Daquas 30 let


V září jsme se v Softwarovém QUASu rozepsali o rozličných modelech nákupu licencí, od OEM přes krabice až ke smlouvám pro středně velké společnosti. Dnes se pustíme do těch nad 250 zařízení (nebo uživatelů). Pokud jste ale minulý díl přeskočili, nebo na vás výtisk QUASu nezbyl, přece jen koukněte alespoň na náš web (rubrika Licence), ještě než se pustíte do následujících řádek. Struktura pořizovacích modelů pro velké společnosti totiž do značné míry kopíruje strukturu navrženou pro menší prostředí, takže se na ni budeme odkazovat.

Zuzana SobotkováZuzana Sobotková
LicenceLicence
20.11.2015 10:16:0020.11.2015 10:16:00

Zuzana Sobotková

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Pořizujte software Microsoft chytře – sada návodů, 2. díl

V září jsme se v Softwarovém QUASu rozepsali o rozličných modelech nákupu licencí, od OEM přes krabice až ke smlouvám pro středně velké společnosti. Dnes se pustíme do těch nad 250 zařízení (nebo uživatelů). Pokud jste ale minulý díl přeskočili, přece jen na něj koukněte alespoň jedním očkem, ještě než se pustíte do následujících řádek. Struktura pořizovacích modelů pro velké společnosti totiž do značné míry kopíruje strukturu navrženou pro menší prostředí, takže se na ni budeme odkazovat.

Modely pro velké společnosti

Obecně se programy pro velké společnosti vyznačují vyšší mírou flexibility, příznivějšími cenovými podmínkami a také možnostmi přizpůsobení smluvního závazku prostřednictvím dodatků a výjimek. I tak mají úplně vespod v základu operační systém pro stanice – a ten nejspíš pořídí jako OEM.

Krabice a OEM

I v případě velké společnosti se setkáváme s licencemi, jež do prostředí připutovaly prostřednictvím krabicového nebo OEM prodeje. V případě desktopového operačního systému není zbytí a pořízení koncového zařízení včetně předinstalovaných Windows (samozřejmě v edici Professional) považujeme za vysoce doporučené, ne-li samozřejmé. Doporučujeme v tomto případě dát velký pozor na správné uvedení operačního systému na pořizovacích dokladech hardwaru. Vyhnete se tak zbytečným problémům při dokladování oprávněných podkladových licencí v případě softwarového auditu. Operační systém dostupný prostřednictvím jakékoliv multilicenční smlouvy je totiž vždy pouze upgrade, a tedy oprávněnou podkladovou licenci v podobě OEM vyžaduje.

Kromě desktopového operačního systému bychom v prostředí velkých společností mohli nalézt i serverové operační systémy pořízené prostřednictvím OEM, tedy společně s hardwarem. Tento způsob pořízení je totiž často cenově velmi výhodný, zejména pokud jde o větší zakázku. V takovém případě ale rozhodně doporučujeme dokoupit pokrytí Software Assurance (SA) do 90 dnů od nabytí hardwaru s OEM licencí. Tento krok poskytne zákazníkovi nejenom všechny dostupné výhody SA, ale také z OEM licence udělá typ multilicenční se všemi právy, jež mu náleží (tedy kupříkladu přenositelnost licence, neomezený downgrade, jazyková nezávislost, instalační zdroje a klíče na stránkách VLSC – Volume License Service Center, apod.), a to vlastně pouze za cenu samotného předplatného Software Assurance.

Pořízení softwaru Microsoft v krabicovém vydání bychom ve větších společnostech rozhodně nedoporučili. Z pohledu správy licencí, ale také nasazení a správy softwaru jako takového, je tato varianta nejméně vhodná ze všech možných modelů pořízení. Zdánlivě levný nákup vás může dostat do slepé uličky, která vám znemožní korektní a efektivní práci. Například Office pro podnikatele a domácnosti je edice skutečně určená do prostředí, kde je maximálně 10 PC, kde se předpokládá, že každý uživatel si instaluje sám, nebo je instalaci přítomen, kde se uživatelé prakticky nemění (kvůli vazbě licence na soukromý osobní účet). Nasazovat něco takového do podniku, kde je uživatelů a zařízení několik desítek, je cesta k pořádným komplikacím po technické i právní stránce.

