IT v podstatě žádný rozpočet nepotřebuje. Rozhodně ne rozpočet pro IT. Leda peníze na IT. Je to totiž rozpočet, který neslouží oddělení IT, ale umožní mu, aby poskytovalo své služby těm, kdo tento rozpočet plní, schvalují, a také utrácejí, spotřebovávají.

Karel SlusarčukKarel Slusarčuk
SlužbySlužby
29.09.2015 16:17:0029.09.2015 16:17:00

Karel Slusarčuk

General Manager

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Příprava a prezentace rozpočtu IT

PRO MANAGERY

IT v podstatě žádný rozpočet nepotřebuje. Rozhodně ne rozpočet pro IT. Leda peníze na IT. Je to totiž rozpočet, který neslouží oddělení IT, ale umožní mu, aby poskytovalo své služby těm, kdo tento rozpočet plní, schvalují, a také utrácejí, spotřebovávají.

IT umí splnit téměř jakékoli přání. Je to často „jen“ otázka zdrojů – času a peněz. A protože čas jsou peníze a my můžeme urychlovat dění s pomocí externistů a služeb, je vlastně všechno jen otázka peněz. Pro posouzení nákladů je však nezbytné umět vyčíslit i přínosy řešení – ať už slouží generování zisku, úsporám nebo snižování či odstraňování rizik.

PRO ODBORNÍKY V IT

O tom, nač se nakonec vydají omezené zdroje, o prioritách mezi potřebami rozhoduje ma­na­gement. Ideálně v konsensu. O technickém řešení musí rozhodnout ten, kdo za fungování všech podpůrných IT technologií zodpovídá.

Jak spočítat přímé i nepřímé náklady, jak je vnímat a rozpočítávat v čase, jak posoudit priority, jak předvídat rizika a kalkulovat jejich dopady… To jsou úkoly, které neřešíte rozhodně jen vy – a existují vyzkoušené postupy, metody, jasné a praktické návody. Šetřete časem na jinou práci, než je počítání. S tím vám pomůžeme.

Přípravu a prezentaci rozpočtu IT využijete, když

 • jste doposud neměli příležitost plánovat výdaje na IT a chcete to rovnou udělat správně a nic neopomenout
 • >nemáte dostatečnou jistotu, jak některé vstupy získat či odhadovat
 • potřebujete rozpočet nejen sestavit, ale také odůvodnit a úspěšně obhájit

Jakou zvolíme cestu?

 • Pomůžeme vám rozpočet sestavit (jaké má zahrnovat položky) a následně vytvořit (určit náklady)
 • Společně provedeme SWOT analýzu či více analýz jednotlivých klíčových oblastí IT
 • Zohledníme rizika, vyhodnotíme jejich pravděpodobnost a finanční dopady
 • Identifikujeme priority nákladů na IT s ohledem na jejich význam pro podporu hlavní činnosti organizace
 • Připravíme prezentaci a argumentaci rozpočtu pro schvalování

Co vám to přinese?

 • Úsporu času
 • Jasnou představu o nákladech a cash flow v IT
 • Vyjádření hodnoty interního IT a jeho význam pro podnikání organizace
 • Volné ruce pro realizaci naplánovaných aktivit a kroků IT v dalším období