Daquas 30 let


Ondřej Soukup

technický specialista DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Ondřej SoukupAgent 2013

Microsoft Monitoring Agent 2013


Windows Server 2012: další licence úplně jinak

Letos představila společnost Microsoft nové verze několika svých klíčových produktů, jako jsou SQL Server, System Center a nyní i Windows Server. U všech těchto nových verzí došlo nejenom ke změnám technického rázu, ale také k menším či větším změnám v licenčních podmínkách. Změny vedou ke zjednodušení licenční politiky a snazší cestě k vytvoření efektivně fungující a řádně spravované IT infrastruktury.


Microsoft Product Activation

Pořízení licence softwaru je jen prvním krokem k jeho úspěšnému užívání. Následuje instalace a v mnoha případech aktivace. Aktivace je proces vytvoření vztahu mezi konkrétním produktovým klíčem a konkrétním zařízením, na něž se licence vztahuje. Jejím primárním cílem není ztrpčovat život uživatelům, kteří si licenci poctivě koupili, ale co možná nejefektivněji bránit v užívání těm, kteří na rozdíl od těch prvních na software nemají legální nárok. V následujících řádcích objevíte informace o způsobech a významu aktivace produktů Microsoft, především operačních systémů Windows a aplikací Office 2010.


BPOS: hostované služby společnosti Microsoft

E-mailová komunikace je již určitou dobu existenční záležitostí mnoha podniků. Dalším trendem je nárok na stálé zvyšování produktivity zaměstnanců, efektivnější sdílení informací v rámci společnosti i směrem k zákazníkům. S tím samozřejmě rostou i nároky na bezpečnost dat. Jednou z možností, jak si naplnění těchto potřeb zajistit, je využít Business Productivity Online Suite (BPOS) od společnosti Microsoft. Jedná se o balíček online služeb obsahujících Exchange Online, SharePoint Online, Office LiveMeeting Online a Office Communications Online. BPOS dokáže na vysoké úrovni zajistit e-mailovou komunikaci a jiné groupwarové funkce, Instant Messaging, Document Management, Shared Workspaces, Presence a Web Conferencing. Protože se jedná o online služby, může uživatel pracovat v podstatě všude, kde má připojení k Internetu, a s použitím aplikací Office i tam, kde nemá. BPOS je určen jak pro malé firmy (od 5 uživatelů), tak i pro korporace, což ukazuje například rozsáhlé nasazení BPOS u Coca-Cola Enterprise přibližně pro třicet tisíc uživatelů.