Daquas 30 let


Licence – substance značně proměnlivá. Ostatně, to je také důvod, proč pravidelně a rádi čtete náš softwarový QUAS a proč my pravidelně a rádi přinášíme rozluštění všech tajemství, která si pro nás výrobci softwaru připravují. Určitě jste si povšimli, že v poslední době v licenčním světě okurková sezóna nenastává, spíše naopak. O některých novinkách už jsme psali podrobně v předchozích číslech našeho magazínu, nicméně rozhodli jsme se změny ještě jednou přehledně shrnout a přidat i to, co nás čeká a nemine, než začnou první mrazíky.

Zuzana SobotkováZuzana Sobotková
LicenceLicence
04.10.2016 14:56:0004.10.2016 14:56:00

Zuzana Sobotková

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Tajemství letošního léta: změny v licencích Microsoft

Licence – substance značně proměnlivá. Ostatně, to je také důvod, proč pravidelně a rádi čtete náš softwarový QUAS a proč my pravidelně a rádi přinášíme rozluštění všech tajemství, která si pro nás výrobci softwaru připravují. Určitě jste si povšimli, že v poslední době v licenčním světě okurková sezóna nenastává, spíše naopak. O některých novinkách už jsme psali podrobně v předchozích číslech našeho magazínu, nicméně rozhodli jsme se změny ještě jednou přehledně shrnout a přidat i to, co nás čeká a nemine, než začnou první mrazíky.

Ukončení prodeje licencí ve smlouvě Select Plus

Select Plus je licenční program určený pro společnosti, které mají více než 250 IT zařízení. Často se s ním ale setkáváme i u menších organizací, zejména pokud jsou součástí většího celku, tedy kupříkladu u malých poboček nadnárodních společností nebo u organizačních jednotek státní správy. Jde o prodej licencí s volitelným pokrytím Software Assurance (SA), s možností rozložení platby (když je to pokrytí SA zvoleno) a hlavně se zhodnocením vložených investic, které se projeví lepší cenovou hladinou pro další nákupy.

Nyní však dochází k postupnému ukončení programů Select Plus a jejich nahrazení novou smlouvou – Microsoft Product and Services Agreement (MPSA). Nová smlouva částečně přebírá vlastnosti končícího programu, její výhodou však je možnost pořizování online služeb, rozdělení společnosti na více organizačních jednotek se separátním nákupním oprávněním a také nový portál pro správu smluvních aktiv. Do budoucna se navíc program MPSA má stát jedinou rámcovou smlouvou pro pořízení licencí pro velké společnosti s možnostmi celopodnikových pokrytí a také pronájmu licencí.

Dlouho ohlašovaný konec programů Select Plus skutečně začal s prvním červencem letošního roku. Společnosti s aktivní smlouvou ji budou moci využít pro pořízení nových licencí už jen do jejího nejbližšího výročí po uvedeném datu.

Office Online Server

S prvním májovým dnem nám Microsoft místo pusy pod rozkvetlou třešní nadělil Office Online Server jako náhradu za bývalý Office Web Apps Server. A došlo při tom také ke změně licenčních podmínek pro použití tohoto produktu. Stažení samotného serveru a jeho využití pouze pro prohlížení dokumentů je pořád zdarma. Pokud ale budete chtít využívat produkt také k úpravě dokumentů přímo na serveru, ať už půjde o SharePoint Server, Skype for Business nebo Exchange Server, budete pro přistupující zařízení potřebovat licence Office s aktivním pokrytím Software Assurance. Primární uživatel tohoto zařízení má pak navíc právo editovat dokumenty odkudkoliv.

Právě nutnost pokrytí Software Assurance je novinkou. Pro Office Web Apps Server totiž postačovalo mít licence Office pořízené multilicenční cestou bez ohledu na to, zda si k nim platíme SA. Pro zákazníky, kteří pořídili Office v multilicenční smlouvě v termínu od 1. května do 1. srpna 2016, platí zvýhodnění překlenovacího období. Mají tak právo plného využití Office Online Serveru i bez Software Assurance, a to až do srpna 2019.

SQL Server 2016

Začátkem letošního června společnost Microsoft uvedla na trh novou verzi svého databázového řešení – SQL Server 2016. Ve srovnání s předchozí verzí došlo k redukci počtu dostupných edic produktu. V nové verzi se již neprodávají edice Business Intelligence ani Parallel Data Warehouse. Obě byly nahrazeny edicí Enterprise. Zákazníci s aktivním pokrytím Software Assurance na ukončené edice budou mít tedy nárok při přechodu na novou verzi nasadit a užívat SQL 2016 Enterprise. Opatrní by však měli být zákazníci, kteří si pořídili edici Business Intelligence. V této edici totiž existovala výjimka, díky níž nebyly potřeba klientské přístupové licence, pokud se data zpracovávala v dávkách. Edice Enterprise však takovou výjimku ve svých licenčních podmínkách nemá. Pro některé zákazníky tak přechod na verzi 2016 může znamenat potřebu pořízení CAL i pro uživatele, kteří je doposud nepotřebovali, nebo změnu licenčního modelu na Per Core (ten je ostatně pro edici Enterprise obvyklý). Prostě: pokud máte edici Business Intelligence, přijďte se raději poradit.

