Daquas 30 let


Rozumné pořizování licencí k softwaru se v zásadě točí kolem dvou otázek: Co pořídit a Jak to pořídit. Obojí je stejně důležité a rozhodně platí, že ani jedno nelze zanedbat. O tom, co pořídit, píšeme v Softwarovém QUASu pravidelně – jak z pohledu užitku z produktu, tak z pohledu podmínek jeho legálního použití. V tomto přehledu si ale zopakujeme, co všechno je potřeba vzít v úvahu při volbě optimálního licenčního modelu, jak široká je nabídka, jak se v ní orientovat a kdy si raději říct o konzultaci a návrh ideální cesty.

Zuzana SobotkováZuzana Sobotková
LicenceLicence
29.09.2015 16:50:0029.09.2015 16:50:00

Zuzana Sobotková

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Pořizujte software Microsoft chytře – sada návodů

Rozumné pořizování licencí k softwaru se v zásadě točí kolem dvou otázek: Co pořídit a Jak to pořídit. Obojí je stejně důležité a rozhodně platí, že ani jedno nelze zanedbat. O tom, co pořídit, píšeme v Softwarovém QUASu pravidelně – jak z pohledu užitku z produktu, tak z pohledu podmínek jeho legálního použití. V tomto přehledu si ale zopakujeme, co všechno je potřeba vzít v úvahu při volbě optimálního licenčního modelu, jak široká je nabídka, jak se v ní orientovat a kdy si raději říct o konzultaci a návrh ideální cesty.

Pokud si myslíte, že nejdůležitější pomůckou při pořizování licencí je ceník, z něhož si pečlivě vyberete podle sloupečku s cenou, nejste výjimkou. Nicméně my radíme, abyste jako první a mnohem důležitější kritérium brali v úvahu něco jiného. Řešení finanční stránky by totiž měla předcházet pečlivá definice obchodních potřeb a volba řešení, které bude v prvé řadě nejlépe odpovídat praktickým požadavkům. Na finanční „způsobilost“ včas dojde.

Způsob pořízení ovlivňuje způsob užití

Definice potřeb neovlivňuje jen otázku „co pořídit“, ale také „jak“. Pořizovací model totiž má vliv i na práva k užití pořizovaných produktů. Kupříkladu software pořízený formou předinstalace společně se zařízením (typicky známý jako OEM) vám většinou nedá stejná práva jako software v krabicovém balení, a ten se zase liší od softwaru nabízeného prostřednictvím smluvních modelů, byť může ve všech případech jít o jeden a tentýž produkt. Ujistěte se tedy, že před výběrem modelu dobře víte, co od něj vaši uživatelé a vy očekáváte, a to jak nyní, tak v blízké budoucnosti. Většina licenčních modelů totiž není natolik flexibilní, aby vám umožnily reflektovat každou změnu vašich plánů a vizí v IT světě.

Dalším kritériem jsou také technické aspekty pořizovaných produktů v jednotlivých modelech. Pro některé je typická unikátní instalace a aktivace, jiné modely nabízejí možnosti hromadného nasazení. Setkáváme se také s modely, kde je využití produktu vázáno na vytvoření uživatelských účtů Microsoft. To vše má vliv na celkové náklady spojené s pořízeným řešením. Čas zaměstnanců odpovědných za uvedení softwaru do reálného provozu je totiž také nezanedbatelná položka, zejména pokud se jedná o nasazení ve větším prostředí.

Nesmíme zapomenout ani na fakt, že licence vyžadují správu, tedy evidenci pořízení, evidenci přiřazení a nastavení procesů, které řídí životní cyklus softwaru a životní cyklus jeho uživatelů. To vše (s)potřebuje práci zaměstnanců nebo externích konzultantů. Opět nám může spoustu starostí ušetřit vhodně zvolený licenční model, který přinese možnosti automatické elektronické evidence pořízených licencí, použití vyššího počtu licencí bez okamžitého doobjednání, celopodnikového pokrytí, a podobně.