Select Plus – MPSA

První program určený pro společnosti nad 250 zařízení, jenž si blíže charakterizujeme, je smlouva Select Plus. Hned na úvod nutno říct, že dnes již tomuto programu píšeme téměř epitaf, protože od poloviny letošního roku už není možné jej otevřít a v polovině roku 2017 nebude možné ani pořídit licence do již otevřených programů. Smlouva Select totiž po mnoha letech své působení na trhu končí a je postupně nahrazována programem Microsoft Product and Services Agreement (MPSA) s velmi podobnými podmínkami.

Pokud bychom se zajímali o srovnání se spektrem programů pro malé společnosti, pak můžeme říct, že Select Plus a MPSA jsou vlastně kříženci programů Open License a Open Value. Nabízejí totiž možnost pořízení samostatné licence a variantně také licence včetně pokrytí Software Assurance. Rozdíl je však v době trvání. Zatímco programy Open mají přesně stanovenou dobu účinnosti smlouvy, Select Plus je jediný program společnosti Microsoft, který nic takového nezná. Je otevřený trvale a nikdy neexpiruje, nezávisle na tom, zda jej zákazník pro nákupy využívá, nebo ne. Nezná tedy datum expirace, ale přece jenom se jedním význačným datem řídí – datem výročí uzavření smlouvy. Toto datum je důležité pro určení doby trvání pokrytí SA.

Pokud si totiž v programu Select Plus (a tedy i MPSA) zvolíme pořízení licence včetně SA, pak pokrytí SA bude trvat přesně do třetího následujícího výročí (celkově tedy 25 až 36 měsíců podle toho, kdy licenci pořídíme vzhledem k datu výročí). Navíc se můžeme rozhodnout, že platbu za licenci s SA rozložíme do tří ročních splátek, přičemž jedna ze splátek bude zohledňovat pokrytí SA pouze za počet měsíců zbývajících do výročí smlouvy. Tento model kalkulace je zdánlivě komplikovaný, ale díky němu je smlouva Select Plus jediným smluvním programem Microsoft, který při dokupování licencí mezi výročími zohledňuje skutečnou dobu používání výhod SA. Neplatíte tedy za pokrytí, které skutečně nevyužijete.

Smlouvy Select Plus a MPSA mají bodový princip fungování. Zákazník nákupem licencí sbírá body ve třech skupinách – aplikace, servery a operační systémy, a v každé z těchto skupin může díky množství nasbíraných bodů získat jednu ze čtyř cenových hladin. V případě té nejlepší (desítky tisíc bodů) je pak pořizovací cena produktů až o 20 % výhodnější než standardní koncová cena. Proto je program vhodný zejména pro velké nadnárodní společnosti, které si takto společně „střádají“ na lepší cenové podmínky pro všechny, ale zároveň díky struktuře prováděcích smluv má každá z nich vlastní kontrolu nad svými nákupy a vlastní přístup ke všem informacím na elektronickém portále.

Nástupce programu Select Plus, smlouva MPSA, má nyní téměř identické smluvní podmínky. Do budoucna se však má stát rámcovou smlouvou, která umožní nejenom pořízení licencí bez SA a včetně SA, ale také zajistí dostupnost pronájemních licencí, různých celopodnikových platforem a postupně by se měla stát jedinou smlouvou dostupnou pro všechny velikosti zákazníků. Už teď s sebou přináší nový portál, který v budoucnu nahradí stránky VLSC a zlepší a zjednoduší správu pořízených licencí.

