Daquas 30 let


Cloud Services

Cloudové služby jsou stále relativně novým, ale velmi perspektivním řešením. Toto řešení je zajímavé zejména pro ty, kteří sympatizují s myšlenkou moderního a flexibilního IT prostředí za dramaticky menších vstupních investic s minimální správou softwaru a hardwaru. Tato rubrika se zabývá cloudovými službami provozovanými společností Microsoft: Windows Intune, CRM Online a Office 365.

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Cloud Services

Mráčky a zase mráčky

Síla mraku neboli Cloud Power je novou cestou, kudy se chce Microsoft (stejně jako mnoho dalších softwarových dodavatelů) do budoucna ubírat. Cloudové služby mají co nabídnout, i když oproti současnému standardu nazývanému on-site či on-premise (pořízené licence instalované na vlastním hardwaru) mají ještě nějaká technická omezení. Nicméně, ne všichni potřebují individuální funkcionalitu softwaru, kterou nabízí provoz on-premise, a místo ní spíše ocení výhody řešení prostřednictvím cloudových služeb.


Základní informace o cloudových službách

Perspektivní cloudové služby jsou řešením, které umožňuje rychle a s co nejmenšími vstupními náklady zařídit moderní IT ve firmě jakékoliv velikosti. Společnost Microsoft nabízí několik tzv. cloudových služeb, které nesou názvy Windows Intune, CRM online, Office 365.


Windows Intune

Mnoho lidí se mylně domnívá, že Windows Intune je reakcí společnosti Microsoft na konkurenční nabídky v oblasti hudby. Není tomu tak, nicméně přesto lze Windows Intune považovat za jakýsi hudební nástroj v oblasti počítačů, určený pro jejich ladění a zajištění jejich trvalého fungování, bezpečnosti a dostupnosti nejnovějších funkcí.


Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích Q & A.

Hovoříme-li o různých výhodách cloudového řešení, zaslechnete občas i takové „zkratky“ jako „v cloudu už žádné licence nebudou“. Po vzoru Saturninovy Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru věnovali jsme se půl roku miniseriálu, který poněkud upřesňuje obsah takového silného prohlášení. Postupně jsme probrali licence pro operační systémy v architektuře VDI, zkratku User Subscription License (která se prvně objevila v souvislosti s nabídkou BPOS), licenční řešení pro poskytovatele služeb (SPLA, Service Provider License Agreement), pak cloudovou nabídku CRM (od společnosti Microsoft i od partnerů) a na závěr aktuální novinku Office 365, která byla právě přivedena na trh i v naší republice. Dnes zakončíme odpověďmi na otázky, které jste nám položili ve speciálním vlákně licenční poradny TechNet.


Office 365 aneb produktivita mezi nebem a zemí

Těžko si nevšimnout, že slovíčko „cloud“ je v poslední době na poli IT snad nejčastěji skloňovaným pojmem. Těžko se mu však vyhnout. Roztahuje se nad námi jako sopečný mrak, ale holedbá se přitom úplně pozitivními účinky. Slibuje vyhovět nárokům na pružnost, účelnost vynakládání prostředků, předvídatelné cashflow a na užitek z nejnovějších dostupných technologií. Je tedy budoucnost úspěšného IT v mlhovině Andromedy nebo v oblacích online služeb?


Aplikační servery v cloudu – vítaná změna podmínek

Od 1. července – s vydáním nového dokumentu Užívací práva k produktům (Product Use Rights, PUR) – vejde v platnost změna slavnostně ohlášená na jarním hostingovém summitu partnerů Microsoft. Zákazníci s platnou Software Assurance k vybraným aplikačním serverům pro ně získají rozšířené právo License Mobility. Co jim to přinese?


Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích POČTVRTÉ.

Hovoříme-li o různých výhodách cloudového řešení, zaslechnete občas i takové „zkratky“ jako „v cloudu už žádné licence nebudou“. Po vzoru Saturninovy Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru se v tomto miniseriálu pokoušíme trochu upřesnit obsah takového silného prohlášení.


Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích POTŘETÍ.

Hovoříme-li o různých výhodách cloudového řešení, zaslechnete občas i takové „zkratky“ jako „v cloudu už žádné licence nebudou“. Po vzoru Saturninovy Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru se v tomto miniseriálku pokoušíme trochu upřesnit obsah takového silného prohlášení.


Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích PODRUHÉ.

Hovoříme-li o různých výhodách cloudového řešení, zaslechnete občas i takové „zkratky“ jako „v cloudu už žádné licence nebudou“. Po vzoru Saturninovy Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru se v tomto miniseriálku pokoušíme trochu upřesnit obsah takového silného prohlášení.


Konečně konec licencím? Aneb jasná zpráva o licencích v mracích.

Hovoříme-li o různých výhodách cloudového řešení, zaslechneme občas i takové „zkratky“ jako „v cloudu už žádné licence nebudou“. Nu, po vzoru Saturninovy Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru pokusíme se i zde trochu rozebrat obsah takového prohlášení.