Daquas 30 let


Nebojte se, nebudeme radit vašim uživatelům, jaká zařízení si mají začít nosit do zaměstnání. Jako licenční specialisté se i nyní budeme držet svého kopyta a podíváme se na otázku použití vlastních zařízení uživatelů ve firemních prostředích spíše z pohledu potřebného licenčního zajištění. O tom, jak správně scénář BYOD pokrýt licencemi, jste se dozvěděli v předchozím čísle našeho Softwarového QUASu. Nyní na článek (dostupný na webu) volně navážeme a celkový pohled na tento fenomén si doplníme ještě informací, jaké jsou způsoby pořízení potřebných licencí.

Zuzana SobotkováZuzana Sobotková
LicenceLicence
16.06.2015 15:49:0016.06.2015 15:49:00

Zuzana Sobotková

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Bring Your Own Device! Poradíme vám jak…

Nebojte se, nebudeme radit vašim uživatelům, jaká zařízení si mají začít nosit do zaměstnání. Jako licenční specialisté se i nyní budeme držet svého kopyta a podíváme se na otázku použití vlastních zařízení uživatelů ve firemních prostředích spíše z pohledu potřebného licenčního zajištění. O tom, jak správně scénář BYOD pokrýt licencemi, jste se dozvěděli v předchozím čísle našeho Softwarového QUASu. Nyní na článek volně navážeme a celkový pohled na tento fenomén si doplníme ještě informací, jaké jsou způsoby pořízení potřebných licencí.

Pokud se bavíme o přístupu k firemnímu IT prostředí z vlastních zařízení uživatelů, můžeme řešení v podstatě rozdělit do tří oblastí – přístup k aplikačním serverům (Exchange, SharePoint, CRM,…), přístup k desktopovým aplikacím provozovaným v serverové infrastruktuře (Office, Project, Visio,…) a přístup k virtualizovanému desktopu. Všechny tři aspekty mohou, a nemusí být v konkrétním řešení zastoupené. Jejich zajištění záleží jen a pouze na tom, co vaše společnost od využití domácích zařízení uživatele očekává.

Přístup k aplikačním serverům

V předchozím čísle jste se dozvěděli, že nejjednodušším scénářem BYOD je právě přístup k aplikačním serverům. Z licenčního hlediska jsou k tomuto řešení potřebné pouze klientské přístupové licence vázané na uživatele, tedy v modelu per user, a to pro všechny aplikační servery, k nimž uživatel přistupuje, a také k Windows Serveru, na kterém jsou instalované. Klientské přístupové licence jsou dostupné ve všech multilicenčních smlouvách Microsoftu a CAL k operačnímu systému dokonce také v OEM variantě. V každém případě bychom však doporučovali, abyste nikdy nezapomněli pečlivě zvážit pro tyto licence pokrytí Software Assurance. Rozšiřující služba vám zajistí právo na nové verze a možnost rozložení platby, takže budete mít náklady lehce predikovatelné, a přitom přechod na novou verzi v budoucnu bude zatížen pouze investicí do serverové technologie, nikoliv do klientských licencí, které obvykle tvoří markantní část licenčního řešení.

Pokud má vaše prostředí k technologiím Microsoftu blízko, pak by pro vás mohl být zajímavý i některý z balíčků klientských licencí, které zajišťují přístup ke všem základním aplikačním serverům a také obsahují licence k dohledu a správě vašeho prostředí.

  • Core CAL Suite v sobě skrývá Windows Server CAL, Exchange, SharePoint, Skype for Business CAL v edici Standard a System Center Configuration Manager a Endpoint Protection.
  • Enterprise CAL Suite navíc obsahuje Exchange, SharePoint a Skype for Business CAL v edici Enterprise, ale také všechny zbylé klientské licence technologií System Center a Rights Management Services CAL.

Balíčky CAL navíc otevírají cestu k celopodnikovým smlouvám a také k pronájmu licencí, jelikož se dodávají jako takzvané platformní produkty ve smlouvách typu Open Value (pro společnosti do 250 uživatelů) či Enterprise Agreement (pro společnosti nad 250 uživatelů), i v jejich Subscription variantách. Platformním produktem společnost pokrývá všechny své uživatele, a za tento příklon ke standardizaci na produktech Microsoft pak získá nejen výhodnější cenové podmínky, ale také snazší správu a udržování licenční čistoty, protože v těchto smlouvách je možné změny v počtu uživatelů hlásit pouze jednou ročně o výročí.

