedoucích k dobře zvolenému cíli.

Je s podivem, že ve většině podniků je IT oddělení vnímáno jako cizorodý, často přímo antagonistický element, stojící poněkud potměšile stranou všech ostatních struktur a vazeb. Je nad vazbami, ale není vnímáno jako tmelící prvek. Pokud ano, tak jen v roli společného nepřítele, který je ve při s úplně všemi – lhostejno kdo si začal!

Když se nám ale podaří mluvit se znesvářenými stranami, ukazuje se, že „ajťáci jsou z Marsu“ a „uživatelé z Venuše“… nebo naopak, to je jedno, každopádně že to, co nejvíce schází k mírovému urovnání a spolupráci na blízkém projektu, je tlumočník, schopný plynně hovořit oběma jazyky, který ztělesní vůli se dohodnout. Naprostá většina problémů totiž pramení z nedostatečné schopnosti

 • artikulovat správně požadavky (uživatelé)
 • proniknout do podstaty podnikání organizace a budovat tak řešení, která odpovídají reálným potřebám (IT)
 • stanovit míru závažnosti požadavků a prioritizovat je (uživatelé a suprauživatelé)
 • přizpůsobovat řešení lidem a ne naopak (IT)
 • uchopit vztah kauzality mezi požadovanými výsledky (uživatelé) a nástroji (IT)
 • rozpoznat vliv technologie na postupy, fungování a úspěšnost podnikání (obě skupiny bez rozdílu)
 • a nedostatečné ochoty se dohodnout (obě skupiny až na světlé výjimky)

Kdo vám umí pomoci?

DAQUAS se na tuto roli dlouhodobě připravoval a je plně způsobilý podpořit spolupráci IT specialistů a jejich týmů s ostatními podnikovými složkami ve jménu společného výsledku. Obě planety – svět IT i svět byznysu – známe velmi dobře a na rozvoji komunikační způsobilosti všech našich konzultantů/tlumočníků nepřestáváme pracovat ani dnes. Jako základ využíváme metodiku vyvinutou spoluprací společností Gartner a Microsoft, a nejen díky tomu, ale především díky dlouholeté vytrvale a poctivě rozvíjené zkušenosti s mnoha aspekty problematiky IT umíme pomoci kladením vhodných otázek – které, jak známo, jsou prvním předpokladem pro nalézání dobrých odpovědí.

Sami na to nestačíme

Firma, která má méně než řádově tisícovky počítačů, si dnes nemůže dovolit tak velké IT oddělení, aby dokonale pokryla odborníky všechny oblasti, které je třeba řešit, pokud vám má IT sloužit a ne vás dostávat do úzkých. Že takoví odborníci po světě běhají, ale těžko je všechny najdete zhoufované v jednom místě, je nabíledni. Proto jsme pečlivě vybírali silné, spolehlivé a kvalifikované partnery, kteří portfolio našich služeb rozšiřují konkrétními schopnostmi, a umožní vám tak realizovat nejrůznější projekty podle vašich konkrétních potřeb bez zbytečných průtahů, slepých uliček, porodních bolestí, chyb z nezkušenosti a omylů. Vybrali jsme takové, s nimiž nás pojí profesionalita, vnímání klienta a jeho potřeb, celistvý pohled na řešení, stejná filozofie pojetí partnerství. Co umějí?

 • implementovat řešení pro komunikaci, migrovat z vašich starších poštovních systémů
 • postavit portálová řešení na míru
 • vytvořit a nakonfigurovat řešení pro automatizovanou správu vaší infrastruktury
 • dodat a nasadit ERP řešení pro vaše ekonomické záměry, které vašim uživatelům padne zcela přirozeně do ruky
 • instalovat a konfigurovat servery pro vaše síťová řešení (Windows Server, SBS i EBS Server)
 • školit vaše uživatele (včetně školení na míru a přímo u vás v podniku díky mobilním učebnám)
 • poradit vám se správným způsobem účtování a uplatňováním daňových nákladů nejen za software
 • pomoci vám se správou IT prostředků, abyste v ní měli skutečný pořádek, nejen před bohem (zákonem), ale i před lidmi (tak, aby ta evidence byla k něčemu i vám a nezabrala více času než všechna ostatní práce)
 • postarat se o vaše servery a jejich správu, poskytnout vám své vlastní dobře vybavené a opečovávané hardwarové vybavení (hosting a pronájem jsou hity letošního roku)