Stejné možnosti stojí stejné peníze, nižší cena = menší „výkon“

Jak jsme už na začátku naznačili, nezapomeneme ani na finanční stránku. Rozumíme tomu, jak moc je pro vás důležitá. Nicméně je potřeba říct, že platí přímá úměra mezi rozsahem užívacích práv a celkovým nákladem za licenční řešení. Různé ceny produktu v ceníku prostě nepředstavují nic jiného než různá spektra práv v různých pořizovacích modelech a různé efekty v cashflow. Kupříkladu za produkt s možností přenosu licence zaplatíme určitě víc, než když bude licence vázaná na hardware. Cena za licenci s možností hromadné aktivace bude jistě také vyšší, než pokud zvolíme řešení s manuální aktivací. Ušetří nám totiž jinde – čas na nasazení a správu. Pokud si tedy budete schopni opravdu pečlivě stanovit své požadavky na software, pak není otázkou cena, ale pouze způsob rozložení nákladů. Vliv na rozhodování může mít i způsob účtování. Ve většině podniků preferují, aby se pořízené licence účtovaly jako operativní náklady, tedy jako služba. To ostatně software opravdu je –  součást služby pro uživatele.

V oblasti cashflow však máme větší výběr. Můžeme se rozhodnout pro jednorázovou vyšší platbu, nebo pro rozložení nákladů do několika splátek, případně je možné za použití softwaru pravidelně hradit poplatek představující pronájem. Záleží pouze na tom, co je pro naše finanční ředitele optimální cesta. V dlouhodobém výhledu totiž každá zvolená varianta bude stát zhruba stejné peníze, budeme-li srovnávat stejná řešení z pohledu získaných práv, případně TCO (celkových nákladů na vlastnictví).

V následujících odstavcích si podrobněji rozebereme, jaké modely pořízení užívacích práv nabízí společnost Microsoft a jaké jsou jejich hlavní rozdíly – tedy vodítka, podle kterých budeme vybírat model nejlépe odpovídající našim potřebám. Nyní si pojďme ještě jednou zopakovat, co všechno je potřeba rozmyslet předtím, než vůbec přistoupíme k pátrání po nejlepší variantě pořízení. Protože se jich nabízí více než patnáct, dobře položené otázky a odpovědi na ně pomohou výběr rychle zúžit na přijatelnou mez, v níž se můžeme začít zabývat detaily.

  1. Jaká užívací práva od produktu očekáváme – tedy jak budeme chtít software instalovat, kolik uživatelů jej bude používat, jak často jej budeme chtít přenášet na jiný hardware nebo jiného uživatele, zda má umožnit použití ve virtuálu (případně i s volnou migrací), jestli potřebujeme měnit jazykovou verzi či využít právo downgradu, a tak dále.
  2. Jak licence spravujeme – zda je v našem prostředí možné evidovat a uschovávat náležitosti krabicového softwaru (klíče, média, balení,…), nebo dáme přednost elektronické evidenci pořízených licencí, případně u produktů používaných napříč společností celopodnikovému pokrytí.
  3. Jaké je optimální rozložení platby za používaný software – tedy zda nám více vyhovuje jednorázová platba, nebo roční či měsíční splátky, účtování jako operativní nebo kapitálový náklad (OPEX/CAPEX).
  4. A také by zvolené řešení mělo tvořit komplexní celek s dosavadním řešením a umožnit co největší flexibilitu pro budoucí vývoj.

Software Assurance – volba nebo nutnost?

Ještě než se dostaneme ke konkrétním modelům a cestám, čeká nás jedna důležitá zastávka. V ní se budeme věnovat službě Software Assurance, která rozšiřuje práva pořizovaných produktů. Pro mnohé běžné licenční scénáře je tedy nezbytná a pro mnohé další užitečná.

Ve většině případů mají zákazníci možnost si licenci softwaru Microsoft pořídit samotnou, nebo přidat i pokrytí Software Assurance. Jedná se o komplexní službu, jež je navržena tak, aby pomohla zhodnotit investici vloženou do softwaru rychleji a efektivněji. Její přínosy se točí kolem nasazení, efektivního užívání, příjemnějšího cashflow a v neposlední řadě rozvoje a technické vyspělosti IT infrastruktury. Práva Software Assurance jsou vždy pouze dočasná a lze je využívat jen v době platnosti pokrytí. Služba se předplácí na dva nebo na tři roky a pokrytí je možné bez přerušení prodlužovat na další období.