Když se bavíme o licenčním zajištění přístupu k aplikačním serverům, rozhodně bychom neměli zapomenout na licence Online služeb Microsoft. Pro některé z nich totiž platí právo přístupu uživatele nejenom k serverům nasazeným v datových centrech Microsoftu, ale vedle toho také právě k vlastní serverové infrastruktuře. Tímto způsobem je možné licencí online služby nahradit licence CAL pro konkrétní uživatele a využívat pro ně variantně služby Office 365 nebo vlastních serverových aplikací. Kromě samostatných služeb Exchange Online, Share­Point Online a Skype for Business Online jsou i v tomto případě dostupné cenově výhodnější balíčky.

  • Office 365 Enterprise E1 obsahuje služby Exchange Online a SharePoint Online Plan 1 a službu Skype for Business Online Plan 2. Skrývá v sobě také odpovídající CAL k onsite serverům, tedy Exchange a SharePoint CAL Standard a Skype for Business CAL Enterprise.
  • Office 365 Enterprise E3 navíc nabízí Exchange a SharePoint Online Plan 2, tudíž v onsite světě zastupuje také Exchange a SharePoint CAL v edici Enterprise – a nádavkem přidává ještě licenci Office Pro Plus pro uživatele.

Samostatné online služby i komplexní balíčky jsou vždy pouze předplatným (dočasnou licencí) a jsou dostupné ve dvou různých pořizovacích kanálech. Lze je předplácet prostřednictvím portálu společnosti Microsoft a platit měsíčně nebo ročně platební kartou nebo převodem. Vhodnější je však obvykle pořízení prostřednictvím multilicenčních programů. V tomto případě jde vždy o klasickou fakturaci přes partnera na bázi ročních plateb. V menších smlouvách typu Open se pak při postupném dokupování dalších uživatelských licencí stejné služby uplatňuje princip sjednocení data expirace průměrováním původní expirace a roční platnosti nově pořízených seatů. Ve velkých smlouvách Enterprise Agreement je cena přidané licence vždy poměrnou částkou podle počtu měsíců zbývajících do výročí.

Balíčky E1 a E3 jsou navíc také platformními produkty, takže je možné na ně otevřít celopodnikovou smlouvu, a tím opět získat výhodnější smluvní podmínky.

Aplikace Office

Zajištění dostupnosti aplikace Office na vlastních zařízeních uživatelů lze provést dvojím způsobem – přímá instalace aplikace nebo přístup k aplikaci spouštěné v serverovém prostředí. V obou případech je optimální volit licence per user, které ale klasické licenční modely Office vůbec neznají. Mnohem smysluplnějším způsobem pořízení pro scénáře BYOD je proto Office 365. Služby jsou totiž přidělené vždy uživateli, a ten pak může aplikaci Office instalovat až na pět svých zařízení. Office 365 Pro Plus, případně balíček E3, který ho také obsahuje, vás opravňuje i k přístupu k Office v terminálu, a to z jakéhokoliv zařízení. U této technologie však nezapomeňte, že budete navíc potřebovat Remote Desktop Services CAL pro využití terminálových služeb.

Pro produkty Office 365 Pro Plus a E3 z hlediska pořízení platí vše, co bylo zmíněno v předchozí části. Zbývá snad pouze dodat, že Office 365 Pro Plus se v multilicenčních smlouvách také chová jako platformní produkt.

Desktopový operační systém

V předchozím čísle jste se mimo jiné dozvěděli, že ideálním způsobem, jak doručit uživatelům plně spravovaný a připravený desktop, je využít prostředků virtualizace. Také jste se mohli dočíst, že optimální licenční cesta k tomuto řešení vede přes licenci Windows User s aktivní Software Assurance nebo přes VDA licenci v modelu per user. Nyní, ač neradi, musíme však trochu zklamat čtenáře s menší infrastrukturou za zády. Licence Windows a VDA v modelu per user jsou totiž zatím dostupné výhradně ve smlouvách určených pro společnosti s více než 250 zařízeními. V těchto smlouvách se licence chovají jako platformní, tedy je možné je pořídit v celopodnikovém pokrytí, a lze je ve společnosti i kombinovat.