Enterprise Agreement (EA)

Pokud bychom opět hledali paralelu ve světě smluv pro malé společnosti, pak je program Enterprise Agreement zrcadlem programu Open Value Organization Wide. Jde tedy o celopodnikovou tříletou splátkovou smlouvu s pokrytím SA, která se otevírá na alespoň jeden z takzvaných desktopových platformních produktů. V případě EA smlouvy máme vlastně dva typy platforem, a to klasickou (Windows Enterprise, Office Professional Plus, Core CAL či Enterprise CAL Suite) a online platformu (Office 365 Pro Plus, Office 365 E1/E3/E4, Enterprise Mobility Suite, Enterprise Cloud Suite, a další). Po otevření smlouvy na platformní produkty je pak možné do ní pořídit prakticky jakýkoliv doplňkový produkt (serverové licence, dodatečné CAL, desktopové či vývojářské aplikace,…) v potřebném počtu.

Výhodou ve srovnání s Open Value je fakt, že v případě nárůstu počtu zařízení nebo uživatelů, a tedy i potřeby licencí platformních produktů, není nutné dokupy realizovat okamžitě, ale je možné změny hlásit jednou ročně o výročí smlouvy. Platí se pak i zpětně, ale cena za takový dokup se počítá s pokrytím SA pouze za polovinu uběhlého roku.

Smlouva Enterprise Agreement dává právo na trvalé licence po ukončení tříletého cyklu (s výjimkou online služeb, samozřejmě). Dále je pak možné v prodlužující smlouvě navázat již pouze pokrytím SA, čímž se roční investice do licencí v následujících cyklech výrazně sníží.

Enterprise Agreement Subscription (EAS)

Pokud však společnost vyžaduje skutečně flexibilní řešení schopné přizpůsobit se jakýmkoliv požadavkům, i strukturním změnám, pak bude nejlepší sáhnout po programu EAS. Jedná se o pronájemní variantu smlouvy Enterprise Agreement, také otevřenou pro celou společnost na minimálně jeden z platformních produktů. Nárůst v počtu uživatelů či zařízení, ale také pokles se hlásí pouze jednou ročně o výročí smlouvy a za použití licence se zpětně neplatí. Jakýkoliv doplňkový produkt přidaný do smlouvy znamená úhrady roční platby v měsíci přidání, ale o každém výročí má zákazník možnost doplňkové produkty jakkoliv přeskládat, změnit počty, nebo je ze smlouvy úplně vyloučit. Smlouva EAS má za cíl umožnit zákazníkovi v co největší míře platit pouze za to, co skutečně používá, i v případě, že dochází k různým fúzím nebo naopak rozdělením společností. Smlouva EAS je jediný program ze škály smluv pro velké společnosti, který jakoukoliv změnu umí reflektovat.

Server and Cloud Enrollment

Až doposud jsme se v případě celopodnikových smluv bavili vždy o platformních produktech typu koncových produktů, tedy desktopové aplikace, desktopové operační systémy nebo CAL. Smlouva SCE je také smlouvou typu Enterprise Agreement, tedy tříletá celopodniková, ale její platforma je postavena na úplně jiných produktech a povinností zákazníka je všechny produkty dané skupiny používané ve společnosti zahrnout do smlouvy. Zajímavostí je, že smlouva nabízí jak splátkový, tak pronájemní model pořízení.

Prostřednictvím SCE smlouvy je možné zajistit ve společnosti licence Visual Studio s MSDN (vývojářská platforma), SQL, SharePoint nebo Biztalk (aplikační platforma), Core Infrastructure Suite (základní serverová platforma) nebo Microsoft Azure (Azure platforma).

U všech platforem jsou nastaveny minimální vstupní limity, které často kvalifikují až opravdu velké infrastruktury. Proto je tato smlouva také určena pro větší společnosti. Obecně je ale unikátní formou, protože, na rozdíl od předchozích programů, ve skupině smluv pro malé společnosti neexistuje ani její přibližný ekvivalent.

