Nebudeme mluvit o občasném házení hrachu na stěnu, ačkoli i to je možná disciplína, kterou ke své sportovní pětibojařské kariéře mnozí z vás – CIO, vedoucí oddělení IT, manageři ICT – ne zcela dobrovolně přibíráte. Budeme dnes mluvit o úloze sparring partnera, v kariéře těch, kteří se připravují na vítězství. Proč IT a moderní pětiboj? Někdy to, pravda, možná spíš připomíná tradiční válečnictví a umění kruhové obrany…

Karel SlusarčukKarel Slusarčuk
SlužbySlužby
03.12.2014 13:31:0003.12.2014 13:31:00

Karel Slusarčuk

General Manager

ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Sparring partner v IT

Nebudeme mluvit o občasném házení hrachu na stěnu, ačkoli i to je možná disciplína, kterou ke své sportovní pětibojařské kariéře mnozí z vás – CIO, vedoucí oddělení IT, manageři ICT – ne zcela dobrovolně přibíráte. Budeme dnes mluvit o úloze sparring partnera, v kariéře těch, kteří se připravují na vítězství. Proč IT a moderní pětiboj? Někdy to, pravda, možná spíš připomíná tradiční válečnictví a umění kruhové obrany…

 • Uživatelé – a jejich potíže s adaptací
 • Spolu-manageři – a jejich tlak na výjimky
 • Nadřízení – a rozpočet a nezřetelné priority
 • Podřízení – kompetence, zodpovědnost, kapacita
 • Dodavatelé – technologie, spolehlivost

A za celou tu nedefinovatelnou, proměnlivou, vícerozměrnou, metamorfní hmotu nesete ultimátní zodpovědnost před všemi ostatními, kteří tvoří a tvarují firmu, pro niž pracujete, a kteří jsou ve vztahu k IT především (kritickými) konzumenty plnými velkých očekávání. Vědí nebo cítí totiž, že na fungování podpůrných IT prostředků do značné míry závisí fungování celého podniku či organizace. I když to obvykle tak neformulují. Kdy jste naposled slyšeli: bez tebe a tvého oddělení bychom to tu mohli zavřít? I proto máte kolem sebe „dobré rádce“, kteří jsou vždy pohotově vám říci, co jste měli udělat jinak, nebo co jste měli udělat tak vůbec. Každý v Čechách rozumí politice, fotbalu a IT. Ale v okamžiku, kdy si o radu říkáte, kdy potřebujte najít kvalifikovaného a zodpovědného oponenta svým myšlenkám, nápadům, koncepcím, kdy chcete diskutovat o protikladných parametrech řešení, kdy potřebujete precizní zadání, jasné priority a komunikační strategii, zůstáváte ve své kruhové obraně sami – a to se špatně vede dialog, který posouvá.

Službu Sparring Partner v IT využijete, pokud

 • hledáte kvalifikovaného společníka k zamyšlení nad otázkami, jejichž řešení nevidíte úplně jasně
 • chcete se dobře připravit na jednání se zadavateli, dodavateli, uživateli
 • potřebujete nezávislé, ale přesto vaším problémem zcela zaujaté a zkušené oči, které mohou odhalit slabá místa
 • si i v realitě všedního tlaku hodláte udržet nadhled
 • nechcete narušovat hierarchický řád a řešit problémy s těmi, jimž nepřísluší, ani z nedostatku jiných příležitostí k dialogu
 • potřebujete důvěřovat někomu, kdo není v „konfliktu zájmů“
 • neplýtváte časem na hledání „kudy všudy cesta nevede“
 • si šetříte přátele na nepracovní témata a chcete si zachovat svobodu rozhodování

Jakou zvolíme cestu?

 • Seznámíme se strukturovaně s vaším prostředím a jeho hlavními specifiky, kterými se liší od známého „standardu“.
 • Za dodržení podmínek důvěrnosti informací si povedeme záznamy o otázkách, které spolu budeme řešit, abychom se k nim mohli snadno a efektivně vracet a navazovat na předcházející práci.
 • Setkáme se „on demand“ nad tématy, která si budete přát prodiskutovat, a budeme vybírat cesty, jak se posunout v nalézání řešení.
 • Budeme vám klást inspirativní otázky.
 • Budeme odpovídat na otázky, které napadnou vás. Neznáme samozřejmě odpovědi na všechno, ale obvykle známe někoho, kdo zná odpověď nebo cestu k ní.
 • Pomůžeme vám udržet víru, že každý problém má řešení (a ne naopak) a podpoříme vaši vůli to správné řešení nalézt.

Co vám to přinese?

 • Větší jistotu pro razantnější kroky
 • Rychlejší řešení multidimenzionálních úloh
 • Menší riziko špatného rozhodnutí, zřetelnější definice vizí a dlouhodobých plánů
 • Delší výdrž, klid, svobodu a sebevědomí
 • Pokročilejší komunikaci s nonIT prostředím
 • Intenzivnější kontakt s odbornou komunitou
 • Jistější reakce v krizových situacích
 • Vyšší uspokojení z rutinní i projektové práce