S čímkoli z těchto oblastí chcete pomoci, k tomu vám můžeme doporučit takového partnera (často dva či tři), o němž víme, že patří k těm nejlepším. Vybírat si samozřejmě budete sami, ale nemusíte ztrácet čas planými pokusy.

Ale kde na to teď naráz vzít peníze?

Kupodivu i na tuto otázku máme hned několik odpovědí. Ta první zní: brát peníze naráz, to je dnes to poslední, co bychom vám doporučovali, když existují cesty, které vám dovolují:

 • nákup trvalých licencí rozložit do tří ročních plateb
 • nic nenakupovat, pronajmout si softwarovou výbavu pro všechna svá PC od společnosti Microsoft za roční poplatek
 • nic nenakupovat, využívat software jako službu za měsíční poplatky – a to včetně hardwaru
 • hardware taky nenakupovat, ale užívat jej na leasing (jen opatrně na licenční souvislosti!)
 • webové servery nepořizovat, nechat si je bezpečně a s garancemi provozovat jako službu
 • instalace a implementace také hradit měsíčními platbami, které putují podle pravidel rovnou do nákladů, jako konzumovaná služba
 • pro velké projekty (nad 2 miliony korun) využít naší asistence k získání grantů Evropské unie

Prostě je mnoho otevřených cest, které nevedou přímo přes vaši hotovost, rezervy či dokonce úvěry. Důvěrně je známe, vytrvale sledujeme a umíme uplatnit vše ve vašem zájmu. Pomůžeme vám výdaje optimalizovat (pokud si chcete nechat pomoci) tak, aby byly koncepční. Nahodilosti vždycky ve finále vyjdou dráž, i když jde o neodolatelně „výhodné“ nabídky. Budete-li chtít s námi spolupracovat, rozhodně vám to něco přinese. Ušetříte čas, peníze, nervy a hromadu práce a budete se moci věnovat tomu, aby vaše IT bylo esem v rukávu vašeho podnikání. Aby válečná sekyra mezi podnikem a jeho IT oddělením byla zakopána a místo ní přišla ke slovu efektivní spolupráce, vzájemná úcta a podpora a konečně: společný úspěch.

Podnikové IT jako služba za měsíční poplatek

Nepříliš známá a rozšířená cesta k provozování podnikového IT (nebo jeho části) za velice pohodlných a snadno financovatelných podmínek se otvírá použitím služeb vybraného Poskytovatele či více specializovaných Poskytovatelů. Ti mají své odborníky, kteří se starají o jejich infrastrukturu – softwarovou i hardwarovou, včetně zabezpečení připojení, záložních řešení, pravidelné údržby, monitoringu atd. Protože jsou však schopni celou infrastrukturu, nebo přinejmenším své pracovníky i s jejich vrcholným know how, využít pro více podniků – klientů, dostávají tito za své peníze podstatně více muziky, než by si kdy mohli dovolit individuálně.

Tento model se u produktů společnosti Microsoft nazývá SPLA (Service Provider License Agreement) a má více možností k uplatnění – ať už ve sdílených či dedikovaných řešeních. Je to nejflexibilnější ze všech přístupů k zajištění funkčních IT řešení.

Klient platí prostě právě jen za tolik uživatelů, kolik jich v daném měsíci může využívat příslušnou funkčnost zajištěnou Poskytovatelem služby. Pokud pomine potřeba danou službu využívat, nebo pokud se sníží počet jejích uživatelů, klient prostě jen přestává hradit poměrnou část poplatků a nemusí hledat (často neexistující) cestičky, jak zpeněžit náhle přebývající hardware či software.