Shrnutí „velkých smluv“

Obecně jsou výhodou smluv určených pro velké společnosti zejména cenové podmínky. Nicméně z předchozích odstavců vyplývá, že i mnohé smluvní podmínky jsou výhodnější. Kupříkladu všechny výše zmíněné smlouvy zahrnují automaticky možnost testování produktu před nasazením do produkčního prostředí, a to po dobu 60 dnů. Dále smíte využívat až 20 kopií jakéhokoliv produktu pro školení svých zaměstnanců. Také některé produkty jsou dostupné pouze ve velkých smlouvách, kupříkladu komplexní balík služeb Enterprise Cloud Suite nebo operační systém Windows v licenčním modelu per User.

Microsoft také chápe, že velké prostředí se někdy těžko přizpůsobuje pevně danému standardu a často potřebuje větší stupeň volnosti a možnost výjimky. Proto v programech pro velké společnosti existují smluvní dodatky a úpravy podle požadavků zákazníka.

Závěrem tedy – pokud je vaše společnost z kategorie „těch velkých“ a pro pořizování licencí jste doposud využívali různé modely bez nějaké komplexní vize, pak je určitě dobré konzultovat s vhodným licenčním partnerem vaše potřeby a zkusit najít program, jenž by vám přinesl více možností, méně starostí o „compliance“ a větší flexibilitu v oblasti licenčního pokrytí.

Speciální modely – aneb všechno je jinak

Nebo také: co se jinam nevešlo a nevejde. Jde zejména o zvláštní modely určené pro partnery společnosti Microsoft, které umožňují dodání licenčního řešení, při němž se jednotlivé licence často skrývají v balíčku řešení třetí strany. Uživatelé tak mnohdy ani netuší, že jim je také potřeba rozumět, protože i za ně nesou odpovědnost.

ISV Royalty

Za zkratkou ISV lze nalézt nezávislé vývojářské společnosti, které dodávají vlastní softwarové produkty. Převážně však jde o aplikace, které pro svůj provoz vyžadují minimálně softwarovou platformu, a obvykle také další aplikační produkty jiných dodavatelů. Velmi často je to právě Microsoft. Důvodem je nejenom fakt, že se jeho produkty zhusta vyskytují v zákaznické infrastruktuře, ale také fakt, že Microsoft vývoj nad svými produkty vítá a snaží se jej všemožně podpořit.

Takovou podporou je i existence programu ISV Royalty, jehož členem se může stát jakákoli vývojářská společnost, která je členem partnerského programu Microsoft (tedy musí primárně vyvíjet nad produkty Microsoft), a to na úrovni certifikovaného partnera. Prostřednictvím tohoto programu je možné dodávat koncovým zákazníkům některé aplikační servery za zvýhodněnou cenu. Licence jsou určeny výhradně k tomu, aby je vývojářská společnost „zabalila“ do vlastního řešení a jako celek je se svou dodací smlouvou zprostředkovala zákazníkovi.

Nejčastěji využívaným produktem v tomto programu je SQL Server. Ten se dodává pro plné použití, ale také ve speciální verzi Runtime, která je cenově dostupnější, nicméně zatížená výrazným licenčním omezením. Databázový server s označením Runtime totiž nesmí být použit žádnou jinou aplikací, než s jakou je koncovému uživateli dodáván, takže jakákoli výměn dat s jiným řešením může být licenčním problémem. Proto je potřeba použití edice Runtime předem dobře zvážit i s ohledem na budoucí využití aplikace. Žádný způsob přechodu na plnou verzi SQL totiž není.

Nevýhodou programu z pohledu využití licencí je fakt, že neobsahuje Software Assurance. Právo na nové verze sice lze k licencím připlatit, ale rozsáhlé spektrum ostatních výhod SA je koncovým zákazníkům nedostupné. To může být v některých případech hodně zásadní, protože Software Assuran­ce je nositelem mnoha práv spojených s vysokou dostupností řešení.