Software Assurance (SA) se vždy pořizuje v rámci multilicenčních smluv společně s licencí. Avšak pokud jste pořídili licence formou krabice nebo OEM (typicky operační systémy), v některých případech je možné i pro ně Software Assurance dokoupit. Nejpozději do 90 dnů od pořízení licencí. Tato možnost se nejčastěji využívá u serverových produktů. Dodatečným pořízením Software Assurance původně krabicová či OEM licence nabyde všech práv multilicenčního programu, o kterých se budeme bavit dále. Pokud licenci pořizujete rovnou prostřednictvím některé z multilicenčních smluv, pak je potřeba se pro pokrytí Software Assurance rozhodnout ještě před nákupem. K pořízené licenci službu už dodatečně nepřipojíte.

Co Software Assurance umí?

Pojďme si nyní říct, jaké výhody Software Assurance přináší. Nejdůležitější jsou ty, které zvyšují efektivitu práce uživatelů se softwarem. Všichni si dobře uvědomujeme, že licence potřebné k zajištění našich IT provozů nejsou levnou záležitostí. Naopak se ukazuje, že náklady na software se v průměrné společnosti vyšplhají až na 40 % všech nákladů IT. Výše investic se odvíjí od toho, jaké roztodivnosti si chceme se softwarem užít. Jak už jsme si řekli, cena licence odpovídá pouze spektru práv, které s sebou licence nese. Čím širší a bohatší užívací práva chceme mít, tím víc za licenci autorovi zaplatíme. Pokud tedy hledáme cestu jak ušetřit, můžeme zkusit krátit své požadavky, ale otázka je, zda by to bylo opravdu to správné řešení. Zkusme se na věc podívat z jiné perspektivy. Vtip není ve snížení investice, nýbrž v jejím rychlejším zhodnocení a kratší návratnosti.

A s tím vám právě mohou pomoci některé výhody Software Assurance. První sada vede k lepším znalostem, které jsou klíčem k užitku z investice do softwaru. V balíku najdete přístup k e-learningovým kurzům, poukazy na školení u certifikovaných školicích středisek, nebo třeba Home Use Program, který umožní uživatelům, aby například firemní Office mohli používat i doma a měli tak větší prostor se s ním pořádně seznámit.

Další oblastí, kde jsou benefity Software Assurance užitečné, je nasazení a provoz softwaru. Při pořízení serverových produktů a aplikací Office můžete získat poukazy na konzultace a činnost certifikovaných partnerů. Můžete jimi zaplatit specialisty, kteří vám pomohou s nasazením, migrací či rozvojem infrastruktury. Dále je součástí výhod SA nepřetržitá podpora v podobě webových či telefonních incidentů a také právo na vytvoření studené zálohy serverového prostředí, kterou lze pravidelně spouštět za účelem aktualizace a údržby a samozřejmě při výpadku ostré infrastruktury, aniž byste v kritické situaci museli ještě řešit přiřazení a přesun licencí.

Výhody služby Software Assurance se dotýkají i finanční oblasti. Aktivní pokrytí je totiž cestou k rozložení plateb na roční splátky, čímž je možné snížit dopad na cash-flow a určit predikovatelné náklady na několik let dopředu. V některých smlouvách je dokonce zajištěna fixace ceny u pořizovaných produktů, čímž zákazník získá možnost po celou dobu trvání smlouvy pořizovat doplňkové licence za původní cenu i v případě změny obecně platného ceníku. S rozpadem ceny do pravidelných splátek souvisí také právo na nové verze, tedy další ze škály výhod aktivní Software Assurance. Díky tomu totiž nebudete v budoucnu váhat před značnými nárazovými výdaji za nové verze, když si je technologické řešení vyžádá. Přejít na aktuální verzi budete moci, kdykoli vám to bude dávat smysl. Možnost přechodu na aktuální verzi je také cestou ke standardizaci prostředí. Tento stav se bez multilicenčního řešení dosáhnout nedá, a bez Software Assurance se jen obtížně udržuje. S příchodem nové verze softwaru na trh se totiž předchozí verze stává nedostupnou, a tak průběžné dokupování licencí do firemního prostředí nutně přináší mixování různých verzí softwaru. A přitom standardizace je jednoznačně cestou k úspoře v oblasti správy infrastruktury a významně zvedá efektivitu využívání pořízených technologií.