Pro menší prostředí se prozatím musíme spokojit s licenčním modelem per device jak u Windows, tak u VDA. Licence Windows včetně Software Assurance jsou dostupné ve dvouletém i tříletém modelu Open, VDA však pořídíte pouze v tříleté smlouvě s rozložením platby do tří ročních splátek. V obou případech jde o právo dočasného užití. Po skončení platnosti SA nebo expiraci smlouvy s předplatným VDA virtualizační práva zanikají.

Správa mobilních zařízení

K centrální správě mobilních zařízení je určena služba Microsoft Intune. Jako u všech online služeb, i tady platí, že se jedná o předplatné na uživatele s možností pořízení přímo na portálu Microsoftu, nebo prostřednictvím multilicenčních smluv. Microsoft Intune je dostupný ve všech smlouvách s roční platbou za užití.

Mnohem více vybaveným produktem je balíček Enterprise Mobility Suite určený pro pokročilou správu prostředí. Kromě Intune v něm najdete ještě Azure Active Directory Premium Services a Rights Management Services. I v tomto případě jde o online službu, která navíc dává právo přistupovat k adekvátním technologiím nasazeným v prostředí společnosti. Uživatel s přidělenou licencí EMS pak má právo přistupovat také k Windows Serveru včetně služeb RMS a Identity Management a má zároveň přiděleny klientské licence System Center Configuration Manager. Tedy i v případě využití řešení on-premise, nebo integrace online a on-premise řešení, je možné zvolit licence EMS pro všechny uživatele.

Balíček EMS je nyní dostupný pouze v multilicenčních smlouvách, a to jak pro malé, tak pro velké společnosti. Předplácí se na bázi ročních plateb.

Komplexní scénář BYOD

Pokud se budeme bavit o zajištění všech tří aspektů BYOD, pak je rozhodně řešením balíček Enterprise Cloud Suite. Jde o kombinaci Office 365 E3, EMS a Windows per User, tedy opravdu o komplexní řešení všech potřeb v souvislosti s využíváním vlastních zařízení uživatelů ve firemním prostředí. Licence tohoto produktu však naleznete pouze ve smlouvách Enterprise Agreement, tedy je určen pro společnosti větší než 250 uživatelů.

Jak na přechody

Velmi dobře si uvědomujeme, že nikdo z vás svá řešení nestaví z čisté vody a že nějaké to licenční vybavení ve svých rukou již máte. Mnohdy je však mnohem komplikovanější řešení pozměnit, než navrhnout nové, a přesto si tlustou čáru za naší licenční minulostí nemůžeme dovolit, protože znamenala nemalou investici. Naštěstí si tento fakt dobře uvědomuje i Microsoft a prakticky u všech zmiňovaných produktů existuje způsob, jak přejít ze současného licenčního řešení na moderní cloudové. V nabídce najdete spoustu položek typu Add-On, které lze přidat ke klasickým licencím a přeskočit tak na nové. Kupříkladu zmiňované balíčky CAL (Core CAL a Enterprise CAL Suite) lze rozšířit pomocí Add-On licencí o Office 365 E1, E3 nebo licence EMS. Ceny Add-On licencí jsou vždy kalkulovány tak, abyste za žádnou službu neplatili dvakrát.

Pro zákazníky velkých smluv Enterprise Agreement existují dokonce ještě jednodušší přechody z klasických na cloudové licence, a to prostřednictvím tranzice. V případě, že nové řešení produktovou nabídkou odpovídá tomu původnímu, je tranzice velmi triviální a také bez jakýchkoliv dalších nákladů na licence. Pokud nové řešení obsahuje technologie navíc, pak bychom měli očekávat doplatek.

V současnosti se však setkáváme i s tím, že licenční řešení postavené na cloudových licencích je finančně výhodnější než původní, a to i v případech, kdy přináší nové funkce. Důvody jsou prosté – obchodní politika Microsoft cloudová řešení jednoznačně preferuje. A různé balíčky jsou už samy o sobě cenově zvýhodněny.

V případě, že uvažujete o jakýchkoli zásadnějších změnách v infrastruktuře, které budou mít dopad na vaše komplexní licenční řešení, nezapomeňte cloudové služby zařadit do výběru optimálního modelu. Nejen pro BYOD znamenají cloudové licence zajímavé řešení, které splní všechny vaše současné požadavky a zároveň otevře možnost využívání serverové infrastruktury v datových centrech provozovatele.

Neváhejte se obrátit na naše konzultanty. Rádi vám pomůžeme najít řešení, jež vám bude nejlépe vyhovovat po všech stránkách.