V seznamu prodávaných produktů už nenajdete ani vývojáři oblíbenou speciální edici SQL Server Developer. Obešlo se to však bez truchlení. Je totiž už od dubna dostupná bezplatně jako součást produktu Visual Studio Essentials pro každého, kdo má Microsoft Account.

Windows Enterprise E3/E5 per User

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o možnosti pořídit licence desktopového operačního systému v licenčním modelu per User – pro uživatele, nikoli pro zařízení. Asi nemusíme poznamenávat, že současné trendy v oblasti IT jednoznačně tomuto modelu nahrávají a doslova jej vyžadují. Doposud bylo možné Windows Enterprise per User pořídit pouze ve smlouvách pro velké zákazníky. Počínaje letošním zářím je však operační systém v uživatelském modelu dostupný i menším společnostem, a to prostřednictvím pronájemní smlouvy na měsíční bázi – Cloud Solution Provider (CSP) modelu.

Současně s tím vznikly dvě edice Windows Enterprise rozlišené mírou funkcionality v oblasti bezpečnosti, a sice edice E3 a E5. Oba produkty se způsobem aktivace chovají jako online služba, k jejich užití je tedy potřeba mít zákaznický tenant ve službě Azure Active Directory a založené uživatelské účty, přes které se pak instalace Windows aktivuje. Edice E5 navíc obsahuje službu Windows Defender Advanced Threat Protection.

Shrnuto a podtrženo, v rodině Windows si firmy mohou nyní vybírat z několika produktů:

  • Windows 10 Professional Full License per Desktop – výhradně jako OEM nebo jako „krabicová“, případně elektronická licence. Právo downgradu má pouze OEM verze, a není neomezené, na zařízení je možné legálně spouštět pouze takovou verzi Windows, která je výrobcem ještě podporovaná.
  • Windows 10 Professional Upgrade per Desktop – dostupný formou multilicenčních smluv. Dává neomezené právo downgradu a nemá možnost pořízení Software Assurance.
  • Windows 10 Enterprise Upgrade LTSB per Desktop – dostupný formou multilicenčních smluv. Dává neomezené právo downgradu a je bez pokrytí Software Assurance.
  • Windows Enterprise E3/E5 per User – dostupný ve smlouvách MPSA a Enterprise Agreement, kde je licence včetně Software Assurance, a pro menší zákazníky formou modelu CSP. Pozor, v CSP neobsahuje Software Assurance, jako podkladovou licenci vyžaduje Windows 10 Professional a aktivace probíhá prostřednictvím uživatelského účtu ve službě Azure Active Directory.

Změnou prošly i výhody Software Assurance, konkrétně balíček dodatečných technologií MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack), který je součástí SA pro Windows. Funkce App-V a UE-V pro podporu desktopové virtualizace už nyní v MDOP nenaleznete. Jsou však součástí produktů Windows Enterprise E3 a E5.

Enterprise Mobility and Security E3/E5

V tomto případě také nebudeme mluvit o zcela novém produktu, jde o změnu názvu a pár drobných úprav předchůdce, služby Enterprise Mobility Suite. Příjemné je, že zažitá zkratka EMS nám zůstala :-). Kromě změny názvu však došlo také k rozdvojení služby na dvě funkčně rozdělené edice. Stejně jako u Windows (a už předtím u Office 365), i tady Microsoft používá názvy E3 a E5. Obě služby obsahují Windows Intune, Azure Active Directory Premium (ADP) a Azure Information Protection Premium (IPP), což je nový název pro Azure Rights Management. Ve funkcionalitě služeb ADP a IPP se však liší. Zatímco EMS E3 obsahuje služby v úrovni Plan 1, v edici EMS E5 nalezneme služby v úrovni Plan 2 a navíc také službu Microsoft Cloud App Security pro kontrolu a ochranu cloudových aplikací. Zajišťuje tak vyšší ochranu uživatelů v oblasti správy identity a přístupu a pro ochranu dokumentů přináší nabídku automatické klasifikace souborů nad rámec standardní manuální.