Kdy je Software Assurance povinná?

V mnoha případech je Software Assurance nezbytnou součástí licenčního řešení, protože rozšiřuje licenční práva související s pokročilejšími technologiemi. Plánujete kupříkladu provoz virtuálních desktopů, volnou migraci aplikačních serverů v serverových farmách, použití vlastních licencí ve sdílených prostředích (datacentrech) u poskytovatelů služeb, aplikace v terminálech, aktiv-pasiv cluster u SQL nebo CRM serveru, případně také rozsáhlé provozy virtualizovaných SQL serverů (například datové sklady)? Pokrytí Software Assurance je v těchto případech jedinou cestou k legálnímu provozu takového řešení. Vyčlenění pokročilých práv ze základní produktové licence až do předplatného Software Assurance umožňuje (spolu s nabídkou různých edic) další škálování ceny produktů a technologií podle reálné potřeby.

Je tedy zřejmé, že bychom při rozhodování o pořízení licenčního řešení na Software Assurance neměli nikdy zapomínat, přesto, že pochopitelně znamená jisté náklady. Je to asi stejné jako s maintenance a care packs u hardwaru. Zkušení profesionálové se jich neodříkají bez rozmyslu. Cena pokrytí se vždy odvíjí z ceny licence. Činí ročně 25 % u serverových produktů a 29 % u desktopových.

Skutečné spektrum výhod, jejich přesný rozsah a počet se pak odvíjí od konkrétní skladby objednávky, způsobu pořízení (typu multilicenční smlouvy) a samozřejmě od počtu pořízených licencí. Proto určitě neváhejte se svými požadavky oslovit licenční odborníky, kteří vám také poradí, zda je ve vašem případě Software Assurance smysluplnou součástí řešení a jakou zvolit optimální cestu.

Licence pro domácí použití a minifirmy

Domácí uživatelé nemají široký výběr pořizovacích modelů, což je celkem logicky dáno tím, že obvykle nemají nijak technologicky náročné ani příliš rozmanité potřeby. Z produktů využívají především operační systémy a aplikace pro desktopy, tablety a mobily zajišťující základní komunikaci, vytváření, úpravy a ukládání dokumentů, případně některé další nezbytnosti (herní maniaci a nadšenci s domácími servery jistě vědí své J). Ve světě licencí Microsoft jde o řešení prostřednictvím softwaru předinstalovaného (OEM), krabicového balení nebo licencí služby Office 365.

Platforma – desktopový operační systém

S desktopovým operačním systémem Windows se v drtivé většině případů setkáte v předinstalované podobě, nicméně lze jej pořídit i jako krabici. V takovém případě získáte výhodu přenositelnosti licence na jiné zařízení, ale také možnost přiřadit licenci již pořízenému zařízení, třeba v případě, že jste IT kutil a počítač si skládáte svépomocí. Kromě krabice je v tomto případě řešením ještě legalizační licence Get Genuine Kit (GGK), jež se licenčně chová podobně jako OEM s jediným rozdílem – u edice Professional neumožňuje downgrade (použití předcházející verze produktu).

Pro domácí použití jsou na trhu dostupné dvě edice operačního systému – Windows Professional a Windows (dříve nesla tato edice název Home, ve verzi 8 je to ta bez přídomku, pro větší názornost se u verze 10 Microsoft opět vrací k označení Home). Navzdory obecně rozšířenému mýtu je obě edice z licenčního pohledu možné použít i v komerční sféře. Je tedy jedno, zda provozujete na Windows v edici ne-Professional činnost komerční či nekomerční, omezovat vás bude pouze funkcionalitou. Zejména jde o možnost zařazení daného stroje do domény, šifrování disků a vzdálený přístup, což ale většina domácích uživatelů i živnostníků nejspíš přežije bez úhony. A pokud ne, vždy je možnost sáhnout po edici Professional. S případným přechodem pomůže Upgrade Pro Pack, který je k tomu určen. (Pozor, nelze to však udělat cestou upgrade v multilicenční smlouvě – a k edici Home nelze přidat ani Software Assurance.)