Na co je ale potřeba si u ISV Royalty dát největší pozor: dodání licencí koncovému zákazníkovi (i když jako součást řešení třetí strany) přenáší také odpovědnost za užití licencí na koncového zákazníka. Tedy i za správnost pořízení licencí a licenční čistotu. Dokladem o pořízení licencí je dodací smlouva řešení a její součástí mají být také licenční podmínky obsažených produktů Microsoft. Pokud jste teď mávli rukou a řekli si „A co má být? Snad ten dodavatel ví, jak ty licence má pro nás nakoupit…“, pak jste velcí optimisté, což je sice krásná vlastnost, leč v licenčním světě trochu nepraktická. Proto v případě, že plánujete pořízení takového řešení od třetí strany, určitě doporučujeme si předem přizvat k řešení licenčního specialistu, který vám pomůže porozumět všem podmínkám a ochránit vás před drahými licenčními omyly. Později je už pozdě – únikové cesty k nápravě nejsou k dispozici.

SPLA

Opět další zkratka. Koncovým zákazníkům možná ještě méně známá. V tomto případě jde o smlouvu určenou pro společnosti poskytující vlastní služby na bázi produktů Microsoft. Řeč je o hostingu, případně outsourcingu. Speciální smlouva je dostupná opět pouze partnerům společnosti Microsoft. Hoster si vytvoří datové centrum, jehož služby (tedy přístup k serverovým aplikacím) poskytne jednotlivým zákazníkům (ať už ve sdílených prostředích nebo na dedikovaném hardwaru) a k tomu „přibalí“ svou vlastní přidanou hodnotu v podobě provozu a správy prostředí. Pro zákazníka jde o hotovou službu bez nutnosti mít vlastní serverovou infrastrukturu a kupku odborníků pro její oprašování, pouze za pravidelný poplatek poskytovateli. Výše a frekvence úhrady poplatku je na domluvě mezi hosterem a zákazníkem. Poskytovatel pak odvádí společnosti Microsoft platbu za licence, jež ve svém prostředí pro zákazníky zprostředkoval, každý měsíc zpětně. Je to předchůdce cloudu a nebo také cloud lokální, uvnitř našich hranic. Někdy dokonce (spíše u outsourcingu) i přímo za branami podniku zákazníka. Podstatou je poskytnutí softwaru jako součásti služby (od housingu či hostingu počínaje po business proces outsourcing).

Jde o vysoce flexibilní licenční model, kde je možné i na měsíční bázi měnit složení a množství použitých licencí produktů Microsoft, a tím škálovat službu pro koncové zákazníky. Kromě flexibility a oproštění se od hmotných částí řešení má však zákazník, jenž využije služby hostera, ještě jednu obrovskou výhodu – většinu odpovědnosti za licenční řešení přenechává právě jemu. Správně licence sestavit a nahlásit společnosti Microsoft je totiž úlohou poskytovatele služby. Zákazník má pouze menší povinnosti, jako třeba řádně nahlásit počet uživatelů, kteří ji využívají. A i těch jej poskytovatel často v rámci technického řešení dokáže zbavit.

Pokud tedy už nemáte sílu či chuť na každodenní starosti o provoz vlastní infrastruktury a líbilo by se vám mít IT dostupné v podobě flexibilní služby s přesně stanoveným SLA, můžete vyhledat služby poskytovatele. Často zjistíte, že když sečtete všechny náklady na provoz svého prostředí onsite, vyjde vás i v dlouhodobém výhledu dráž než pronájem hotové služby.

A tím jsme ukončili přehled pořizovacích modelů pro licence společnosti Microsoft. Doufáme, že vám přinesl zejména pocit, že je z čeho vybírat, a tedy nikdy nejste omezeni na jediné řešení. K nalezení toho optimálního často vede dlouhá (a někdy i trnitá) cesta. Věřte však, že ušetřené náklady a smysluplné investice za její podstoupení stojí. A abyste po té nepříliš snadné cestě nemuseli jít sami, vezměte k tomu spolehlivého průvodce – vy si řeknete kam a my doporučíme kudy. Ve dvou se to totiž nejenom lépe táhne, ale také lépe kráčí k cíli.