Daquas 30 let


V minulém čísle Softwarového QUASu jsme vám přinesli informace o licenční politice nového operačního systému Windows 10. Dostáváme však od vás spoustu zajímavých doplňujících otázek, a tak jsme se rozhodli předchozí článek doplnit o sbírku odpovědí, které by měly obsáhnout vše, co vás zajímá. Pokud vám některé pojmy na následujících řádcích nebudou zřejmé, jejich objasnění naleznete ve zmíněném článku.

Zuzana SobotkováZuzana Sobotková
LicenceLicence
20.11.2015 10:07:0020.11.2015 10:07:00

Zuzana Sobotková

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Přechod na Windows 10 v otázkách a odpovědích

V minulém čísle Softwarového QUASu jsme vám přinesli informace o licenční politice nového operačního systému Windows 10. Dostáváme však od vás spoustu zajímavých doplňujících otázek, a tak jsme se rozhodli předchozí článek doplnit o sbírku odpovědí, které by měly obsáhnout vše, co vás zajímá. Pokud vám některé pojmy na následujících řádcích nebudou zřejmé, jejich objasnění naleznete ve zmíněném článku.

Jak získám právo na Windows 10?

Právo na nejnovější verzi operačního systému získává ten zákazník, jehož zařízení má, nebo do 29. července 2016 nabyde, licenci Windows 7 nebo 8/8.1. Po tomto termínu bude možné Windows 10 pořídit prostřednictvím placeného upgradu. Zákazník má nárok na odpovídající edici operačního systému, s výjimkou edici Enterprise. Zákazníci, kteří mají nyní edici Enterprise bez aktivního předplatného Software Assurance, budou pro přechod na Windows 10 Enterprise pořizovat Windows 10 Enterprise Upgrade.

Je licence Windows 10 po upgradu trvalá?

Ano, licence je trvalá a v budoucnu již nebude vyžadovat žádné další náklady. Pouze edice Enterprise se bude nadále pořizovat jako upgrade prostřednictvím některého z multilicenčních programů.

Jakým způsobem lze nyní provést upgrade na Windows 10?

Zákazníci s aktivním předplatným Software Assuran­ce v době uvedení Windows 10 mají instalační sadu a klíče nové verze automaticky dostupné na elektronickém portálu VLSC. Pokud pokrytí Software Assurance pro desktopový operační systém nemáte, je potřeba provést upgrade ručně na každé instalaci zvlášť. Využít můžete buďto upgrade nabízený službou Windows Update, nebo stažení instalace prostřednictvím webového portálu Microsoft.

Je možnost nasadit upgrade hromadně pomocí nástrojů hromadné instalace?

Tuto možnost mají pouze zákazníci s aktivním Software Assurance v době uvedení nové verze na trh.

Jak lze pro přechod na novou verzi využít právo reimagingu?

Právo reimagingu umožňuje použít instalační médium získané prostřednictvím multilicenčního kanálu na reimagování všech zařízení, jež disponují licencí stejné edice a verze, bez ohledu na její způsob pořízení. V případě přechodu na Windows 10 však nelze využít právo reimagingu pro hromadný upgrade všech zařízení, jelikož jednotlivá zařízení nezískají licenci Windows 10, dokud na nich není fyzicky proveden upgrade prostřednictvím služby Windows Update nebo webového portálu.

Lze u Windows 10 Professional měnit model doručování updatů?

Ano, lze. Pro Windows Professional jsou dostupné dva modely doručování updatů – Current Branch (CB), tedy přejímání funkčních i bezpečnostních updatů, a Current Branch for Business (CBB), tedy možnost pozdržet přijetí funkčního updatu až do doby vydání následujícího updatu. Až do té doby jsou všechny vydané bezpečnostní updaty plně kompatibilní s původním funkčním updatem. Model doručení updatů lze měnit podle potřeby.

Lze měnit model doručování updatů u Windows 10 Enterprise?

Pro edici Enterprise je kromě modelů Current Branch a Current Branch for Business dostupný ještě model Long Term Service Branch (LTSB). Tento model umožňuje dlouhodobé odložení přijetí funkčních updatů, ale s plnou podporou bezpečnostních updatů na následujících 10 let. Využití tohoto způsobu updatů však vyžaduje technicky odlišnou verzi Windows, a tedy jiné instalační médium. Zatímco mezi modely CB a CBB přepínat lze, pro využití modelu LTSB je nutná úplná přeinstalace operačního systému.

Jak často budou vycházet updaty?

Funkční updaty systému budou vycházet přibližně dva- až třikrát do roka. Bezpečnostní updaty vycházejí průběžně a podporují vždy minimálně aktuální funkční upgrade (v případě CBB i předchozí a v případě LTSB až 10 let starý update). Přibližně jednou za rok by pak měl vyjít velký update, který bude mít charakter nové verze.

Jak budou updaty integrované do instalačních médií?

Společně s vydáním velkého updatu budou vytvořena nová instalační média pro všechny distribuční kanály. Ta budou dostupná zákazníkům pořizujícím nové licence, ale také zákazníkům s aktivním Software Assurance (SA). Zákazníci s licencemi bez SA budou muset pro případnou přeinstalaci použít starší média a být připraveni na to, že po instalaci bude nutné doinstalovat ještě i všechny funkční a bezpečnostní updaty vydané od doby posledních dostupných médií.

Je možné po získání Windows 10 přejít na nižší verzi softwaru?

Licence Windows 10 Professional dostupná prostřednictvím modelu OEM dává právo na downgrade o dvě verze zpátky, tedy na Windows 7 Professional. Krabicové licence právo využití nižší verze nemají a multilicenční verze Windows mají naopak neomezené právo downgradu.

Je OS Windows 10 přenositelný?

Licence Windows 10 je vázaná na zařízení, a to trvale. Jediná přenositelná licence Windows je součástí krabicového balení.