„Kancelářské“ aplikace na doma

Aplikační řešení pro domácnosti ve světě Microsoft zastupuje především Office, vedle něj pak Skype pro instant messaging a telefonování, OneDrive pro ukládání dokumentů a Outlook.com pro poštovní řešení. Kromě Office jsou všechny zmíněné služby volně dostupné. Balíček kancelářských aplikací pro vytváření dokumentů a také pro propojení se zmíněnými službami lze pořídit prostřednictvím krabicového balení nebo jako součást služby Office 365. 

Právě u aplikací ale buďte velmi opatrní na použití softwaru za účelem výdělečné činnosti. Pro edice označené jako Home, tedy domácí verze, je zde typické, že opravdu nedovolují komerční použití, ani použití v neziskových organizacích. Proto nezapomeňte zapátrat v konkrétních licenčních podmínkách a ověřit si, zda je zamýšlené použití opravdu v pořádku. (Pozor na informace e-shopů, nemusí být vždy zcela správné – a odpovědnost za dodržení licenčních podmínek nese sám uživatel, ať vám poradí, kdo chce, co chce.) Office s omezením na domácí použití je dostupný samostatně v krabicovém balení nebo jako součást předplatného Office 365, kde navíc získáte úložiště OneDrive o velikost 1TB a 60 minut volání ve Skype měsíčně pro každého z 5 uživatelů v domácnosti. Aplikace Office smíte instalovat až na 5 zařízení typu desktop či notebook a 5 tabletů či chytrých telefonů.

Za speciální zmínku stojí také jedna speciální cesta, jak získat Office „na doma“. Je to výhoda pro zaměstnance společností, které pořizují pro své uživatele Office se Software Assurance, protože jednou z výhod této služby je také právo na domácí použití Office – tzv. Home Use Program. Než si tedy nakoupíte, poptejte se napřed u svého oddělení IT…

Kancelářské aplikace pro podnikatele

Pro účely podnikání jsou určeny sady obvykle označené přídomkem Business, případně Professional. V krabici se setkáte s Office pro podnikatele (Home and Business) nebo Office Professional, jež se od sebe liší obsahem aplikací. Z online služeb jsou pak vhodným řešením sady Office 365 Business. Ty jsou komplexním řešením všech softwarových potřeb malého podniku (tedy i sólo-podnikatele). Obsahují nejenom aplikace Office v základní sestavě, a to dokonce s možností instalace až na 5 zařízení každého uživatele s příslušnou licencí, ale také zajišťují firemní poštovní řešení, platformu pro ukládání a sdílení dokumentů, podnikovou sociální síť a komunikační řešení Skype pro firmy.

Kromě kancelářského balíku Office a s ním souvisejících produktů je možné pro použití v domácnosti či malém podnikání pořídit i krabicové balení aplikací Project nebo Visio. U těch speciální edice pro domácnost nejsou, tedy se nemusíme pídit po případném omezení použití pro komerční účely.

Pro náročnější uživatele

V případě, že má zrovna vaše domácnost či malá firma potřebu mít více než jen desktop s pár aplikacemi a nejste zatím odhodláni využít půvabů cloudových služeb, můžete společně s hardwarem pořídit třeba Windows Server Foundation nebo Essential a v krabici pořídit také serverový operační systém Windows Server Standard nebo třeba Exchange a SQL Server. Speciální skupinou uživatelů – jednotlivců jsou pak vývojáři, pro které také existují licence v podobě krabicového balení Visual Studia variantně i s předplatným MSDN.

I když domácnosti a živnostníci nemají k dispozici širokou škálu možností, jak pořídit licence pro své použití, najdeme pro ně vyhovující řešení bez velkých obtíží. Už proto, že víme, do jaké skupiny licencí je potřeba v tomto případě sáhnout.

