I když se za posledních několik let podstata licenčních podmínek pro Microsoft SQL Server téměř nezměnila, setkáváme se často s neporozuměním nebo chybným výkladem. Proto se v následujících několika odstavcích pokusíme shrnout typické chyby a omyly, které se stále opakují.

Petra ZikmundováPetra Zikmundová
LicenceLicence
29.11.2016 14:46:0029.11.2016 14:46:00

Petra Zikmundová

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

3 nejčastější chyby v licencích pro SQL Server

I když se za posledních několik let podstata licenčních podmínek pro Microsoft SQL Server téměř nezměnila, setkáváme se často s neporozuměním nebo chybným výkladem. Proto se v následujících několika odstavcích pokusíme shrnout typické chyby a omyly, které se stále opakují.

Pozor na nepřímé přístupy

Pořídili jste licenci SQL Serveru a podle počtu přistupujících uživatelů nebo zařízení jste pořídili i odpovídající počet licencí User CAL/Device CAL. Na první pohled jasné a přehledné řešení, které se ale v praxi může lehce zkomplikovat. Připomeňme pravidlo uvedené v Universal License Terms: pokud uživatel či zařízení přistoupí k nějakému softwaru prostřednictvím jiného zařízení či softwaru, který sdružuje počet připojení, nesnižuje to nijak potřebu klientských licencí. Přístupovou licenci CAL je tedy nutné pořídit v případě přímého, ale i nepřímého přístupu, např. prostřednictvím tzv. multiplexoru. Každý uživatel, který se dostane ke čtení či zápisu dat na SQL Serveru i jen prostřednictvím aplikace (např. webový front-end/e-shop, terminálové servery, …), potřebuje pokrytí přístupovou licencí. Výjimku tvoří případ, kdy data do SQL Serveru nepřenášejí skripty, joby či aplikace, ale vyžaduje to vždy unikátní zásah lidské ruky (zkopírování, uložení, přeposlání apod.).

Minimální počet licencí v modelu Per Core

Pokud má k SQL Serveru přístup neomezený počet uživatelů, je nutné zvolit licenční model SQL Server Per Core. Ten volíme také, pokud je pro nás cenově výhodnější než kombinace Server/CAL. V licenčním modelu Per Core je třeba pokrýt licencí všechna dostupná fyzická jádra serveru, vždy však nejméně čtyři jádra na každý fyzický procesor. I ve virtuálním prostředí je zachováno stejné licenční minimum: čtyři „jaderné“ licence na jedno virtuální jádro, které využívá daná instance virtuálního stroje. (Stejný licenční model v režimu Per Core je zaveden např. u produktů Oracle.)

  • SQL Server běžící na 2 procesorech po 2 jádrech = 2x2 jádra => potřeba pořídit 8 licencí (zde je třeba zohlednit nutné minimum 4 jader na 1 procesor)
  • SQL Server běžící na 2 procesorech po 4 jádrech = 2x4 jádra => potřeba pořídit 8 licencí

Migrace SQL Serveru – License Mobility

Provoz SQL Serveru ve virtuálním prostředí je zcela běžná praxe, stejně tak jako migrace virtuálních strojů nad fyzickým hardwarem. A jak v tomto prostředí dodržíte pravidlo, podle nějž je licence přiřazena určitému fyzickému serveru minimálně na 90 dní, když jste produkt nepořídili se Software Assurance (SA)? Těžko! Máte-li produkt bez SA, je nutné to hlídat a dodržovat, což je ve složitějších infrastrukturách velmi obtížné, ne-li nemožné. Pro častější přesun byste museli pořídit další licence, což je řešení značně finančně nákladné.

Elegantnější řešení je: mít aktivní Software Assurance pořízenou k danému produktu. SA je nositelem práva License Mobility, které ruší omezení na změnu přiřazení licence až po 90 dnech. S aktivní SA je tedy možné nechat virtuální stroje migrovat libovolně často, a to i na sdílené servery třetích stran, např. do prostředí veřejného cloudu. SA také umožňuje i u aktuálních verzí SQL Serveru využít práva na druhou instalaci, která poslouží pro Fail-Over. Aby právo License Mobility platilo po celou dobu provozu SQL Serveru, je potřeba SA obnovovat.

Pokud si nejste jisti, zda máte u vás SQL Server licenčně zcela správně (chyba by mohla být velmi drahá), neváhejte nám napsat své dotazy na adresu SAM@daquas.cz, rádi vám poradíme.