Office 365 Enterprise E3/E5

Příchod plánu E5 není úplně událostí posledních měsíců, vzhledem k tomu, že byl představen již v prosinci 2015. My jsme o něm psali už v březnovém čísle softwarového QUASu. Office 365 E5 nahradil původní plán E4, a to více než důstojně, jelikož přinesl o kus bohatší funkcionalitu. Připomeňme si však, co nám aktuálně dostupné sady služeb Office 365 přinášejí, protože úzce souvisí s ostatními produkty zde zmíněnými.

Sady Office 365 jsou balíčky služeb pro kompletní zajištění potřeb moderního kancelářského pracovníka. Nalezneme v nich Exchange Online pro poštovní služby, SharePoint Online pro řízení, správu a sdílení dokumentů, Skype for Business pro interní i externí komunikaci a v neposlední řadě také aplikace Office. Plány Enterprise v edicích E3 a E5 se v těchto službách téměř shodují, plán E5 však navíc přináší pokročilé funkce pro analýzu dat v podobě produktů Power BI a Delve Analytics, pokročilé vestavěné centrum pro dodržování předpisů Advanced eDiscovery a vyšší míru zabezpečení s rozšířenou ochranou před internetovými útoky. Plán E5 je také nositelem práva na užití Skype for Business pro volání do veřejné telefonní sítě.

Secure Productive Enterprise E3/E5

Dalším novým pojmem na seznamu produktů Microsoft je Secure Productive Enterprise (SPE). Ve skutečnosti se však ani v tomto případě o zcela nový produkt nejedná. Předchůdcem SPE je totiž poměrně nedávno uvedený produkt Enterprise Cloud Suite. Kromě změny názvu i tady došlo k rozdělení na dvě funkčně odlišné edice.

SPE je vlastně balíčkem technologií a služeb, které dohromady vytvářejí komplexní zajištění běžných IT potřeb každé společnosti. Jde o kombinaci Office 365 Enterprise, Enterprise Mobility and Security a licence Windows Enterprise per User. A jak už předchozí odstavce naznačují, SPE E3 obsahuje tyto licence v základní funkcionalitě, shodně označené jako E3, zatímco edice E5 obsahuje nejvyšší dostupnou funkcionalitu.

Dobrou zprávou je, že zatímco předchozí balíček ECS byl dostupný pouze zákazníkům velkých smluv, jeho nástupce bude možné pořídit i prostřednictvím modelu CSP pro společnosti jakékoliv velikosti v podobě předplatného na měsíční bázi.

Windows Server a System Center 2016

Letos nás čeká ještě jedna zásadní licenční změna. Týká se jednoho z nejrozšířenějších produktů společnosti Microsoft, serverového operačního systému. Z licenční politiky podle počtu procesorů přechází Microsoft na licenční řešení podle počtu jader, které lépe odpovídá způsobu užívání a škálování řešení. Podrobně jsme změny v licenčním řešení popsali v článku Windows Server 2016: licenční změny. Nejzásadnější je, že nás v nové verzi pro určení počtu potřebných licencí bude zajímat nejenom počet fyzických procesorů, ale také počet fyzických jader v serveru. Pro určení potřebného počtu licencí nám však nestačí pouze spočítat jádra. Dále budeme muset také uplatnit dvě pravidla, která určují minimum přidělených licencí, a sice minimálně 16 licencí přidělených fyzickému serveru a minimálně 8 licencí pro každé CPU.

Novinkou platnou již od února letošního roku je možnost uplatnit licence Windows Server pro použití v cloudovém prostředí Microsoft Azure. Za každou licenci s aktivním pokrytím Software Assurance si můžeme v MS Azure spustit jeden virtuální stroj s až 16 jádry, nebo dva virtuální stroje s až 8 jádry s operačním systémem Windows Server, ale platit budeme pouze cenu virtuálního stroje bez operačního systému.

Změny licenční politiky se však netýkají pouze serverového operačního systému, ale také rodiny produktů System Center, navržených pro komplexní správu serverového prostředí. Pro zajištění jednoduché správy Microsoft již v předchozí verzi 2012 sjednotil licenční politiku a ediční rozdělení produktů Windows Server a System Center. Jinak tomu nebude ani v nové verzi 2016. Stejné změny licenční politiky jako u Windows Serveru tedy můžeme očekávat i u licencí System Center.

Podrobnější popis nadcházejících změn naleznete v předchozích číslech softwarového QUASu či na našem webu.

Změny licenční politiky či produktové skladby jsou v dnešním dynamickém IT světě na denním pořádku. Odpovídají potřebám uživatelů a jejich rozličným požadavkům a možnostem. Sledovat licenční změny je náročné jak časově, tak odborně. Pro naše konzultanty je však studium licenční politiky více koníčkem než zaměstnáním a rádi se o své specifické vědomosti a zkušenosti dělí, aby našim klientům usnadnili IT život v mezích právní čistoty. Neváhejte toho využít.