Daquas 30 let


Před příchodem nové verze desktopového operačního systému společnosti Microsoft dlouhou dobu kolovaly různé zvěsti, mimo jiné také o možných výrazných změnách v licenční politice. Nyní, po uvedení Windows 10 na trh, můžeme konstatovat, že nejvýraznější změnou je přechod na poskytování softwaru v podobě služby. Struktura a znění licenčních podmínek podlehly pouze nepatrným změnám. Přesto si pro jistou licenční politiku tohoto produktu shrneme a řekneme si o novinkách, s nimiž se v ní setkáme.

Zuzana SobotkováZuzana Sobotková
LicenceLicence
30.09.2015 10:31:0030.09.2015 10:31:00

Zuzana Sobotková

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Licence Windows 10

Před příchodem nové verze desktopového operačního systému společnosti Microsoft dlouhou dobu kolovaly různé zvěsti, mimo jiné také o možných výrazných změnách v licenční politice. Nyní, po uvedení Windows 10 na trh, můžeme konstatovat, že nejvýraznější změnou je přechod na poskytování softwaru v podobě služby. Struktura a znění licenčních podmínek podlehly pouze nepatrným změnám. Přesto si pro jistou licenční politiku tohoto produktu shrneme a řekneme si o novinkách, s nimiž se v ní setkáme.

Dostupné edice a prodejní kanály

Stejně jako u předchozí verze nabízí Windows 10 tři různé edice: Home, Professional a Enterprise. První z nich je určená pro užití v domácím prostředí, ale ne výhradně. Na rozdíl od jiných licencí s přídomkem Home, v licenčním ujednání Windows Home nenajdete omezení na užití v nekomerční sféře. Pokud vám tedy nevadí technická omezení této edice, pak ji můžete využít i ve firemním prostředí. Co vám však z pohledu užívacích práv nedovolí, je využití starší verze. Právo downgradu je totiž dostupné až od edice Professional.

Pro podnikovou sféru jsou určeny edice Professional a Enterprise. Ty se od sebe liší funkcionalitou, ale i způsobem přijímání updatů, jak si řekneme za chvilku.

Nepřekvapí ani způsob prodeje nových Windows 10. Jsou tradičně dostupné prostřednictvím kanálu OEM, tedy předinstalované na zařízení, jako elektronická licence, nebo v pestré nabídce multilicenčních smluv. Zatím co v prvních dvou případech lze pořídit edice Home a Professional, v multilicenčních smlouvách jsou dostupné pouze podnikové edice včetně té nejvyšší, edice Enterprise.

Právo downgradu

Licenční podmínky Windows 10 jsou ve všech prodejních modelech téměř stejné. Licence se přiděluje zařízení a za každou přidělenou licenci máte právo na jednu instalaci operačního systému. Podmínky se liší zejména přenositelností jednou přidělené licence a právem downgradu. Zatím co OS Windows pořízený jako OEM nebo multilicenční upgrade je vždy svázaný se zařízením, elektronická licence je přenositelná. No a co se týče práva downgradu, v multilicenční smlouvě je zakotven neomezený downgrade, avšak elektronická licence právo downgradu nezná vůbec a OEM dovoluje využití nižších verzí pouze o dvě dolů (nyní tedy na Windows 7).

Tady se však setkáváme i s jednou z avízovaných změn. Právo downgradu u OEM licencí totiž už nebude platit natrvalo, ale pouze po dobu, dokud bude předchozí verzi Microsoft podporovat. Používat verzi Windows 7 místo pořízených Windows 10 bude možné do ledna 2020 a možnost downgradu na Windows 8/8.1 platí do ledna 2023. Se skončením podpory tedy skončí i právo užívat.

Upgrady a updaty

Novinkou je také možnost upgradovat na Windows 10 bezplatně. Ta bude dostupná pro všechna zařízení s platnou licencí Windows 7 nebo 8/8.1 až do konce července 2016. Poté bude upgrade na Windows 10 dostupný formou elektronické licence nebo v multilicenčních smlouvách, avšak již za poplatek.

Po přechodu na Windows 10 je systém automaticky aktualizován prostřednictvím služby Windows Update. Různé edice Windows však mají různé možnosti přijímání updatů. Pro edici Home platí, že updaty jsou doručovány a přijímány automaticky, bez možnosti řízení uživatelem (model Current Branch). Zákazníci s edicí Professional si mohou zvolit možnost odkladu updatu o 90 dní, aby ho mohli před jeho nasazením otestovat (Current Branch for Business). Nejvyšší edice Enterprise umožňuje navíc model dlouhodobé stability, kdy je možné přijímat pouze bezpečnostní záplaty a odložit funkční updaty (Long Term Servicing Branch) prostřednictvím služby WSUS.

Software Assurance

Pokrytí Software Assurance je dostupné i pro Windows 10, a to pouze pro edici Enterprise a výhradně prostřednictvím multilicenčních smluv. Výrazně rozšiřuje práva pořízených licencí, zejména tak, aby pomohlo zákazníkovi s rychlou a efektivní adopcí nové verze a umožnilo mu využívat pokročilé technologie. Pro Windows 10 je Software Assurance zejména zdrojem:

  • práva na virtualizaci – možnost spuštění až čtyř virtuálních desktopů lokálně a přístupu k až čtyřem virtuálním desktopům v rámci infrastruktury VDI. Primární uživatel zařízení, které má licenci přidělenu, má právo k nim přistupovat i z jakéhokoli zařízení třetí strany
  • e-learningu – online školení pro uživatele pro efektivnější využití softwaru
  • poukazů na školení – možnost získat poukaz na den libovolného kurzu u certifikovaných školících partnerů společnosti Microsoft
  • MDOP – přidaný balíček služeb, jako jsou rozšířená správa Group Policy, virtualizace aplikací, hromadná správa BitLockeru a další
  • Windows User Rights – možnost přidělit licence uživateli, který pak může instalovat Windows 10 Enterprise na všechna zařízení s licencí Windows 7 nebo 8/8.1 Pro, na všechny tablety a přistupovat k VDI ze všech svých zařízení

Předplatné Software Assurance je dostupné ve dvouletých nebo tříletých programech a spektrum a rozsah získaných výhod se může lišit podle zvoleného programu a počtu licencí.

Změn u nových Windows v licenční oblasti tedy opravdu není potřeba se bát. Licenční politika zůstává plně konzistentní a nemá nás příliš čím překvapit. Pokud byste však měli v čemkoliv nejasno, pak je vám k dispozici další článek nebo naši konzultanti, kteří vám vše rádi vysvětlí. Těšíme se na vás.