DevOpsDay19


Cloud Services

Cloudové služby jsou stále relativně novým, ale velmi perspektivním řešením. Toto řešení je zajímavé zejména pro ty, kteří sympatizují s myšlenkou moderního a flexibilního IT prostředí za dramaticky menších vstupních investic s minimální správou softwaru a hardwaru. Tato rubrika se zabývá cloudovými službami provozovanými společností Microsoft: Windows Intune, CRM Online a Office 365.

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Cloud Services

Hybridní scénáře využití cloudových služeb

Cloud je takové magické slůvko, které je často používáno v nejpodivnějších souvislostech. Takže než se pustím do popisu hybridního prostředí, pojďme si v rychlosti ujasnit, co si lze pod slovem „cloud“ na dalších řádcích představit. Zjednodušeně řečeno lze za cloudové řešení označit v podstatě jakoukoliv IT službu, která je poskytována ve vysoce automatizovaném a samoobslužném režimu, při dodržení domluvené úrovně dostupnosti a s možností jednoduchého rozšiřování či snižování objemu využití služby.


Přivalila se čtvrtá vlna!

Na konci roku 2012 uvolnil Microsoft již čtvrtou verzi své cloudové služby Windows Intune. Pojďme se společně podívat na to, co to vlastně je, k čemu slouží a jaké novinky ve čtvrté generaci, někdy nazývané také jako Wave D, najdete. Hlavním smyslem existence této služby je dostat pod kontrolu koncová zařízení, která třeba ani nejsou zařazena do firemní domény, nebo se i jinak chovají „jako pytel blech“ – jsou mobilní až běda.


Seznamte se s Office 365 důvěrně!

Počítačová škola Gopas nabízí v roce 2013 firmám i jednotlivcům cloud computingový kurz Office 365. Pro toto slovní spojení se v českém jazyce těžko hledá výstižný překlad. Má evokovat především všudypřítomný internet v jakékoliv podobě, s jehož pomocí můžeme využívat řadu služeb IT online – programy, informační systémy apod. Řadu jich možná nejen znáte, ale využíváte a už se bez nich ani neobejdete. E-mail, chat, sociální sítě přátelské i profesní…


Fakturujte na Azuru

V posledních dvou letech se ukázalo, že pro velkou část živnostníků jsou i ty nejmenší účetní programy stále příliš velké. Velkou oblibu získaly on-line fakturační služby, které nabízejí pohodlnější a rychlejší způsob vystavení faktury než třeba Excel či papírové formuláře, současně ale neruší nadbytečnými účetními funkcemi. Zdaleka nejrozšířenější je dnes bezplatný iDoklad od společnosti CÍGLER SOFTWARE, běžící v cloudu na Azuru.


Web v cloudu levně až zdarma

Služba Windows Azure byla uvedena do provozu již někdy před třemi lety. Její původní verze (nyní nazývaná Azure Cloud Services) nabízela provoz vaší aplikace na dedikovaných virtuálních počítačích. Stačilo aplikaci zabalit do definovaného balíčku a konfiguračního souboru, uploadovat prostřednictvím portálu anebo nástrojů, a pak už jste se nemuseli o nic starat. Výhodou byla prakticky neomezená škálovatelnost takto vytvořené aplikace prostřednictvím navyšování počtu virtuálních počítačů. Tento model má ale i svoje stinné stránky – provoz na dedikovaném počítači je pro některé menší nebo méně důležité aplikace neúnosně nákladný. A proto v červnu 2012 přišly Azure Web Sites. Pomocí této technologie můžete v libovolné serverovně na světě rozjet svou webovou aplikaci, přičemž měsíční cena za provozování začíná na nule.


Windows Intune – efektivní správa koncových zařízení, která nejsou pod jednou střechou

Je tomu přesně rok a dva měsíce, kdy společnost Microsoft oficiálně představila první verzi Windows Intune – moderní kompilaci cloudových desktopových služeb a optimálního pokrytí počítačů licencí Windows Enterprise. Tato technologie přináší zájemcům vždy aktuální nástroje pro provoz optimalizovaného a zabezpečeného počítače, včetně možnosti jeho vzdálené správy pomocí Internetu. Tisíce firem a organizací po celém světě mají díky Windows Intune možnost dostat svá koncová zařízení pod plnou kontrolu a tím poskytovat zaměstnancům vysoce dostupné pracovní stanice, ať již se jedná o desktopy nebo notebooky. Zároveň tato služba pomáhá uživatele, jejich počítače a firemní data ochránit před případnými útoky zvenčí nebo před napadením škodlivými viry.Mráčky a zase mráčky

Síla mraku neboli Cloud Power je novou cestou, kudy se chce Microsoft (stejně jako mnoho dalších softwarových dodavatelů) do budoucna ubírat. Cloudové služby mají co nabídnout, i když oproti současnému standardu nazývanému on-site či on-premise (pořízené licence instalované na vlastním hardwaru) mají ještě nějaká technická omezení. Nicméně, ne všichni potřebují individuální funkcionalitu softwaru, kterou nabízí provoz on-premise, a místo ní spíše ocení výhody řešení prostřednictvím cloudových služeb.


Základní informace o cloudových službách

Perspektivní cloudové služby jsou řešením, které umožňuje rychle a s co nejmenšími vstupními náklady zařídit moderní IT ve firmě jakékoliv velikosti. Společnost Microsoft nabízí několik tzv. cloudových služeb, které nesou názvy Windows Intune, CRM online, Office 365.


Windows Intune

Mnoho lidí se mylně domnívá, že Windows Intune je reakcí společnosti Microsoft na konkurenční nabídky v oblasti hudby. Není tomu tak, nicméně přesto lze Windows Intune považovat za jakýsi hudební nástroj v oblasti počítačů, určený pro jejich ladění a zajištění jejich trvalého fungování, bezpečnosti a dostupnosti nejnovějších funkcí.