Malé a střední společnosti

Co tím myslíme, když použijeme výraz „malé a střední společnosti“? Pravdou je, že Microsoft jako vendor z amerického prostředí má o standardní velikosti společnosti trochu jiné představy než my. V jejich chápání by do zmíněné velikostní skupiny patřilo cokoliv do 3500 PC. To u nás se s podobně velkou firmou setkáme spíše zřídka, a proto se budeme držet více při zemi. Pro naše účely bychom za hranici pro vstup mezi velké společnosti považovali 250 uživatelů či PC. To je totiž počet, který otevírá bránu k větší škále dostupných multilicenčních smluv, o nichž si budeme povídat až příště (v Softwarovém QUASu číslo 95). Neznamená to však, že by správci větších prostředí měli tuto pasáž vynechat. Některé z programů, jež zmíníme v následujících řádcích, mohou být užitečné i pro společnost s více než 250 zařízeními, a je tedy dobré o nich vědět.

Multilicence versus krabice a OEM

Licencím typu OEM se nikdy úplně nevyhneme, protože jde v podstatě o nejsmysluplnější způsob, jak pořídit desktopový operační systém. Často se také setkáváme s  modelem OEM u serverových operačních systémů. Co se týče krabicového softwaru, doporučujeme maximální obezřetnost. V mnoha případech jsou práva tohoto balení výrazně limitující.

Nespornou výhodou multilicenčních produktů je fakt, že všechny s sebou nesou právo na hromadnou instalaci a aktivaci, navíc také jazykovou nezávislost a neomezené právo downgradu. Navíc všechny potřebné informace ohledně pořízení licencí, tedy potvrzení objednávek, čísla smluv, přehled licencí, instalační soubory a klíče, atd., najdete na speciálním internetovém portále – Volume Licensing Service Center (VLSC). Na ten při nákupu licencí rozhodně nezapomínejte. Přístup na tyto stránky je také jedním z povinných dokladů o vlastnictví licence na použití softwaru. (Nemějte obavu, při pořízení licencí touto cestou vám všechno včas připomeneme.)

Multilicenční smlouvy máme pro malé a střední společnosti na výběr tři. Liší se od sebe délkou, trváním práv, rozložením plateb a také dostupností některých produktů. V jedné chvíli může mít společnost otevřených i více programů stejného, či různého typu. Občas k tomu důvody opravdu jsou. Nicméně obecně platí, že konsolidace nákupů do co nejmenšího počtu licenčních modelů je cestou k většímu přehledu a snazší správě licencí. Proto by výběr optimálního modelu měl být pečlivý a pod vedením odborného konzultanta, který zváží všechny aspekty.

Open License

Nejjednodušším multilicenčním programem je smlouva Open License. Způsobem pořízení se moc neliší od krabicového nákupu, tedy „objednám – zaplatím – použiju“. Jiná jsou však práva produktů, jak již bylo zmíněno výše. Smlouva samotná po otevření první objednávkou platí celé dva roky. Po tuto dobu je možné ve stejné smlouvě dokupovat další licence bez splnění minima. Právo na užití pořízeného softwaru je v této smlouvě trvalé, služby (například Online Services) jsou dostupné po dobu předplatného a volitelně lze pořídit i pokrytí Software Assurance. To jistě nezapomeňte důkladně zvážit. Je nutné se rozhodnout ještě před koupením licence, přidat k ní Software Assurance dodatečně totiž nelze.

Když vás rozvaha (a potřeby) k Software Assurance dovedou, nebude ovšem Open License zrovna ideálním programem. Vždy totiž zaplatíte rovnou krytí SA na dva roky, ale skutečná expirace nastane již s expirací smlouvy (což jsou celé dva roky jen v prvním nákupu). Dokupy s SA do již běžící smlouvy znamenají, že zaplatíte za něco, co ve skutečnosti nevyužijete. Místo toho se nabízí parádní řešení…

Open Value

Druhým z dostupných multilicenčních programů je smlouva Open Value. Jde o tříletý program, který automaticky zahrnuje krytí Software Assurance a rozkládá cenu licence do ročních splátek. Jde tedy o takový leasing licencí. Po expiraci smlouvy je právo užití licencí trvalé a volitelně je možné pokračovat jen pokrytím Software Assurance, které stojí méně než polovinu splátky v předchozím období.

Po celou dobu trvání smlouvy je opět možné licence postupně dokupovat dle potřeby. Dokonce je v tomto případě smlouva o něco flexibilnější než předchozí model a při dokupu do druhého roku trvání smlouvy vás již nechá zaplatit pouze dva roky pokrytí Software Assurance. Při dokupu do třetího roku pak už jenom poslední roční interval.

Smlouva Open Value nabízí také variantu, v níž se zákazník zaváže k celopodnikovému pokrytí některým z takzvaných platformních produktů. Tehdy pořídí zvolený produkt v takovém počtu, kolik zařízení či uživatelů je ve společnosti celkem. Výměnou za to získá výhodnější cenové podmínky. Platformními produkty jsou desktopový operační systém Windows Enterprise, Office Professional Plus a balíky klientských přístupových licencí Core CAL nebo Enterprise CAL Suite.

Jestliže uvažujete o výhodách celopodnikového pokrytí, pak se vám otevírá ještě zajímavější cesta k licencím, a tou je…

Open Value Subscription

Pokud jsme předchozí program připodobnili k leasingu, tady bychom si mohli pomoci pojmem operativní leasing. Open Value Subscription (OVS) je totiž pronájemní variantou tříletého programu, u něhož jsou roční platby nejnižší možné, jelikož jde pouze o platby za užití softwaru. Smlouva je celopodniková, tedy musí se otevřít na celou společnost alespoň jedním z výše zmíněných platformních produktů. Poté už je možné ve smlouvě pronajímat prakticky jakoukoli licenci v potřebném počtu.

OVS je nejflexibilnějším z dostupných programů. Potřeba platformních produktů se totiž o každém výročí smlouvy hlásí podle aktuálního počtu zařízení či uživatelů a počet doplňkových produktů se může každý rok měnit libovolně. Díky tomu tedy platíte opravdu za to, co používáte. Samozřejmostí je vždy plná škála výhod Software Assurance. Tato smlouva bude nejlépe slušet společnostem, kde je IT významnou podporou core business, které jsou dynamické, kterým záleží na snadné a přesné správě softwarových aktiv.

Online Služby

Speciální kategorií jsou online služby. Tady totiž najdeme pořizovací modely hned dva. V obou případech však, logicky, půjde vždy o předplatné na určitou dobu a právo k užití softwaru nikdy nebude trvalé. První možností je službu pořídit přímo přes webové rozhraní společnosti Microsoft. Podle typu služby může být poplatek za její použití účtován měsíčně nebo ročně. Častěji firmy volí roční závazek (lepší cenu), kdy není možné klesnout v původně objednaném počtu uživatelských licencí. Služby se hradí platební kartou nebo převodem, pokud je účet za ně vyšší než 200 € měsíčně.

Služby Online je však možné objednat i pod každou z výše popsaných smluv Open. V tomto případě je platba vždy roční a trvání služby je rok od její aktivace (nikoliv pořízení), a to nezávisle na tom, zda pro pořízení zvolíte smlouvu dvouletou, nebo tříletou. Služby Online používají smlouvu Open v podstatě jako administrativní základ, ale mají vlastní pořizovací podmínky. Velkou výhodou této pořizovací cesty je klasická fakturace a přímé spojení s partnerem, který vám může pomoci s aktivací a využitím služeb.

Novinkou je také dostupnost některých služeb Online ve skupině platformních produktů pro celopodnikové smlouvy. V tomto případě se vám Microsoft za celopodnikové pokrytí odmění fixací ceny služby do konce tříleté smlouvy.

Třetí do páru :-)

Na závěr je důležité říci, že multilicenční smlouvy jsou vlastně třístranným vztahem. Kromě Microsoftu, administrativně zastupovaného distributorem, a zákazníka do nich vstupuje ještě partner. Ten slouží především pro plnou podporu zákazníka. Pomáhá s výběrem vhodného licenčního modelu, zajišťuje otevření příslušné smlouvy, objednává licence, provádí zákazníka procesem získání přístupu na VLSC stránky, pomáhá s aktivací a využitím výhod Software Assurance, podává výroční hlášení tříletých smluv a asistuje při obnově expirujících programů.

Tyto služby vám DAQUAS poskytuje automaticky a spolehlivě. Pokud je vaše prostředí ještě větší a složitější, neváhejte nám položit otázky. Na multilicenční modely pro velké společnosti (nad 250 uživatelů) se totiž s návody dostane až příště… v 95. čísle Softwarového QUASu.